آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 927 5,935,146,843 Rls. 136,322 $
102 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 2,464 5,887,443,803 Rls. 140,177 $
103 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 58081000 قيطان باف ها، بصورت توپ. 369 5,871,935,850 Rls. 134,742 $
104 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064050 كامپوزيت 621 5,870,763,330 Rls. 133,317 $
105 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,298 5,843,384,265 Rls. 136,401 $
106 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 288 5,733,661,500 Rls. 136,516 $
107 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه 435 5,671,817,030 Rls. 150,470 $
108 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 520 5,666,190,739 Rls. 134,909 $
109 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 4,396 5,552,038,164 Rls. 130,759 $
110 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 566 5,452,066,121 Rls. 144,640 $
111 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,225 5,451,901,475 Rls. 124,289 $
112 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 0 5,437,039,876 Rls. 129,453 $
113 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 720 5,338,173,071 Rls. 125,987 $
114 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 300 5,214,209,154 Rls. 124,148 $
115 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,459 5,178,236,949 Rls. 123,291 $
116 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29252910 متفورمين 4,220 5,164,161,869 Rls. 122,171 $
117 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 129 5,135,314,176 Rls. 120,724 $
118 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 5,255 5,087,165,800 Rls. 119,811 $
119 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 767 5,082,886,795 Rls. 121,021 $
120 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 474 5,040,000,000 Rls. 120,000 $
121 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,200 5,027,602,144 Rls. 119,236 $
122 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 40 4,761,526,230 Rls. 113,370 $
123 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 843 4,723,466,366 Rls. 112,463 $
124 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 546 4,636,237,075 Rls. 109,260 $
125 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85258090 ساير 207 4,608,850,701 Rls. 109,305 $
126 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,636 4,578,942,952 Rls. 108,596 $
127 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 270 4,533,323,405 Rls. 106,516 $
128 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85258090 ساير 207 4,455,740,898 Rls. 104,693 $
129 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 734 4,324,497,010 Rls. 98,553 $
130 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 4,240 4,322,753,299 Rls. 102,266 $
131 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 4,416 4,289,920,027 Rls. 102,131 $
132 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 912 4,227,730,000 Rls. 98,848 $
133 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 570 4,210,656,545 Rls. 95,958 $
134 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 352 4,201,090,686 Rls. 100,026 $
135 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 96 4,170,901,326 Rls. 94,986 $
136 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 769 4,167,969,366 Rls. 94,533 $
137 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,764 4,162,867,201 Rls. 98,247 $
138 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 0 4,149,766,873 Rls. 94,120 $
139 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29334990 ساير 20 4,121,115,293 Rls. 97,495 $
140 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 70 4,109,036,228 Rls. 109,823 $
141 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 38 4,065,781,770 Rls. 95,756 $
142 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 106 4,043,080,053 Rls. 96,264 $
143 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 3,780 4,026,250,566 Rls. 95,863 $
144 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 1,611 3,956,498,255 Rls. 94,115 $
145 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 600 3,915,250,000 Rls. 89,013 $
146 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 200 3,809,660,062 Rls. 90,706 $
147 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82090000 صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها 270 3,796,028,852 Rls. 96,873 $
148 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 950 3,791,846,792 Rls. 86,003 $
149 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 700 3,771,874,960 Rls. 89,807 $
150 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 707 3,661,105,315 Rls. 87,544 $
151 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 411 3,589,416,628 Rls. 96,234 $
152 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 43 3,578,688,450 Rls. 94,623 $
153 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 312 3,574,057,999 Rls. 85,065 $
154 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 39079999 ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور 30,000 3,462,275,250 Rls. 79,131 $
155 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 358 3,402,000,000 Rls. 81,000 $
156 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 383 3,399,074,741 Rls. 80,931 $
157 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 380 3,244,688,784 Rls. 77,254 $
158 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 4,687 3,213,721,008 Rls. 75,316 $
159 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 4,388 3,206,094,734 Rls. 75,296 $
160 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211090 ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني 90 3,127,903,963 Rls. 82,705 $
161 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 350 3,096,695,156 Rls. 73,731 $
162 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 6,360 3,086,957,003 Rls. 81,622 $
163 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 527 3,027,154,500 Rls. 71,619 $
164 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 861 2,957,090,317 Rls. 67,070 $
165 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84718090 ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 42 2,902,774,051 Rls. 68,843 $
166 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 1,024 2,890,555,852 Rls. 67,066 $
167 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29334990 ساير 13 2,856,240,915 Rls. 68,006 $
168 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 255 2,778,070,446 Rls. 65,428 $
169 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 2,000 2,731,258,348 Rls. 64,775 $
170 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 55 2,711,912,959 Rls. 64,062 $
171 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84312090 اجزاء و قطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 1,800 2,700,850,741 Rls. 64,306 $
172 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211090 ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني 395 2,682,317,161 Rls. 63,172 $
173 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183220 لوله فلزي تيزشده و آماده براي توليد سرسوزن (فاقدقسمت پلاستيکي) 1,460 2,682,011,600 Rls. 60,830 $
174 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 280 2,672,204,658 Rls. 62,479 $
175 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 14,448 2,668,613,273 Rls. 62,395 $
176 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 250 2,608,185,972 Rls. 62,100 $
177 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 195 2,561,160,000 Rls. 60,980 $
178 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40103990 ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر 24 2,551,320,963 Rls. 60,508 $
179 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90191090 سايردستگاه هاي مکانوترا پي، ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج و دستگاه هيدروترا پي 650 2,546,253,380 Rls. 60,625 $
180 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 180 2,545,554,414 Rls. 60,608 $
181 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 675 2,523,008,320 Rls. 60,072 $
182 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 83023090 ساير يراق الات و اتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غير از فنرگازي 7,518 2,520,396,202 Rls. 60,009 $
183 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84719000 ساير ماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي، ماشين انتقال دا ده ها به روي حامل دا ده ها...غير مذکور در جاي ديگر 86 2,432,533,340 Rls. 64,532 $
184 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 400 2,429,217,000 Rls. 55,844 $
185 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 108 2,426,767,849 Rls. 55,041 $
186 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,161 2,422,275,750 Rls. 57,673 $
187 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 246 2,393,319,265 Rls. 64,165 $
188 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 216 2,378,592,987 Rls. 56,412 $
189 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 101 2,375,110,577 Rls. 63,477 $
190 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 3,598 2,351,826,360 Rls. 54,567 $
191 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 39204330 ورق از آلياژ ABS / PVC 4,075 2,338,860,000 Rls. 55,687 $
192 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 52 2,302,302,024 Rls. 54,817 $
193 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 171 2,301,987,161 Rls. 54,809 $
194 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 17,400 2,241,109,075 Rls. 50,830 $
195 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 550 2,227,635,707 Rls. 53,039 $
196 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 764 2,208,618,118 Rls. 52,026 $
197 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 572 2,199,440,920 Rls. 52,368 $
198 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 631 2,197,003,980 Rls. 51,368 $
199 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 480 2,192,589,000 Rls. 58,179 $
200 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 157 2,175,227,155 Rls. 51,791 $
مجموع کل
371,927,831,116 ريال
مجموع کل
8,866,003 دلار