آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,016 14,358,851,160 Rls. 341,878 $
102 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,134 14,247,073,102 Rls. 339,216 $
103 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29333990 سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 118 13,501,566,350 Rls. 306,227 $
104 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 115 13,493,796,750 Rls. 321,281 $
105 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 75 13,404,535,635 Rls. 319,156 $
106 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 141 13,014,113,874 Rls. 309,859 $
107 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,300 12,926,069,650 Rls. 307,764 $
108 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,329 12,801,781,477 Rls. 304,803 $
109 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214020 سمعک 510 12,225,598,987 Rls. 291,086 $
110 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 11,940,230,979 Rls. 284,291 $
111 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 985 11,585,231,988 Rls. 275,839 $
112 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 599 11,560,752,094 Rls. 266,642 $
113 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332910 امپرازول 9,000 11,191,284,000 Rls. 266,459 $
114 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29339995 کارودیلول 360 11,105,658,300 Rls. 253,092 $
115 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 0 10,791,370,800 Rls. 256,938 $
116 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 879 10,730,659,940 Rls. 255,492 $
117 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 4 10,482,472,000 Rls. 249,583 $
118 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 334 10,299,162,675 Rls. 245,217 $
119 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 275 9,096,665,204 Rls. 216,587 $
120 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 180 8,663,287,635 Rls. 206,269 $
121 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 108 8,660,236,470 Rls. 206,196 $
122 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 322 8,577,129,546 Rls. 204,217 $
123 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 489 8,250,565,159 Rls. 196,442 $
124 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 37 8,093,871,513 Rls. 192,711 $
125 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 870 8,080,323,415 Rls. 192,389 $
126 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214020 سمعک 94 7,966,325,310 Rls. 189,674 $
127 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 100 7,525,093,860 Rls. 179,169 $
128 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 625 7,514,515,440 Rls. 178,917 $
129 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 51 7,364,634,960 Rls. 175,348 $
130 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 337 7,337,336,580 Rls. 174,699 $
131 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 980 7,147,650,000 Rls. 170,182 $
132 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 157 7,071,952,500 Rls. 162,574 $
133 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 108 7,043,496,437 Rls. 167,702 $
134 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 218 6,746,693,700 Rls. 160,636 $
135 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 83 6,603,016,571 Rls. 157,215 $
136 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 123 6,205,162,600 Rls. 147,742 $
137 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214020 سمعک 71 5,969,258,906 Rls. 142,125 $
138 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 16 5,665,162,000 Rls. 134,885 $
139 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 5,648,198,400 Rls. 134,481 $
140 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85413000 تيريستورها، دي آها و تري آها، غير از وسايل حساس در برا بر نور 54 5,416,324,200 Rls. 128,960 $
141 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,500 5,372,381,250 Rls. 127,914 $
142 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 38249990 سایر 5 5,364,934,000 Rls. 127,737 $
143 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90189051 دستگاه سنگشكن كليه برون اندامي 72 4,974,376,428 Rls. 118,438 $
144 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 54 4,489,944,066 Rls. 106,903 $
145 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 93 4,465,752,750 Rls. 106,327 $
146 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 253 4,457,001,532 Rls. 106,119 $
147 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 260 4,379,160,645 Rls. 104,265 $
148 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 0 4,177,268,000 Rls. 96,029 $
149 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 3,300 4,034,179,492 Rls. 96,052 $
150 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84481110 دا بي ژا کارد 228 3,965,576,468 Rls. 94,418 $
151 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 136 3,854,900,627 Rls. 91,783 $
152 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 18 3,820,023,874 Rls. 90,953 $
153 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 1,022 3,775,352,396 Rls. 89,890 $
154 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 47 3,683,669,568 Rls. 87,706 $
155 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29333970 آملوديپين 1,394 3,672,341,860 Rls. 87,437 $
156 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 96 3,580,665,060 Rls. 85,254 $
157 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 105 3,556,497,257 Rls. 84,679 $
158 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85340000 مدا رهاي چاپي 18 3,521,359,179 Rls. 83,842 $
159 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 110 3,410,256,000 Rls. 81,197 $
160 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 14 3,398,673,792 Rls. 77,085 $
161 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 50 3,395,964,680 Rls. 80,857 $
162 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 701 3,366,995,018 Rls. 80,167 $
163 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84425090 ساير حروف چاپ، کليشه، لوحه و ساير ادوات چاپ، غير مذکور در جاي ديگر 75 3,275,379,680 Rls. 77,985 $
164 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90189059 اجزاء و قطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 15 3,263,535,924 Rls. 77,704 $
165 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 144 3,208,247,487 Rls. 76,387 $
166 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 150 3,201,120,000 Rls. 76,217 $
167 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 273 3,185,065,857 Rls. 75,834 $
168 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 276 3,171,774,400 Rls. 75,518 $
169 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 204 3,167,828,352 Rls. 75,424 $
170 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,600 3,084,497,715 Rls. 73,440 $
171 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,035 3,084,112,660 Rls. 73,431 $
172 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 169 3,053,160,540 Rls. 72,694 $
173 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 247 3,041,716,842 Rls. 72,422 $
174 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 70 2,994,018,100 Rls. 71,286 $
175 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90189059 اجزاء و قطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 486 2,915,299,202 Rls. 69,412 $
176 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 250 2,896,205,760 Rls. 68,957 $
177 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,780 2,896,013,614 Rls. 68,953 $
178 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 200 2,800,349,764 Rls. 66,675 $
179 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 302 2,792,224,827 Rls. 66,482 $
180 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 8 2,762,914,000 Rls. 65,784 $
181 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 61151000 جوراب شلواري؛ جوراب آلات تراكمي درجه بندي شده (براي مثال، جورابهاي واريس)، بدون بكار بردن كفه، كشباف يا قلاب بافي شده 501 2,714,317,095 Rls. 64,627 $
182 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 50 2,706,733,890 Rls. 64,446 $
183 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 5,000 2,706,525,000 Rls. 64,441 $
184 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 45 2,699,922,708 Rls. 64,284 $
185 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,180 2,603,387,750 Rls. 61,986 $
186 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 391 2,600,611,675 Rls. 61,919 $
187 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 157 2,543,390,448 Rls. 60,557 $
188 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 483 2,526,112,288 Rls. 60,146 $
189 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 250 2,476,180,032 Rls. 58,957 $
190 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 74 2,455,650,000 Rls. 58,468 $
191 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,100 2,452,048,093 Rls. 58,381 $
192 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 14 2,402,431,880 Rls. 57,201 $
193 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 600 2,374,905,000 Rls. 56,545 $
194 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 357 2,343,155,780 Rls. 55,790 $
195 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 87 2,333,238,250 Rls. 55,553 $
196 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 674 2,301,926,990 Rls. 54,808 $
197 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,020 2,295,391,051 Rls. 54,652 $
198 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 12 2,255,119,423 Rls. 53,693 $
199 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84483300 ميله (spindle) وپره ميله (spindle flyer)، رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 327 2,252,481,538 Rls. 53,631 $
200 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 6 2,153,814,474 Rls. 51,281 $
مجموع کل
573,015,192,198 ريال
مجموع کل
13,594,966 دلار