آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1397 تهران امور واردات سوئد 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 8,459 1,577,914,315 Rls. 36,611 $
102 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 1,868 1,560,511,785 Rls. 37,155 $
103 1 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 4,508 1,540,720,569 Rls. 41,692 $
104 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 11,000 1,495,021,500 Rls. 35,596 $
105 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84136030 تلمبه هاي حلزوني 1,600 1,493,892,936 Rls. 35,569 $
106 9 1397 تهران امور واردات سوئد 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 8,446 1,476,066,783 Rls. 35,144 $
107 6 1397 تهران امور واردات سوئد 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 17,760 1,455,709,320 Rls. 34,660 $
108 1 1397 تهران امور واردات سوئد 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 916 1,452,971,668 Rls. 39,273 $
109 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 1,706 1,380,602,000 Rls. 31,313 $
110 2 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 358 1,351,210,384 Rls. 33,185 $
111 10 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 1,027 1,323,900,157 Rls. 31,522 $
112 9 1397 تهران امور واردات سوئد 84821000 بلبرينگ. 4,755 1,310,769,828 Rls. 31,209 $
113 9 1397 تهران امور واردات سوئد 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 5,000 1,178,819,275 Rls. 28,067 $
114 7 1397 تهران امور واردات سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 261 1,144,412,720 Rls. 27,248 $
115 6 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 516 1,124,609,359 Rls. 26,424 $
116 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 1,833 1,085,064,537 Rls. 28,827 $
117 12 1397 تهران امور واردات سوئد 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 541 1,072,693,888 Rls. 25,540 $
118 11 1397 تهران امور واردات سوئد 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,808 1,071,677,376 Rls. 25,516 $
119 6 1397 تهران امور واردات سوئد 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 614 1,038,290,704 Rls. 24,396 $
120 12 1397 تهران امور واردات سوئد 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 633 1,024,047,100 Rls. 24,382 $
121 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 660 990,101,480 Rls. 23,574 $
122 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,002 982,858,553 Rls. 23,401 $
123 9 1397 تهران امور واردات سوئد 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 1,460 961,189,632 Rls. 22,885 $
124 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 516 956,567,856 Rls. 22,775 $
125 10 1397 تهران امور واردات سوئد 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 538 952,284,593 Rls. 22,673 $
126 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84152090 سايردستگاه هاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 106 950,537,925 Rls. 22,334 $
127 3 1397 تهران امور واردات سوئد 87089319 کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 1,138 937,239,145 Rls. 22,239 $
128 5 1397 تهران امور واردات سوئد 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 12,210 928,478,925 Rls. 21,344 $
129 3 1397 تهران امور واردات سوئد 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 123 920,467,473 Rls. 21,842 $
130 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 280 910,655,666 Rls. 21,682 $
131 4 1397 تهران امور واردات سوئد 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 953 907,561,535 Rls. 21,524 $
132 2 1397 تهران امور واردات سوئد 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 406 905,732,702 Rls. 21,777 $
133 6 1397 تهران امور واردات سوئد 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,500 880,758,550 Rls. 20,970 $
134 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 600 851,758,380 Rls. 19,411 $
135 2 1397 تهران امور واردات سوئد 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 149 819,621,761 Rls. 19,721 $
136 6 1397 تهران امور واردات سوئد 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 673 818,735,571 Rls. 19,237 $
137 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 493 810,594,872 Rls. 19,300 $
138 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 486 807,891,525 Rls. 19,236 $
139 3 1397 تهران امور واردات سوئد 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 430 799,127,760 Rls. 19,027 $
140 3 1397 تهران امور واردات سوئد 34054000 خمير، پودر و ساير فرآورده ها براي تميزكاري 10,814 784,591,170 Rls. 20,745 $
141 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 906 782,775,298 Rls. 18,392 $
142 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 354 776,034,734 Rls. 18,832 $
143 12 1397 تهران امور واردات سوئد 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 175 763,463,276 Rls. 18,178 $
144 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 300 755,954,579 Rls. 17,938 $
145 8 1397 تهران امور واردات سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 1,286 729,420,000 Rls. 17,367 $
146 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 328 725,435,607 Rls. 17,045 $
147 3 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,844 711,461,848 Rls. 16,940 $
148 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 406 657,260,764 Rls. 15,649 $
149 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 1,048 652,769,138 Rls. 15,542 $
