آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 تهران امور واردات عمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 208,590 148,612,526,000 Rls. 4,012,366 $
2 3 1397 تهران امور واردات عمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 182,275 130,055,229,600 Rls. 3,501,366 $
3 1 1397 تهران امور واردات عمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 95,720 55,725,406,700 Rls. 1,505,260 $
4 2 1397 تهران امور واردات عمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 32,560 23,125,934,700 Rls. 625,634 $
5 9 1397 تهران امور واردات عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 9,598,621,394 Rls. 228,539 $
6 1 1397 تهران امور واردات عمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 10,675 7,483,517,300 Rls. 201,962 $
7 6 1397 تهران امور واردات عمان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 7,006 6,020,600,720 Rls. 143,348 $
8 8 1397 تهران امور واردات عمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 16,706 5,963,449,007 Rls. 141,987 $
9 8 1397 تهران امور واردات عمان 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 852 5,254,067,052 Rls. 125,097 $
10 12 1397 تهران امور واردات عمان 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 304 4,960,201,667 Rls. 118,100 $
11 2 1397 تهران امور واردات عمان 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,385 4,593,801,600 Rls. 109,377 $
12 9 1397 تهران امور واردات عمان 39100090 ساير 8,000 4,337,357,220 Rls. 103,270 $
13 12 1397 تهران امور واردات عمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,607 3,261,103,188 Rls. 77,645 $
14 3 1397 تهران امور واردات عمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,700 3,077,202,458 Rls. 73,267 $
15 8 1397 تهران امور واردات عمان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 18,900 2,818,868,255 Rls. 67,116 $
16 7 1397 تهران امور واردات عمان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 15,021 2,787,401,211 Rls. 66,367 $
17 5 1397 تهران امور واردات عمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 2,900 2,544,360,000 Rls. 60,580 $
18 2 1397 تهران امور واردات عمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 1,192 1,947,696,592 Rls. 52,057 $
19 12 1397 تهران امور واردات عمان 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 304 1,902,975,782 Rls. 45,309 $
20 1 1397 تهران امور واردات عمان 39206120 فيلم متالايز از پلي كربنات ها 12,458 1,450,589,778 Rls. 38,653 $
21 12 1397 تهران امور واردات عمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 3,000 1,434,199,800 Rls. 34,148 $
22 2 1397 تهران امور واردات عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 12,792 1,370,006,838 Rls. 32,619 $
23 4 1397 تهران امور واردات عمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 1,500 1,272,180,000 Rls. 30,290 $
24 6 1397 تهران امور واردات عمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 1,400 1,272,180,000 Rls. 30,290 $
25 12 1397 تهران امور واردات عمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 304 1,268,922,027 Rls. 30,212 $
26 10 1397 تهران امور واردات عمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 673 1,246,733,676 Rls. 29,684 $
27 4 1397 تهران امور واردات عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 11,574 1,232,162,253 Rls. 28,326 $
28 12 1397 تهران امور واردات عمان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 304 1,191,246,291 Rls. 28,363 $
29 2 1397 تهران امور واردات عمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 422 1,109,745,248 Rls. 29,660 $
30 6 1397 تهران امور واردات عمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 2,100 1,091,493,650 Rls. 25,988 $
31 3 1397 تهران امور واردات عمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 887 923,458,721 Rls. 21,987 $
32 12 1397 تهران امور واردات عمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 304 910,282,933 Rls. 21,673 $
33 7 1397 تهران امور واردات عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 3,576 775,991,036 Rls. 18,476 $
34 2 1397 تهران امور واردات عمان 39206120 فيلم متالايز از پلي كربنات ها 5,772 750,186,840 Rls. 17,862 $
35 1 1397 تهران امور واردات عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 6,588 644,473,150 Rls. 17,170 $
36 4 1397 تهران امور واردات عمان 39206120 فيلم متالايز از پلي كربنات ها 4,250 538,634,375 Rls. 12,382 $
37 2 1397 تهران امور واردات عمان 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 845 467,374,011 Rls. 12,492 $
38 2 1397 تهران امور واردات عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 187 290,216,520 Rls. 6,910 $
39 2 1397 تهران امور واردات عمان 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 81 252,185,121 Rls. 6,740 $
40 2 1397 تهران امور واردات عمان 40169100 کف پوش و پادري از کائوچوي ولکانيزه، غيرا سفنجي 920 243,343,912 Rls. 6,504 $
41 2 1397 تهران امور واردات عمان 28041000 هيدروژن 116 243,036,936 Rls. 5,787 $
42 3 1397 تهران امور واردات عمان 87089412 جعبه فرمان الکتریکی برای سواری و وانت 353 205,213,325 Rls. 4,886 $
43 3 1397 تهران امور واردات عمان 40169100 کف پوش و پادري از کائوچوي ولکانيزه، غيرا سفنجي 511 205,211,834 Rls. 4,886 $
44 2 1397 تهران امور واردات عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 141 187,374,456 Rls. 4,461 $
45 2 1397 تهران امور واردات عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 262 172,151,112 Rls. 4,601 $
46 12 1397 تهران امور واردات عمان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 304 167,510,837 Rls. 3,988 $
47 6 1397 تهران امور واردات عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 575 144,850,650 Rls. 3,449 $
48 9 1397 تهران امور واردات عمان 32061990 ساير مواد رنگ كننده بر اساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 180 111,872,880 Rls. 2,664 $
49 12 1397 تهران امور واردات عمان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 304 108,657,031 Rls. 2,587 $
50 3 1397 تهران امور واردات عمان 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 95 102,606,414 Rls. 2,443 $
51 2 1397 تهران امور واردات عمان 28042100 آرگون 200 96,221,520 Rls. 2,291 $
52 12 1397 تهران امور واردات عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 304 61,082,334 Rls. 1,454 $
53 2 1397 تهران امور واردات عمان 28043000 ازت 400 58,974,480 Rls. 1,404 $
54 2 1397 تهران امور واردات عمان 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 190 49,145,400 Rls. 1,170 $
55 12 1397 تهران امور واردات عمان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 304 24,126,493 Rls. 574 $
56 12 1397 تهران امور واردات عمان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر 304 21,769,490 Rls. 518 $
57 2 1397 تهران امور واردات عمان 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 58 19,441,091 Rls. 520 $
58 2 1397 تهران امور واردات عمان 28112100 دي اکسيدکربن 60 13,812,444 Rls. 329 $
59 12 1397 تهران امور واردات عمان 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 304 9,496,760 Rls. 226 $
60 7 1397 تهران امور واردات عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 91 9,292,811 Rls. 221 $
61 12 1397 تهران امور واردات عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 304 5,220,311 Rls. 124 $
62 12 1397 تهران امور واردات عمان 85472000 قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي 304 5,191,119 Rls. 124 $
63 12 1397 تهران امور واردات عمان 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 304 2,078,141 Rls. 49 $
مجموع کل
445,830,264,495 ريال
مجموع کل
11,787,832 دلار