آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84212190 ساير 4 136,545,804 Rls. 3,251 $
102 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 2,108 132,804,000 Rls. 3,162 $
103 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 187 129,967,040 Rls. 3,094 $
104 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 12 129,838,031 Rls. 3,091 $
105 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 91 125,309,855 Rls. 2,984 $
106 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 21069010 استابيلايزر 300 121,737,000 Rls. 2,898 $
107 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 4 116,843,749 Rls. 2,782 $
108 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي) غير مذكور در جاي ديگر 45 110,777,621 Rls. 2,638 $
109 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 7 95,290,375 Rls. 2,269 $
110 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 130 89,631,225 Rls. 2,134 $
111 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 1 86,362,883 Rls. 2,057 $
112 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 60 72,999,248 Rls. 1,738 $
113 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 45 70,899,624 Rls. 1,688 $
114 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 11 69,812,340 Rls. 1,662 $
115 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 11 68,097,679 Rls. 1,621 $
116 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 19 63,000,000 Rls. 1,500 $
117 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 110 61,699,300 Rls. 1,469 $
118 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 6 60,607,687 Rls. 1,443 $
119 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 430 55,164,056 Rls. 1,313 $
120 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 13 50,846,985 Rls. 1,211 $
121 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 22 47,639,610 Rls. 1,134 $
122 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 284 45,936,278 Rls. 1,094 $
123 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 350 44,763,960 Rls. 1,066 $
124 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 55 41,139,360 Rls. 980 $
125 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 310 39,704,800 Rls. 946 $
126 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 100 38,192,000 Rls. 909 $
127 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 9 36,921,931 Rls. 879 $
128 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 30 30,458,113 Rls. 725 $
129 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 0 25,822,797 Rls. 615 $
130 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 1 24,119,488 Rls. 574 $
131 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 13 23,146,466 Rls. 551 $
132 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 150 21,434,850 Rls. 510 $
133 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90112000 ميکروسکوپها، براي فتوميکروگرافي، سينوفتوميکروگرافي يا براي ميکروپروژکسيون 25 21,000,000 Rls. 500 $
134 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2 13,329,907 Rls. 317 $
135 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 7 7,659,188 Rls. 182 $
136 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1 7,196,944 Rls. 171 $
137 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 83040000 قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش... يا ملزومات و تجهيزات ميزکارا زفلزمعمولي. 48 6,552,000 Rls. 156 $
138 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 5 2,847,660 Rls. 68 $
139 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1 2,520,000 Rls. 60 $
مجموع کل
2,328,619,854 ريال
مجموع کل
55,442 دلار