آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اصفهان جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 13,411 47,169,124,000 Rls. 1,094,411 $
2 4 1397 اصفهان جمهوري کره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 19,976 38,348,277,450 Rls. 901,040 $
3 8 1397 اصفهان جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 63,889 37,306,795,032 Rls. 888,257 $
4 6 1397 اصفهان جمهوري کره 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 48,590 36,991,380,571 Rls. 880,747 $
5 2 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 79,833 35,721,995,063 Rls. 850,524 $
6 3 1397 اصفهان جمهوري کره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 21,205 34,384,530,387 Rls. 816,930 $
7 7 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 68,082 30,797,210,740 Rls. 733,268 $
8 8 1397 اصفهان جمهوري کره 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 13,230 30,515,101,660 Rls. 726,550 $
9 8 1397 اصفهان جمهوري کره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 14,153 21,280,238,718 Rls. 493,741 $
10 5 1397 اصفهان جمهوري کره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 12,330 20,177,941,400 Rls. 471,778 $
11 10 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 28,001 20,041,451,554 Rls. 477,177 $
12 7 1397 ذوب آهن اصفهان جمهوري کره 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 29,600 17,732,980,160 Rls. 422,214 $
13 6 1397 اصفهان جمهوري کره 39100090 ساير 54,480 12,924,953,756 Rls. 307,737 $
14 6 1397 اصفهان جمهوري کره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 37,689 12,719,271,716 Rls. 302,840 $
15 3 1397 اصفهان جمهوري کره 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 62,206 11,564,362,133 Rls. 275,342 $
16 6 1397 اصفهان جمهوري کره 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 66,196 10,223,564,968 Rls. 243,418 $
17 8 1397 اصفهان جمهوري کره 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 15,894 9,821,887,759 Rls. 233,855 $
18 5 1397 اصفهان جمهوري کره 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 26,208 9,005,744,865 Rls. 204,258 $
19 3 1397 اصفهان جمهوري کره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 37,342 7,855,673,018 Rls. 187,040 $
20 3 1397 اصفهان جمهوري کره 40118090 سایر 45,773 7,580,060,568 Rls. 180,478 $
21 2 1397 اصفهان جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 103,150 7,554,782,916 Rls. 203,046 $
22 5 1397 اصفهان جمهوري کره 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 20,000 5,799,573,517 Rls. 138,085 $
23 7 1397 اصفهان جمهوري کره 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 86,491 5,421,294,473 Rls. 129,078 $
24 5 1397 اصفهان جمهوري کره 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 33,098 5,299,180,915 Rls. 120,765 $
25 9 1397 اصفهان جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 15,255 5,221,733,645 Rls. 124,327 $
26 12 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,700 4,947,835,824 Rls. 117,806 $
27 7 1397 اصفهان جمهوري کره 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 6,065 4,492,632,965 Rls. 106,967 $
28 12 1397 اصفهان جمهوري کره 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 19,142 4,004,435,666 Rls. 95,344 $
29 3 1397 اصفهان جمهوري کره 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 1,445 3,993,187,500 Rls. 108,744 $
30 8 1397 اصفهان جمهوري کره 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 3,067 3,565,354,082 Rls. 84,890 $
31 5 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,389 3,563,998,531 Rls. 81,221 $
32 6 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 16,040 3,511,939,295 Rls. 83,618 $
33 2 1397 اصفهان جمهوري کره 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 13,104 3,490,667,090 Rls. 99,060 $
34 5 1397 اصفهان جمهوري کره 40118090 سایر 22,782 3,456,571,369 Rls. 82,299 $
35 5 1397 اصفهان جمهوري کره 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 56,736 3,285,570,154 Rls. 76,820 $
36 2 1397 اصفهان جمهوري کره 40118010 دارای تولید داخلی مشابه 16,924 3,197,272,138 Rls. 76,126 $
37 8 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 1,888 3,139,620,646 Rls. 74,753 $
38 5 1397 اصفهان جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 23,000 2,887,236,185 Rls. 68,305 $
39 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان جمهوري کره 72112310 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتردا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن وپهناي كمتراز 600ميلي متر 73,250 2,477,293,581 Rls. 58,606 $
40 2 1397 اصفهان جمهوري کره 40118090 سایر 16,514 2,430,440,951 Rls. 57,868 $
41 8 1397 اصفهان جمهوري کره 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 341 2,343,471,981 Rls. 55,797 $
42 3 1397 اصفهان جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,200 2,318,772,740 Rls. 55,104 $
43 2 1397 اصفهان جمهوري کره 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 4,270 2,178,289,281 Rls. 59,529 $
44 3 1397 اصفهان جمهوري کره 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 5,373 2,138,314,193 Rls. 50,912 $
45 2 1397 اصفهان جمهوري کره 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 2,240 2,067,573,597 Rls. 49,228 $
