آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 107,794 285,845,790,783 Rls. 7,554,572 $
2 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 24,009 129,267,164,926 Rls. 3,160,711 $
3 4 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 42,873 119,801,000,000 Rls. 2,852,395 $
4 3 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 15,643 81,573,705,811 Rls. 1,937,868 $
5 10 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 13,984 64,261,504,752 Rls. 1,530,035 $
6 9 1397 تهران امور واردات فنلاند 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك 6,050 49,294,359,000 Rls. 1,173,675 $
7 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 8,157 47,163,671,366 Rls. 1,122,945 $
8 12 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 8,961 43,625,659,304 Rls. 1,038,706 $
9 3 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 14,609 40,306,152,708 Rls. 959,670 $
10 6 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 14,800 40,087,249,569 Rls. 947,506 $
11 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 14,910 38,148,685,494 Rls. 1,009,330 $
12 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك 5,400 38,139,255,000 Rls. 908,078 $
13 12 1397 تهران امور واردات فنلاند 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 3,787 36,317,471,866 Rls. 864,701 $
14 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 2,836 26,364,286,803 Rls. 627,721 $
15 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 9,470 25,197,944,400 Rls. 599,951 $
16 9 1397 تهران امور واردات فنلاند 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 2,836 24,837,024,587 Rls. 591,358 $
17 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 4,727 23,563,627,322 Rls. 561,039 $
18 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176190 ساير دستگاه ها براي ارسال يا دريافت صدا و غيره، غير مذكور 8,310 22,934,728,707 Rls. 606,418 $
19 6 1397 تهران امور واردات فنلاند 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك 3,630 21,983,083,500 Rls. 523,407 $
20 6 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 4,102 21,476,056,334 Rls. 511,335 $
21 1 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 4,761 21,017,252,767 Rls. 561,415 $
22 4 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 4,566 20,799,033,216 Rls. 514,893 $
23 8 1397 تهران امور واردات فنلاند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 8,075 17,660,697,600 Rls. 420,493 $
24 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 5,550 12,743,675,925 Rls. 303,421 $
25 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,300 11,309,398,352 Rls. 303,209 $
26 5 1397 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 1,673 10,239,550,200 Rls. 233,353 $
27 5 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176210 دستگاه هاي سويچينگ (switching) تلفني يا تلگرافي 2,269 10,135,561,517 Rls. 241,323 $
28 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 5,511 10,134,138,416 Rls. 241,289 $
29 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 19,110 9,882,180,000 Rls. 235,290 $
30 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,700 7,790,818,442 Rls. 205,997 $
31 6 1397 تهران امور واردات فنلاند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,550 7,400,728,000 Rls. 176,208 $
32 9 1397 تهران امور واردات فنلاند 85177020 آنتن مخابراتي 3,150 6,139,125,000 Rls. 146,170 $
33 5 1397 تهران امور واردات فنلاند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,450 5,589,880,432 Rls. 133,092 $
34 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 85177020 آنتن مخابراتي 14,837 4,600,186,705 Rls. 121,634 $
35 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 62,053 4,514,203,807 Rls. 107,481 $
36 9 1397 تهران امور واردات فنلاند 25041010 فلس كريستالين (بجز گرد فلس) 11,000 4,277,644,800 Rls. 101,849 $
37 9 1397 تهران امور واردات فنلاند 84138200 بالابرهاي آبگونها 11,738 4,097,962,575 Rls. 97,571 $
38 12 1397 تهران امور واردات فنلاند 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,082 4,064,370,196 Rls. 96,771 $
39 8 1397 تهران امور واردات فنلاند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 11,000 3,941,210,760 Rls. 93,838 $
40 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 488 3,609,247,000 Rls. 85,935 $
41 6 1397 تهران امور واردات فنلاند 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 40,603 3,056,149,728 Rls. 72,765 $
42 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,120 3,016,593,840 Rls. 71,824 $
43 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 610 2,995,748,388 Rls. 71,327 $
44 8 1397 تهران امور واردات فنلاند 44071110 ترموچوب 41,762 2,866,238,133 Rls. 68,244 $
45 9 1397 تهران امور واردات فنلاند 44071110 ترموچوب 37,486 2,691,205,757 Rls. 64,076 $
46 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 935 2,683,299,600 Rls. 63,888 $
47 5 1397 تهران امور واردات فنلاند 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,217 2,274,131,420 Rls. 54,146 $
48 1 1397 تهران امور واردات فنلاند 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 11,000 1,890,637,100 Rls. 49,990 $
49 5 1397 تهران امور واردات فنلاند 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 18,200 1,867,435,570 Rls. 43,328 $
50 1 1397 تهران امور واردات فنلاند 29153200 استات وينيل 12,000 1,823,977,045 Rls. 48,228 $
51 12 1397 تهران امور واردات فنلاند 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 540 1,596,873,641 Rls. 38,021 $
52 1 1397 تهران امور واردات فنلاند 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 21,000 1,412,283,600 Rls. 33,626 $
53 6 1397 تهران امور واردات فنلاند 48103200 کاغذ کرا فت، سفيد شده، که بابيش از 95% الياف از الياف چوب، هر متر مربع حدا قل 150 گرم باشد 49,920 1,243,791,744 Rls. 29,614 $
54 4 1397 تهران امور واردات فنلاند 85182100 تک بلندگو، تعبيه شده در محفظه آن 1,480 998,853,380 Rls. 23,469 $
55 5 1397 تهران امور واردات فنلاند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 3,101 982,019,500 Rls. 23,381 $
56 10 1397 تهران امور واردات فنلاند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 797 774,323,422 Rls. 18,436 $
57 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 20 706,527,314 Rls. 16,822 $
58 12 1397 تهران امور واردات فنلاند 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 4,023 421,453,680 Rls. 10,035 $
59 10 1397 تهران امور واردات فنلاند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 15 401,210,775 Rls. 9,553 $
60 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 2,806 372,923,243 Rls. 9,998 $
61 3 1397 تهران امور واردات فنلاند 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 607 345,649,122 Rls. 8,230 $
62 12 1397 تهران امور واردات فنلاند 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD) يا با ديودهاي ساطع نور (LED) 20 340,372,622 Rls. 8,104 $
63 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD) يا با ديودهاي ساطع نور (LED) 6 125,718,748 Rls. 2,993 $
64 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 110 119,498,400 Rls. 2,845 $
65 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 65 86,772,994 Rls. 2,326 $
66 8 1397 تهران امور واردات فنلاند 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 114 64,757,952 Rls. 1,542 $
67 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 63,012,962 Rls. 1,500 $
68 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 500 33,285,168 Rls. 793 $
69 8 1397 تهران امور واردات فنلاند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 1 22,515,785 Rls. 536 $
70 11 1397 تهران امور واردات فنلاند 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 11 11,685,042 Rls. 278 $
71 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 0 9,534,307 Rls. 227 $
72 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 90173000 ميکرومتر، ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 0 9,527,922 Rls. 227 $
73 2 1397 تهران امور واردات فنلاند 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 0 7,720,489 Rls. 184 $
74 7 1397 تهران امور واردات فنلاند 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 0 5,402,430 Rls. 129 $
مجموع کل
1,395,456,418,765 ريال
مجموع کل
34,353,338 دلار