150 4 1397 تهران امور واردات سوئد 82057000 گيره، قيد و همانند. 310 617,599,195 Rls. 14,705 $
151 11 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,310 609,369,898 Rls. 14,509 $
152 10 1397 تهران امور واردات سوئد 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 1,203 601,166,090 Rls. 14,313 $
153 5 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 153 559,779,176 Rls. 13,153 $
154 2 1397 تهران امور واردات سوئد 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,020 555,548,868 Rls. 13,227 $
155 1 1397 تهران امور واردات سوئد 38249930 مواد آبکاری 2,303 549,876,980 Rls. 14,588 $
156 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 930 548,842,195 Rls. 14,512 $
157 7 1397 تهران امور واردات سوئد 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 265 533,413,462 Rls. 12,700 $
158 6 1397 تهران امور واردات سوئد 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 751 517,561,600 Rls. 12,323 $
159 6 1397 تهران امور واردات سوئد 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 4,400 509,569,840 Rls. 12,133 $
160 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 226 500,956,368 Rls. 11,928 $
161 5 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 790 494,980,116 Rls. 11,630 $
162 9 1397 تهران امور واردات سوئد 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 634 490,966,735 Rls. 11,690 $
163 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 7,500 463,663,200 Rls. 14,300 $
164 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 178 447,804,893 Rls. 10,661 $
165 5 1397 تهران امور واردات سوئد 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 228 436,896,732 Rls. 10,265 $
166 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 286 423,897,408 Rls. 10,093 $
167 6 1397 تهران امور واردات سوئد 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر 800 420,751,307 Rls. 9,886 $
168 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 144 414,977,177 Rls. 9,880 $
169 10 1397 تهران امور واردات سوئد 59112000 پارچه براي ا لک، حتي دوخته و مهيا. 330 405,967,275 Rls. 9,666 $
170 10 1397 تهران امور واردات سوئد 85177020 آنتن مخابراتي 211 390,830,462 Rls. 9,306 $
171 10 1397 تهران امور واردات سوئد 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 2,000 388,974,675 Rls. 9,261 $
172 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 140 378,250,422 Rls. 9,006 $
173 12 1397 تهران امور واردات سوئد 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 12 372,372,000 Rls. 8,866 $
174 2 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 437 369,077,540 Rls. 9,486 $
175 12 1397 تهران امور واردات سوئد 90191010 تشک موا ج 120 350,275,030 Rls. 8,340 $
176 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 123 347,719,223 Rls. 8,170 $
177 10 1397 تهران امور واردات سوئد 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 159 346,947,618 Rls. 8,261 $
178 3 1397 تهران امور واردات سوئد 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 261 342,417,748 Rls. 8,153 $
179 12 1397 تهران امور واردات سوئد 90321000 ترموستات 337 312,196,121 Rls. 7,434 $
180 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 430 310,109,280 Rls. 7,384 $
181 2 1397 تهران امور واردات سوئد 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,685 299,741,820 Rls. 7,137 $
182 6 1397 تهران امور واردات سوئد 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 26 298,313,026 Rls. 7,009 $
183 1 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 610 284,825,475 Rls. 7,583 $
184 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 204 274,327,440 Rls. 6,532 $
185 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 154 260,775,529 Rls. 6,895 $
186 10 1397 تهران امور واردات سوئد 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 11 256,644,239 Rls. 6,111 $
187 5 1397 تهران امور واردات سوئد 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 112 255,819,873 Rls. 6,011 $
188 8 1397 تهران امور واردات سوئد 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,086 238,896,000 Rls. 5,688 $
189 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 86 238,545,600 Rls. 5,680 $
190 11 1397 تهران امور واردات سوئد 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر 490 234,903,891 Rls. 5,593 $
191 10 1397 تهران امور واردات سوئد 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر 540 217,329,776 Rls. 5,175 $
192 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 18 210,625,880 Rls. 4,998 $
193 12 1397 تهران امور واردات سوئد 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 39 208,067,901 Rls. 4,953 $
194 1 1397 تهران امور واردات سوئد 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 137 199,158,054 Rls. 5,384 $
195 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 480 185,237,580 Rls. 4,410 $
196 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84261190 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 97 170,515,840 Rls. 4,060 $
197 5 1397 تهران امور واردات سوئد 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 166,845,246 Rls. 3,920 $
198 5 1397 تهران امور واردات سوئد 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 200 154,866,791 Rls. 3,529 $
199 6 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 147 145,560,749 Rls. 3,420 $
200 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 172 143,127,360 Rls. 3,408 $
مجموع کل
69,047,123,226 ريال
مجموع کل
1,662,234 دلار