آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 86 143,127,360 Rls. 3,408 $
202 2 1397 تهران امور واردات سوئد 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,200 141,863,400 Rls. 3,378 $
203 1 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 54 121,996,088 Rls. 3,297 $
204 8 1397 تهران امور واردات سوئد 33061000 مواد پاك كننده دندان 172 118,054,166 Rls. 2,811 $
205 3 1397 تهران امور واردات سوئد 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 60 97,573,380 Rls. 2,323 $
206 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 37 97,482,299 Rls. 2,290 $
207 7 1397 تهران امور واردات سوئد 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 105 93,470,669 Rls. 2,225 $
208 12 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 47 87,619,825 Rls. 2,086 $
209 2 1397 تهران امور واردات سوئد 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 692 86,857,625 Rls. 2,068 $
210 12 1397 تهران امور واردات سوئد 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 13 84,946,840 Rls. 2,023 $
211 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 344 83,490,960 Rls. 1,988 $
212 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 30 77,760,648 Rls. 2,078 $
213 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 10 65,063,075 Rls. 1,761 $
214 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 20 63,239,616 Rls. 1,506 $
215 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 35 62,939,228 Rls. 1,479 $
216 3 1397 تهران امور واردات سوئد 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب و ساير ادوات براي ورزشهاي آبي (غير از تخته شناور شرا عي) 250 59,012,400 Rls. 1,400 $
217 3 1397 تهران امور واردات سوئد 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 172 57,250,944 Rls. 1,363 $
218 2 1397 تهران امور واردات سوئد 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 119 51,930,585 Rls. 1,236 $
219 1 1397 تهران امور واردات سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 2 41,385,600 Rls. 985 $
220 4 1397 تهران امور واردات سوئد 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 370 41,308,680 Rls. 980 $
221 8 1397 تهران امور واردات سوئد 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها (Dental floss) 164 36,222,850 Rls. 862 $
222 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 9 33,311,850 Rls. 759 $
223 1 1397 تهران امور واردات سوئد 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق 10 28,149,912 Rls. 752 $
224 8 1397 تهران امور واردات سوئد 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 60 25,200,000 Rls. 600 $
225 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 86 23,854,560 Rls. 568 $
226 3 1397 تهران امور واردات سوئد 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 172 23,854,560 Rls. 568 $
227 1 1397 تهران امور واردات سوئد 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 10 22,389,864 Rls. 598 $
228 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4 19,893,909 Rls. 474 $
229 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84239010 قطعات ماشين آلات و ادوات توزين 40 19,695,648 Rls. 526 $
230 7 1397 تهران امور واردات سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 15 18,789,028 Rls. 447 $
231 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 16 17,528,922 Rls. 417 $
232 11 1397 تهران امور واردات سوئد 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 120 17,143,200 Rls. 408 $
233 3 1397 تهران امور واردات سوئد 92099900 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات موسيقي 80 17,039,830 Rls. 404 $
234 9 1397 تهران امور واردات سوئد 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 59 14,868,000 Rls. 354 $
235 7 1397 تهران امور واردات سوئد 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 150 13,860,000 Rls. 330 $
236 3 1397 تهران امور واردات سوئد 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 86 11,927,280 Rls. 284 $
237 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 86 11,927,280 Rls. 284 $
238 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84716010 صفحه کليد (keyboard) 86 11,927,280 Rls. 284 $
239 12 1397 تهران امور واردات سوئد 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 8 8,127,222 Rls. 194 $
240 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 86 4,770,912 Rls. 114 $
مجموع کل
2,056,855,495 ريال
مجموع کل
49,912 دلار