آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 13,400 4,679,432,995 Rls. 108,610 $
202 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 706 4,678,823,742 Rls. 111,401 $
203 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,326 4,628,929,032 Rls. 110,213 $
204 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 249 4,628,435,619 Rls. 109,931 $
205 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 90189061 دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 509 4,621,917,798 Rls. 110,046 $
206 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 366 4,607,061,200 Rls. 109,692 $
207 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 2,336 4,491,115,524 Rls. 106,931 $
208 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 84821000 بلبرينگ. 5,654 4,438,893,573 Rls. 105,688 $
209 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 7,456 4,429,231,263 Rls. 103,559 $
210 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 16,100 4,358,820,290 Rls. 103,781 $
211 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,361 4,352,248,567 Rls. 103,624 $
212 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,700 4,306,339,098 Rls. 102,532 $
213 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 59112000 پارچه براي ا لک، حتي دوخته و مهيا. 1,459 4,302,298,800 Rls. 102,436 $
214 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 1,317 4,218,495,420 Rls. 100,440 $
215 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 6,875 4,201,161,295 Rls. 100,027 $
216 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 31,895 4,108,143,380 Rls. 97,813 $
217 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2,370 4,030,879,842 Rls. 109,770 $
218 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,150 4,007,818,800 Rls. 95,424 $
219 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 10,960 3,993,940,787 Rls. 95,093 $
220 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 44,000 3,935,123,280 Rls. 93,693 $
221 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 5,040 3,927,035,456 Rls. 93,501 $
222 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255 ميلمتر بيشتر باشد 1,520 3,903,515,000 Rls. 89,736 $
223 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,220 3,782,912,350 Rls. 89,898 $
224 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک 43,382 3,758,377,194 Rls. 88,914 $
225 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84821000 بلبرينگ. 6,749 3,708,848,663 Rls. 86,053 $
226 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 11063000 آرد، زبره و پودر محصولات فصل 8 6,000 3,704,383,200 Rls. 87,039 $
227 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 730 3,640,758,172 Rls. 82,971 $
228 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 22,880 3,587,240,115 Rls. 85,410 $
229 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 2,087 3,585,634,208 Rls. 85,372 $
230 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 174 3,564,480,912 Rls. 82,703 $
231 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,205 3,543,941,215 Rls. 84,380 $
232 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84379090 ساير 799 3,486,778,870 Rls. 81,189 $
233 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 38,772 3,420,261,977 Rls. 81,280 $
234 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 530 3,415,481,630 Rls. 81,321 $
235 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 2,937 3,412,838,095 Rls. 78,456 $
236 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 2,000 3,406,479,258 Rls. 80,589 $
237 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 65 3,401,565,690 Rls. 80,990 $
238 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,000 3,390,863,400 Rls. 80,735 $
239 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 1,233 3,304,828,000 Rls. 78,686 $
240 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 59112000 پارچه براي ا لک، حتي دوخته و مهيا. 1,928 3,299,887,149 Rls. 78,067 $
241 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 620 3,295,518,213 Rls. 77,964 $
242 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 1,458 3,272,256,000 Rls. 77,911 $
243 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 39123190 کربوکسي متيل سلولز و املاح آن به غير از گريد خوراکي 1,200 3,243,442,500 Rls. 77,225 $
244 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري (digital liner actuator -stepper motor) 1,091 3,238,968,024 Rls. 77,118 $
245 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 6,225 3,233,774,346 Rls. 76,942 $
246 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 15,400 3,208,363,600 Rls. 76,390 $
247 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,000 3,204,124,698 Rls. 76,289 $
248 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84821000 بلبرينگ. 7,394 3,159,197,650 Rls. 74,229 $
249 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 13,018 3,108,935,734 Rls. 74,022 $
250 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 6,200 3,042,032,629 Rls. 72,430 $
251 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 32,000 2,998,026,240 Rls. 71,382 $
252 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 84411000 ماشينهاي برش 2,750 2,992,844,900 Rls. 71,258 $
253 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 3,042 2,976,057,898 Rls. 78,690 $
