آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 110,000 13,855,784,800 Rls. 329,900 $
102 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 36,580 13,263,324,600 Rls. 315,793 $
103 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 29224200 اسيد گلوتاميك و املاح آن 286,000 13,213,528,046 Rls. 314,608 $
104 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089124 کم خطر 8,751 13,059,567,734 Rls. 310,942 $
105 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 23,270 12,977,003,239 Rls. 308,976 $
106 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 5,548 12,942,353,490 Rls. 343,353 $
107 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,225 12,859,258,819 Rls. 340,012 $
108 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 15042000 چربي، روغن ماهي و اجزاء آن ها به غير از روغن جگر 10,556 12,628,357,150 Rls. 300,675 $
109 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84222000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تميزکردن يا خشک کردن بطري يا سايرظروف 4,836 12,577,769,568 Rls. 297,557 $
110 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 18,740 12,502,093,463 Rls. 297,116 $
111 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 952 11,839,581,920 Rls. 279,681 $
112 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 300 11,748,580,812 Rls. 279,728 $
113 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 8,450 11,468,457,000 Rls. 271,314 $
114 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 21,750 11,297,227,095 Rls. 268,982 $
115 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 26 11,245,724,500 Rls. 255,063 $
116 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 15,395 11,156,781,300 Rls. 265,637 $
117 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 2,831 11,152,565,550 Rls. 265,537 $
118 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 5,904 10,951,343,424 Rls. 260,746 $
119 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 5,594 10,805,840,640 Rls. 253,897 $
120 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 84821000 بلبرينگ. 14,685 10,467,816,272 Rls. 249,234 $
121 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,389 10,455,443,500 Rls. 248,939 $
122 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 84423000 ماشين آلات و دستگاه ها و تجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,400 10,436,370,000 Rls. 248,485 $
123 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 57,600 10,388,263,680 Rls. 247,341 $
124 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري، وفوتوني كارمي كند) براي کار کردن روي هر نوع مواد از طريق برداشتن آن ها 14,800 10,177,635,000 Rls. 240,777 $
125 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 663 10,036,926,935 Rls. 236,612 $
126 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 17,832 9,664,612,165 Rls. 228,443 $
127 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 24,704 9,426,577,600 Rls. 250,128 $
128 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 3,504 9,343,272,540 Rls. 222,459 $
129 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده) داراي گريد دارويي غير مذكور در جاي ديگر 20,656 9,313,003,770 Rls. 220,870 $
130 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 4,153 9,241,545,600 Rls. 248,596 $
131 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 2,000 9,166,378,000 Rls. 218,247 $
132 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 38249990 سایر 33,547 8,952,208,328 Rls. 213,147 $
133 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 24,000 8,937,625,732 Rls. 212,801 $
134 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 2,705 8,884,602,281 Rls. 211,538 $
135 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 13,010 8,809,292,189 Rls. 209,745 $
136 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 67,500 8,652,031,600 Rls. 206,001 $
137 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 24,100 8,432,896,080 Rls. 225,388 $
138 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 667 8,247,594,507 Rls. 196,371 $
139 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 43,000 8,237,166,700 Rls. 196,123 $
140 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 18,015 8,143,464,611 Rls. 193,892 $
141 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 84423000 ماشين آلات و دستگاه ها و تجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,350 8,014,656,000 Rls. 190,825 $
142 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 15,120 7,821,878,400 Rls. 186,235 $
143 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 10,500 7,791,191,100 Rls. 185,505 $
144 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 51,088 7,726,632,580 Rls. 183,969 $
145 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 19,389 7,645,689,425 Rls. 177,395 $
146 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 7,729 7,630,799,785 Rls. 181,686 $
147 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 12,000 7,625,851,200 Rls. 173,789 $
148 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255 ميلمتر بيشتر باشد 3,040 7,607,364,320 Rls. 181,128 $
149 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 3,008 7,557,495,013 Rls. 179,940 $