46 8 1397 اصفهان جمهوري کره 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 4,577 1,821,268,892 Rls. 43,363 $
47 2 1397 اصفهان جمهوري کره 74111020 لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده 3,880 1,736,684,993 Rls. 41,350 $
48 10 1397 اصفهان جمهوري کره 85472000 قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي 2,756 1,625,818,337 Rls. 38,710 $
49 3 1397 اصفهان جمهوري کره 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 11,610 1,590,930,909 Rls. 37,879 $
50 5 1397 اصفهان جمهوري کره 40118010 دارای تولید داخلی مشابه 9,900 1,568,919,736 Rls. 37,355 $
51 7 1397 اصفهان جمهوري کره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 1,560,559,560 Rls. 37,156 $
52 2 1397 اصفهان جمهوري کره 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,400 1,432,437,132 Rls. 34,106 $
53 2 1397 اصفهان جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 152 1,312,114,021 Rls. 31,241 $
54 6 1397 اصفهان جمهوري کره 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 1,100 1,201,088,000 Rls. 28,597 $
55 2 1397 اصفهان جمهوري کره 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 870 1,182,097,972 Rls. 31,206 $
56 8 1397 اصفهان جمهوري کره 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 4,567 1,137,715,780 Rls. 27,089 $
57 3 1397 اصفهان جمهوري کره 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 6,664 1,131,216,915 Rls. 26,934 $
58 2 1397 اصفهان جمهوري کره 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 1,786 1,116,028,929 Rls. 26,572 $
59 8 1397 اصفهان جمهوري کره 72082500 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نورد شده، بصورت طومار با پهناي 600 ميليمتريا بيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 26,080 1,100,452,931 Rls. 26,201 $
60 8 1397 اصفهان جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 5,011 939,949,347 Rls. 22,380 $
61 11 1397 اصفهان جمهوري کره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 15,980 930,213,081 Rls. 22,148 $
62 2 1397 اصفهان جمهوري کره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 16,500 912,164,416 Rls. 21,718 $
63 8 1397 اصفهان جمهوري کره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 15,990 883,167,995 Rls. 21,028 $
64 5 1397 اصفهان جمهوري کره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 12,000 805,762,602 Rls. 18,839 $
65 7 1397 اصفهان جمهوري کره 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 12,000 790,033,230 Rls. 18,810 $
66 11 1397 اصفهان جمهوري کره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 12,000 781,836,936 Rls. 18,615 $
67 2 1397 اصفهان جمهوري کره 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 357 772,820,040 Rls. 18,400 $
68 8 1397 اصفهان جمهوري کره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,044 768,397,321 Rls. 18,294 $
69 8 1397 اصفهان جمهوري کره 84212190 ساير 2,015 747,297,567 Rls. 17,793 $
70 8 1397 اصفهان جمهوري کره 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 3,847 705,056,011 Rls. 16,787 $
71 9 1397 اصفهان جمهوري کره 76061120 آندايز شده از آلومينيوم، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 700 699,077,724 Rls. 16,645 $
72 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان جمهوري کره 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 6,000 627,791,314 Rls. 14,852 $
73 9 1397 اصفهان جمهوري کره 84212190 ساير 1,636 624,019,164 Rls. 14,858 $
74 2 1397 اصفهان جمهوري کره 84212190 ساير 1,152 496,812,877 Rls. 11,829 $
75 2 1397 اصفهان جمهوري کره 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 234 491,300,714 Rls. 11,698 $
76 5 1397 اصفهان جمهوري کره 38249990 سایر 6,000 407,917,292 Rls. 9,537 $
77 2 1397 اصفهان جمهوري کره 76061120 آندايز شده از آلومينيوم، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 406 398,638,345 Rls. 9,491 $
78 11 1397 اصفهان جمهوري کره 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 6,000 396,409,596 Rls. 9,438 $
79 8 1397 اصفهان جمهوري کره 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 1,532 341,755,687 Rls. 8,137 $
80 11 1397 اصفهان جمهوري کره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 670 246,539,788 Rls. 5,870 $
81 8 1397 اصفهان جمهوري کره 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 122 232,592,968 Rls. 5,538 $
82 9 1397 ذوب آهن اصفهان جمهوري کره 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 80 228,239,856 Rls. 5,434 $
83 2 1397 اصفهان جمهوري کره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 809 177,720,599 Rls. 4,231 $
84 2 1397 اصفهان جمهوري کره 85472000 قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي 221 170,404,409 Rls. 4,057 $
85 8 1397 اصفهان جمهوري کره 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 148 120,051,005 Rls. 2,858 $
86 8 1397 اصفهان جمهوري کره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,190 97,809,273 Rls. 2,329 $
87 9 1397 اصفهان جمهوري کره 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 89 69,425,370 Rls. 1,653 $
88 2 1397 اصفهان جمهوري کره 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 20 19,200,493 Rls. 457 $
مجموع کل
579,349,327,880 ريال
مجموع کل
13,771,386 دلار