آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت و بالاتر 4 46,589,666 Rls. 1,095 $
102 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 2 41,807,700 Rls. 995 $
103 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمآن ها در برابر زلزله 20 41,136,560 Rls. 976 $
104 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 3 39,051,366 Rls. 918 $
105 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 7 36,212,400 Rls. 862 $
106 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 112 31,518,900 Rls. 750 $
107 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 75 31,192,800 Rls. 743 $
108 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 11 31,192,800 Rls. 743 $
109 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 6 28,608,336 Rls. 681 $
110 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 6 28,514,540 Rls. 672 $
111 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 12 26,513,880 Rls. 631 $
112 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي، پرشده بامايع براي خوا ندن مستقيم 25 26,106,594 Rls. 619 $
113 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85072090 سايرا نباره هاي سرب- اسيدغير مذکور در جاي ديگر 45 23,604,960 Rls. 560 $
114 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85023190 ساير مجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 23 23,602,552 Rls. 562 $
115 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 7 22,938,981 Rls. 527 $
116 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 16 22,339,783 Rls. 521 $
117 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 35 21,788,066 Rls. 512 $
118 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 45 20,395,801 Rls. 477 $
119 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 39 20,162,570 Rls. 478 $
120 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 6 19,122,476 Rls. 454 $
121 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 7 18,816,213 Rls. 445 $
122 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 20 18,058,718 Rls. 419 $
123 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 30 16,759,210 Rls. 399 $
124 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 60 16,305,003 Rls. 431 $
125 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20 16,249,064 Rls. 385 $
126 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85359000 ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر 15 11,823,219 Rls. 276 $
127 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 12092990 ساير تخم گياهان علوفه اي براي كشت که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 15 11,381,040 Rls. 271 $
128 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 94015900 ساير نشيمنها (seats) ازحصير (cane) و بيد سبدي (oaier) يا مواد مشابه 34 11,351,886 Rls. 270 $
129 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي) غير مذكور در جاي ديگر 31 10,206,424 Rls. 235 $
130 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 29 9,679,017 Rls. 230 $
131 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84239010 قطعات ماشين آلات و ادوات توزين 7 9,570,420 Rls. 228 $
132 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 3 9,011,588 Rls. 211 $
133 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 1 8,313,850 Rls. 198 $
134 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 6 6,041,316 Rls. 141 $
135 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 10 5,574,360 Rls. 147 $
136 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 0 4,813,906 Rls. 112 $
137 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 24 3,402,000 Rls. 81 $
138 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84212110 فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 5 2,940,000 Rls. 70 $
139 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 2,599,400 Rls. 62 $
140 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90309000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي مشمول 9030 9 2,586,600 Rls. 62 $
141 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 1 2,310,335 Rls. 55 $
142 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 25 1,632,378 Rls. 39 $
143 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 25 1,591,898 Rls. 37 $
144 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1 491,505 Rls. 12 $
145 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1 489,713 Rls. 12 $
مجموع کل
784,399,794 ريال
مجموع کل
18,604 دلار