آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 70 7,849,422,960 Rls. 186,891 $
102 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 302 7,779,631,833 Rls. 185,228 $
103 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,818 7,711,897,194 Rls. 183,617 $
104 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 200 7,690,352,334 Rls. 181,140 $
105 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 312 7,685,164,723 Rls. 182,980 $
106 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 301 7,342,930,148 Rls. 174,832 $
107 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 640 7,338,918,400 Rls. 174,736 $
108 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 297 7,226,840,185 Rls. 172,068 $
109 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 417 7,027,230,599 Rls. 167,315 $
110 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 416 6,993,475,839 Rls. 166,418 $
111 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 351 6,872,543,867 Rls. 163,632 $
112 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,117 6,822,738,404 Rls. 162,446 $
113 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 4,000 6,685,657,440 Rls. 159,182 $
114 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 30 6,660,724,388 Rls. 158,589 $
115 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90278060 دستگاه الايزاو گروه بندي خون تمام اتوماتيك 670 6,593,327,028 Rls. 156,984 $
116 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 4,000 6,446,885,400 Rls. 153,497 $
117 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 491 6,394,031,159 Rls. 152,239 $
118 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 273 6,335,475,510 Rls. 150,844 $
119 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 980 6,334,901,892 Rls. 150,831 $
120 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,280 6,178,200,110 Rls. 147,100 $
121 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 292 6,106,704,668 Rls. 145,397 $
122 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 728 5,998,078,483 Rls. 142,810 $
123 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 466 5,861,642,404 Rls. 139,562 $
124 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 162 5,735,889,550 Rls. 136,569 $
125 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 381 5,548,590,542 Rls. 132,109 $
126 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 1,300 5,547,824,800 Rls. 132,091 $
127 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 944 5,513,210,470 Rls. 131,267 $
128 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 1,698 5,453,258,410 Rls. 129,839 $
129 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 890 5,381,290,988 Rls. 128,126 $
130 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 150 5,373,950,736 Rls. 127,951 $
131 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 849 5,251,556,520 Rls. 125,037 $
132 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 1,000 5,227,855,500 Rls. 124,473 $
133 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 50 4,804,615,500 Rls. 114,396 $
134 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 78 4,529,712,848 Rls. 107,850 $
135 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 20 4,514,469,666 Rls. 107,487 $
136 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 265 4,440,287,880 Rls. 105,721 $
137 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 11 4,371,970,000 Rls. 104,095 $
138 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 19 4,283,762,203 Rls. 101,994 $
139 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 15 4,170,598,648 Rls. 99,300 $
140 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 31 4,155,915,460 Rls. 98,843 $
141 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,400 4,086,177,040 Rls. 97,290 $
142 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 15 3,979,544,800 Rls. 94,751 $
143 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 195 3,924,265,600 Rls. 93,435 $
144 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 30 3,907,031,472 Rls. 93,024 $
145 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 375 3,891,131,574 Rls. 88,677 $
146 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 368 3,797,463,773 Rls. 90,417 $
147 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 608 3,758,605,392 Rls. 89,491 $
148 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 262 3,750,861,060 Rls. 89,306 $
149 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 576 3,715,122,999 Rls. 88,455 $
150 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 583 3,685,574,166 Rls. 87,752 $
151 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 302 3,511,060,833 Rls. 83,597 $
152 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 400 3,504,643,638 Rls. 83,444 $
153 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 70 3,481,121,967 Rls. 82,884 $
154 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,700 3,454,503,815 Rls. 82,250 $
155 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 05111000 اسپرم گاو 1 3,417,771,741 Rls. 81,376 $
156 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 85309000 اجزاء و قطعات تجهيزات برقي علامت دا دن براي را ه آهن و غيره، مشمول رديف 8530 282 3,293,532,778 Rls. 78,417 $
157 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 420 3,241,458,000 Rls. 77,178 $
158 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 417 3,241,365,888 Rls. 77,175 $
159 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 424 3,239,935,616 Rls. 77,141 $
160 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90308400 ساير وسايل سنجش همراه با آلات ضبط كننده 74 3,219,276,305 Rls. 76,649 $
161 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38249990 سایر 629 3,185,378,593 Rls. 75,842 $
162 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 45 3,180,066,750 Rls. 75,716 $
163 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 2,612 3,177,889,370 Rls. 75,664 $
164 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 618 3,075,016,560 Rls. 73,215 $
165 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 276 2,954,886,721 Rls. 70,354 $
166 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 2 2,936,540,763 Rls. 69,918 $
167 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 550 2,895,804,765 Rls. 68,947 $
168 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 684 2,847,851,180 Rls. 67,806 $
169 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,163 2,666,419,540 Rls. 63,486 $
170 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 04071111 تخم نطفه دار بوقلمون براي توليد گوشت 5,499 2,634,002,670 Rls. 62,714 $
171 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 584 2,633,588,010 Rls. 62,704 $
172 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 134 2,542,155,000 Rls. 60,527 $
173 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 168 2,471,200,000 Rls. 58,838 $
174 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 25 2,465,190,042 Rls. 58,695 $
175 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 110 2,449,855,000 Rls. 58,330 $
176 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 2 2,385,099,360 Rls. 56,788 $
177 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 35 2,188,189,651 Rls. 52,100 $
178 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 1,116 2,183,370,870 Rls. 51,985 $
179 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90268010 فلومتر ديوا ري توا م شده با مرطوب کننده ا کسيژن براي مصارف پزشکي (تنفس مصنوعي) 310 2,160,527,600 Rls. 51,441 $
180 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 800 2,075,648,400 Rls. 49,420 $
181 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 266 2,069,877,120 Rls. 49,284 $
182 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38249990 سایر 390 2,066,310,725 Rls. 49,198 $
183 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 60 2,026,746,977 Rls. 48,256 $
184 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 1,000 2,015,544,375 Rls. 47,989 $
185 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1 2,008,621,187 Rls. 47,823 $
186 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 115 1,992,771,196 Rls. 47,447 $
187 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,073 1,986,930,446 Rls. 47,308 $
188 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 422 1,977,745,907 Rls. 47,089 $
189 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 240 1,965,285,900 Rls. 46,793 $
190 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 230 1,959,437,200 Rls. 46,653 $
191 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84131900 تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 2,025 1,885,384,147 Rls. 44,890 $
192 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84659300 ماشين هاي سنگ زدن، سنباده زدن ياصيقل کردن براي کارروي چوب، استخوان، كائوچو، موادپلاستيكي سخت و غيره 765 1,842,162,922 Rls. 43,861 $
193 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 104 1,819,839,838 Rls. 43,330 $
194 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,390 1,708,238,700 Rls. 40,672 $
195 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 15042000 چربي، روغن ماهي و اجزاء آن ها به غير از روغن جگر 1,520 1,640,975,648 Rls. 39,071 $
196 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 230 1,630,060,470 Rls. 38,811 $
197 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 604 1,603,294,229 Rls. 38,173 $
198 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 650 1,601,168,602 Rls. 38,123 $
199 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 33 1,590,072,900 Rls. 37,859 $
200 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90221310 دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 450 1,556,856,000 Rls. 37,068 $
مجموع کل
404,397,988,480 ريال
مجموع کل
9,622,383 دلار