150 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 84451200 ماشين هاي شانه زني (Combingmachines) 5,036 7,538,260,000 Rls. 179,482 $
151 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255 ميلمتر بيشتر باشد 3,040 7,534,701,200 Rls. 179,398 $
152 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,620 7,505,748,700 Rls. 178,708 $
153 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 19,400 7,459,706,752 Rls. 177,612 $
154 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 2,990 7,443,754,500 Rls. 177,232 $
155 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84196000 ماشين آلات و دستگاه ها براي مايع کردن هوا يا سايرگازها 600 7,427,538,729 Rls. 175,717 $
156 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 726 7,382,069,022 Rls. 175,763 $
157 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 3,070 7,363,242,500 Rls. 175,315 $
158 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري (digital liner actuator -stepper motor) 1,776 7,201,037,708 Rls. 171,453 $
159 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 15,120 7,191,828,000 Rls. 171,234 $
160 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 29291090 ساير ایزو سیانات ها 34,400 7,140,779,520 Rls. 170,018 $
161 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 10,777 7,088,861,005 Rls. 168,782 $
162 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 31,606 7,035,788,361 Rls. 163,443 $
163 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,280 6,918,563,040 Rls. 164,728 $
164 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 4,128 6,813,225,600 Rls. 162,220 $
165 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,493 6,809,257,736 Rls. 172,438 $
166 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2,300 6,754,216,694 Rls. 160,815 $
167 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 5,118 6,752,658,402 Rls. 160,778 $
168 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل مي کنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 3,750 6,602,476,000 Rls. 157,202 $
169 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 9,110 6,533,903,613 Rls. 155,569 $
170 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 19,500 6,457,901,775 Rls. 153,760 $
171 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 554 6,275,161,750 Rls. 145,595 $
172 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 40,551 6,249,878,766 Rls. 167,042 $
173 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 45,000 6,223,681,200 Rls. 142,450 $
174 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 18,000 6,216,328,260 Rls. 148,008 $
175 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 12,250 6,191,377,819 Rls. 165,477 $
176 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 30,500 6,156,233,875 Rls. 140,825 $
177 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 19,309 5,979,916,641 Rls. 147,685 $
178 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 407 5,921,640,000 Rls. 140,992 $
179 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 17,975 5,916,318,994 Rls. 140,864 $
180 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 2,437 5,884,837,676 Rls. 140,115 $
181 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 10,791 5,755,740,984 Rls. 137,041 $
182 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 30,000 5,728,602,000 Rls. 152,005 $
183 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 878 5,631,316,161 Rls. 134,079 $
184 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 10,992 5,555,789,962 Rls. 132,281 $
185 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 87019490 سایر 18,540 5,486,153,337 Rls. 130,623 $
186 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089124 کم خطر 3,217 5,439,991,622 Rls. 129,524 $
187 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 29333100 پيريدن و املاح آن 1,500 5,387,287,500 Rls. 128,269 $
188 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 44,000 5,381,411,100 Rls. 128,129 $
189 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 600 5,320,172,520 Rls. 125,862 $
190 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 24,860 5,126,090,516 Rls. 122,050 $
191 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 501 5,096,256,912 Rls. 121,339 $
192 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 990 4,962,636,124 Rls. 118,158 $
193 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 2,526 4,913,795,059 Rls. 116,995 $
194 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 29400090 سایر 45,500 4,887,296,475 Rls. 116,363 $
195 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 467 4,867,005,652 Rls. 113,795 $
196 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 29 4,847,324,097 Rls. 128,169 $
197 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 830 4,765,591,862 Rls. 108,088 $
198 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255 ميلمتر بيشتر باشد 2,098 4,759,525,140 Rls. 125,847 $
199 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,480 4,743,823,621 Rls. 112,948 $
200 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 356 4,722,706,080 Rls. 112,445 $
مجموع کل
809,730,838,625 ريال
مجموع کل
19,449,856 دلار