254 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 2,371 2,961,989,037 Rls. 70,524 $
255 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 2,500 2,948,510,502 Rls. 70,203 $
256 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 15,000 2,925,555,000 Rls. 69,656 $
257 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 38249990 سایر 11,326 2,903,463,864 Rls. 77,602 $
258 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 6,544 2,855,821,251 Rls. 67,996 $
259 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 263 2,854,434,800 Rls. 76,528 $
260 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 76081000 لوله از آلومينيوم غيرممزوج. 18,692 2,845,285,626 Rls. 67,745 $
261 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 175 2,833,325,000 Rls. 64,262 $
262 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 16,368 2,830,741,120 Rls. 67,399 $
263 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 22,650 2,824,528,212 Rls. 67,251 $
264 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 39072010 پلي اتيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دارويي 18,040 2,823,058,854 Rls. 67,216 $
265 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 5,005 2,810,530,800 Rls. 64,610 $
266 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 18,480 2,810,530,800 Rls. 64,610 $
267 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 16,368 2,783,584,924 Rls. 64,584 $
268 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 30039010 ساير داروها ي غير مذكور غير ازخرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 265 2,778,062,300 Rls. 66,144 $
269 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 17,856 2,771,691,917 Rls. 65,993 $
270 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 777 2,744,787,227 Rls. 65,352 $
271 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 84401000 ماشين آلات و دستگاه هاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق) 744 2,735,840,100 Rls. 72,580 $
272 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 85044010 انواع مبدلهاي dc/ dc الکترونيکي (HYBRID) با ورودي و خروجي صفر ا لي صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات 492 2,722,942,366 Rls. 64,832 $
273 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 16,368 2,703,622,078 Rls. 61,321 $
274 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 30064050 كامپوزيت 70 2,669,877,000 Rls. 63,567 $
275 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 5,005 2,651,473,440 Rls. 63,130 $
276 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 84379090 ساير 356 2,638,320,101 Rls. 62,817 $
277 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 60 2,598,611,860 Rls. 61,872 $
278 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,000 2,557,388,524 Rls. 60,890 $
279 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 294 2,553,073,577 Rls. 60,787 $
280 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 120 2,546,765,600 Rls. 57,763 $
281 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089124 کم خطر 1,128 2,533,490,467 Rls. 60,321 $
282 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089212 ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال (ماده موثره) شيميايي : قارچ كش ها 1,500 2,501,677,500 Rls. 59,564 $
283 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5,843 2,480,395,862 Rls. 59,057 $
284 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,000 2,479,618,980 Rls. 61,432 $
285 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 6,720 2,410,430,400 Rls. 57,391 $
286 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 18063100 شکلات، غيره حاوي کاکائو، به صورت بلوک (block)، تخته، ميله ياقلم، پرشده به وزن كمتر از 2 كيلوگرم 7,665 2,397,288,696 Rls. 55,622 $
287 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 85354090 برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر 1,098 2,340,269,658 Rls. 55,721 $
288 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 68053010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها endless جهت وا حدهاي توليدي نئوپان غير مذكور در جاي ديگر 3,187 2,333,737,885 Rls. 55,565 $
289 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 2,707 2,329,633,160 Rls. 55,467 $
290 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 3,977 2,309,509,176 Rls. 54,988 $
291 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 1,696 2,223,728,157 Rls. 52,946 $
292 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 10051000 بذر ذرت 815 2,125,916,400 Rls. 50,617 $
293 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,000 2,095,852,000 Rls. 49,901 $
294 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 29033990 ساير 12,480 2,044,384,280 Rls. 48,676 $
295 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 20,000 2,044,366,800 Rls. 48,675 $
296 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,520 2,020,472,875 Rls. 47,434 $
297 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 132 2,010,906,560 Rls. 47,879 $
298 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,450 1,988,266,214 Rls. 47,340 $
299 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84241000 دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده 9,064 1,976,773,400 Rls. 47,066 $
300 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,100 1,965,806,012 Rls. 46,713 $
مجموع کل
318,535,103,653 ريال
مجموع کل
7,589,453 دلار