آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 21,604 937,455,350,000 Rls. 21,868,484 $
2 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 35,980 309,000,000,000 Rls. 7,347,249 $
3 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 5,971 278,679,315,775 Rls. 6,635,221 $
4 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 60,841 253,105,568,744 Rls. 5,756,492 $
5 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 144,000 225,832,213,991 Rls. 5,341,584 $
6 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 77,200 202,665,000,000 Rls. 4,825,347 $
7 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 18,889 185,860,399,381 Rls. 4,425,247 $
8 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 87,329 126,000,000,000 Rls. 2,870,201 $
9 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 87,600 126,000,000,000 Rls. 3,008,136 $
10 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 23,543 117,361,184,739 Rls. 2,794,315 $
11 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 44,300 105,078,654,000 Rls. 2,501,874 $
12 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 63,435 102,109,517,688 Rls. 2,431,179 $
13 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 72,000 101,984,574,779 Rls. 2,352,485 $
14 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 85151990 ساير ماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري و غير ازهويه و طپانچه لحيم کاري 29,382 100,996,052,488 Rls. 2,404,668 $
15 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,701 95,133,792,000 Rls. 2,265,091 $
16 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 9,648 87,884,590,000 Rls. 1,993,300 $
17 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 15,130 87,027,488,830 Rls. 2,072,081 $
18 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت و بالاتر 55,560 86,987,897,940 Rls. 2,071,140 $
19 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,828 83,278,555,323 Rls. 1,982,823 $
20 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,076 78,699,359,904 Rls. 1,873,794 $
21 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 68,997 77,631,445,353 Rls. 1,848,367 $
22 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 2,103 76,720,983,810 Rls. 1,826,690 $
23 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 56,243 73,332,143,521 Rls. 1,746,003 $
24 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,824 71,452,276,494 Rls. 1,701,245 $
25 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,740 70,702,308,625 Rls. 1,661,800 $
26 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,000 70,215,775,858 Rls. 1,665,262 $
27 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,393 69,395,309,643 Rls. 1,652,269 $
28 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 94069090 ساير 56,460 66,466,353,059 Rls. 1,697,895 $
29 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 23,272 66,441,801,168 Rls. 1,581,948 $
30 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 1,799 63,861,909,700 Rls. 1,520,522 $
31 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 2,173 61,584,600,000 Rls. 1,466,300 $
32 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 53,557 56,891,186,045 Rls. 1,354,552 $
33 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 135,872 54,728,251,600 Rls. 1,288,936 $
34 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,000 54,259,621,030 Rls. 1,291,896 $
35 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 85,085 54,209,859,510 Rls. 1,347,688 $
36 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 4,666 53,874,044,874 Rls. 1,274,522 $
37 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 79,547 52,169,497,054 Rls. 1,204,514 $
38 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 30039010 ساير داروها ي غير مذكور غير ازخرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,613 48,088,618,800 Rls. 1,310,804 $
39 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت و بالاتر 15,909 45,574,084,476 Rls. 1,085,097 $
40 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 9,260 43,874,600,000 Rls. 1,044,633 $
41 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 15,191 42,186,682,755 Rls. 1,004,445 $
42 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,383 42,176,360,800 Rls. 956,596 $
43 9 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 280,000 40,992,092,000 Rls. 976,003 $
44 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 25,778 40,651,616,400 Rls. 967,896 $
45 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 14,432 39,405,304,115 Rls. 922,514 $
46 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 12,038 38,184,576,400 Rls. 909,157 $
47 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 98,816 37,706,310,400 Rls. 1,000,512 $
48 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 43,798 37,156,178,880 Rls. 884,671 $
49 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 23,662 37,060,691,148 Rls. 876,761 $
50 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 4,753 35,214,961,350 Rls. 838,451 $
51 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 68,910 34,362,284,338 Rls. 818,149 $
