آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 120 2,167,889,770 Rls. 51,616 $
202 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 75 2,151,956,968 Rls. 49,470 $
203 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد (بجزسنگ) به قطر بيش از 1.5 mm 165 2,140,231,967 Rls. 50,854 $
204 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,601 2,053,958,677 Rls. 47,223 $
205 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 917 2,048,070,496 Rls. 47,427 $
206 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82090000 صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها 70 2,011,875,629 Rls. 47,272 $
207 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85232110 كارتهاي توام شده با باريكه مغناطيسي ضبط نشده 2,976 1,992,833,700 Rls. 47,448 $
208 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 1,800 1,976,333,971 Rls. 45,855 $
209 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 93 1,968,085,674 Rls. 52,038 $
210 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 300 1,962,300,000 Rls. 46,721 $
211 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90322000 مانوستات 960 1,945,773,070 Rls. 44,343 $
212 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 144 1,942,432,219 Rls. 45,068 $
213 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 442 1,934,135,658 Rls. 45,870 $
214 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 835 1,907,644,200 Rls. 45,128 $
215 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 190 1,836,406,804 Rls. 47,280 $
216 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 700 1,827,358,690 Rls. 43,509 $
217 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 263 1,826,947,932 Rls. 43,499 $
218 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90292010 تاخوگراف 228 1,824,058,750 Rls. 43,347 $
219 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 37 1,818,693,951 Rls. 42,197 $
220 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 429 1,793,064,678 Rls. 48,020 $
221 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,050 1,786,058,493 Rls. 40,703 $
222 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 54041990 ساير تک رشته هاي سنتتيک از ساير مواد سنتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر غير مذکور در جاي ديگر 173 1,778,191,021 Rls. 42,080 $
223 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 438 1,738,439,641 Rls. 41,312 $
224 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 38 1,735,019,950 Rls. 41,231 $
225 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064050 كامپوزيت 121 1,723,539,490 Rls. 41,037 $
226 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 47 1,707,526,500 Rls. 46,500 $
227 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,192 1,651,155,028 Rls. 39,532 $
228 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 354 1,630,486,704 Rls. 38,254 $
229 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 275 1,581,934,209 Rls. 41,828 $
230 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 877 1,568,737,225 Rls. 38,140 $
231 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90322000 مانوستات 840 1,567,620,915 Rls. 37,324 $
232 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 712 1,567,086,793 Rls. 41,554 $
233 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 133 1,564,919,421 Rls. 37,114 $
234 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 261 1,556,660,683 Rls. 36,141 $
235 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,168 1,523,604,600 Rls. 36,276 $
236 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 199 1,502,436,316 Rls. 35,772 $
237 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 560 1,487,393,952 Rls. 39,329 $
238 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 946 1,476,417,691 Rls. 34,690 $
239 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 108 1,475,310,000 Rls. 34,989 $
240 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 814 1,475,189,216 Rls. 34,986 $
241 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,040 1,452,640,800 Rls. 34,587 $
242 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 31 1,451,530,500 Rls. 34,105 $
243 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 200 1,422,608,220 Rls. 38,022 $
244 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 280 1,407,525,000 Rls. 33,512 $
245 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 110 1,375,853,700 Rls. 36,773 $
246 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 150 1,373,610,000 Rls. 32,705 $
247 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 1,128 1,361,165,806 Rls. 35,991 $
248 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 522 1,340,613,091 Rls. 31,919 $
249 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 190 1,339,320,025 Rls. 31,741 $
250 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 377 1,332,322,470 Rls. 31,662 $
251 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 94 1,323,182,625 Rls. 31,505 $
252 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 288 1,317,914,390 Rls. 34,970 $
253 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,760 1,295,927,860 Rls. 30,855 $
254 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 51 1,295,645,333 Rls. 30,849 $
255 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 119 1,276,509,609 Rls. 29,617 $
256 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 490 1,269,237,815 Rls. 29,676 $
257 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 32121000 ورقه هاي داغ زني 353 1,268,373,788 Rls. 33,993 $
258 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90301000 الات و دستگاه هاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 420 1,253,329,368 Rls. 29,841 $
259 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 150 1,251,915,000 Rls. 33,102 $
260 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 71 1,245,954,519 Rls. 29,666 $
261 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84869000 قطعات وملحقات دستگاه هاي رديف 8486 100 1,238,893,326 Rls. 28,234 $
262 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82090000 صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها 22 1,215,072,930 Rls. 32,128 $
263 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 200 1,205,923,950 Rls. 31,998 $
264 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 145 1,199,476,424 Rls. 28,045 $
265 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 30 1,194,787,538 Rls. 28,336 $
266 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,215 1,190,563,542 Rls. 31,591 $
267 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 363 1,190,311,417 Rls. 27,183 $
268 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 716 1,174,087,166 Rls. 27,901 $
269 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 830 1,162,034,315 Rls. 26,356 $
270 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 12 1,157,757,000 Rls. 27,566 $
271 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 30 1,148,421,416 Rls. 27,169 $
272 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 12 1,119,864,424 Rls. 26,663 $
273 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90322000 مانوستات 600 1,118,953,650 Rls. 26,642 $
274 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 698 1,116,472,996 Rls. 26,583 $
275 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 603 1,110,041,813 Rls. 26,429 $
276 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 557 1,096,845,726 Rls. 26,115 $
277 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 386 1,074,593,905 Rls. 25,586 $
278 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 300 1,071,191,945 Rls. 25,456 $
279 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 280 1,067,769,034 Rls. 28,232 $
280 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 19 1,064,497,675 Rls. 25,345 $
281 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 100 1,058,035,000 Rls. 24,548 $
282 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 500 1,055,432,000 Rls. 28,000 $
283 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,642 1,047,175,164 Rls. 27,496 $
284 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 85 1,007,282,379 Rls. 23,983 $
285 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 35 1,001,437,046 Rls. 23,799 $
286 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,037 986,497,424 Rls. 23,398 $
287 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 265 975,653,663 Rls. 22,637 $
288 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 6,990 973,699,992 Rls. 22,592 $
289 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 480 967,634,220 Rls. 23,039 $
290 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84485100 پلاتين (platines)، سوزن و سايراشياءئي که درتشکيل چشمه هاي پارچه به کار مي روند 58 962,648,076 Rls. 22,508 $
291 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 5,225 959,998,158 Rls. 22,556 $
292 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,256 944,208,566 Rls. 22,238 $
293 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 700 940,163,748 Rls. 24,942 $
294 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 986 938,006,541 Rls. 22,092 $
295 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 180 908,888,334 Rls. 21,640 $
296 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,007 907,381,889 Rls. 21,604 $
297 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 159 890,443,010 Rls. 21,201 $
298 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 432 876,243,914 Rls. 20,781 $
299 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85232970 باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 140 874,782,997 Rls. 20,554 $
300 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 617 870,075,715 Rls. 21,337 $
مجموع کل
139,946,208,599 ريال
مجموع کل
3,382,571 دلار