52 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 65,176 33,225,365,529 Rls. 772,394 $
53 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 240,000 32,377,849,000 Rls. 770,903 $
54 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 85353010 كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 9,728 28,765,360,000 Rls. 684,890 $
55 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 29,814 27,616,199,680 Rls. 657,529 $
56 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 43,350 27,527,674,651 Rls. 655,420 $
57 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 13,040 26,934,091,974 Rls. 637,306 $
58 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 220,000 26,163,059,200 Rls. 622,932 $
59 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 84378020 الک فلزی طبقاتی(Roller mill) 14,993 25,717,857,039 Rls. 612,329 $
60 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 12,000 25,143,225,000 Rls. 598,648 $
61 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,934 24,779,065,935 Rls. 586,209 $
62 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 23,976 24,621,182,130 Rls. 558,432 $
63 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 94069090 ساير 36,634 24,535,136,000 Rls. 583,059 $
64 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089124 کم خطر 14,476 24,313,760,280 Rls. 578,899 $
65 7 1397 تهران امور واردات سوئيس 84401000 ماشين آلات و دستگاه هاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق) 7,340 24,094,588,519 Rls. 573,681 $
66 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 4,922 23,953,718,500 Rls. 570,326 $
67 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 45,360 23,624,567,568 Rls. 562,490 $
68 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 97,375 23,385,699,324 Rls. 556,802 $
69 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,490 23,336,260,000 Rls. 555,625 $
70 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 700 22,465,524,480 Rls. 529,099 $
71 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 41,311 22,351,533,920 Rls. 532,179 $
72 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 10051000 بذر ذرت 11,580 21,130,172,400 Rls. 503,099 $
73 8 1397 تهران امور واردات سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 4,437 21,125,235,500 Rls. 502,982 $
74 2 1397 تهران امور واردات سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,000 20,545,058,976 Rls. 489,168 $
75 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 499 20,538,809,780 Rls. 489,019 $
76 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 49,408 19,901,182,400 Rls. 468,704 $
77 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 333 19,732,663,731 Rls. 469,825 $
78 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,042 19,384,775,000 Rls. 461,542 $
79 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,700 18,794,194,035 Rls. 447,052 $
80 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 19,072 18,776,157,800 Rls. 441,700 $
81 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 29,095 18,110,764,526 Rls. 431,209 $
82 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 160,000 17,979,821,200 Rls. 428,092 $
83 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 68,644 17,958,015,000 Rls. 410,565 $
84 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 9,253 17,511,634,527 Rls. 416,944 $
85 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول آماده شيميايي 11,969 17,371,477,749 Rls. 467,503 $
86 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 2,826 17,188,839,274 Rls. 409,257 $
87 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 19,630 17,066,668,080 Rls. 406,349 $
88 5 1397 تهران امور واردات سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 100,308 16,721,018,241 Rls. 382,147 $
89 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 24,110 16,425,491,145 Rls. 441,492 $
90 1 1397 تهران امور واردات سوئيس 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 6,436 16,258,200,000 Rls. 434,537 $
91 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 50,075 15,985,000,806 Rls. 379,389 $
92 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 19,001 15,980,210,019 Rls. 380,481 $
93 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 44,000 15,824,525,288 Rls. 376,774 $
94 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 13022000 مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها 20,000 15,567,860,000 Rls. 361,203 $
95 4 1397 تهران امور واردات سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39,979 15,330,435,601 Rls. 362,360 $
96 3 1397 تهران امور واردات سوئيس 10051000 بذر ذرت 23,429 14,784,939,540 Rls. 352,023 $
97 6 1397 تهران امور واردات سوئيس 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 20,243 14,784,171,405 Rls. 352,004 $
98 12 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 49,314 14,610,772,241 Rls. 347,875 $
99 10 1397 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 28,500 14,206,813,092 Rls. 338,259 $
100 11 1397 تهران امور واردات سوئيس 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 106,000 14,176,619,600 Rls. 337,539 $
مجموع کل
6,366,414,490,473 ريال
مجموع کل
150,835,054 دلار