آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 663,600 16,595,946,902 Rls. 395,142 $
102 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 201,600 16,388,618,400 Rls. 433,332 $
103 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 34012030 صابون چيپس 480,000 16,375,780,800 Rls. 389,899 $
104 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 259,000 16,267,259,830 Rls. 385,800 $
105 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33061000 مواد پاك كننده دندان 258,985 16,106,399,004 Rls. 383,485 $
106 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 20,000 15,754,069,100 Rls. 375,097 $
107 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 92,999 15,735,423,704 Rls. 374,653 $
108 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021910 گالاکتوالیگوساکارید 144,634 15,725,237,043 Rls. 374,410 $
109 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 192,055 15,620,064,865 Rls. 371,663 $
110 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 89,152 15,095,462,400 Rls. 359,416 $
111 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 105,000 15,081,417,750 Rls. 359,082 $
112 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 42,000 14,763,886,200 Rls. 351,521 $
113 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 220,000 14,658,388,888 Rls. 349,009 $
114 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 139,500 14,639,345,678 Rls. 348,556 $
115 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33061000 مواد پاك كننده دندان 116,132 14,572,876,752 Rls. 342,408 $
116 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 103,432 14,450,757,269 Rls. 344,065 $
117 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 336,600 14,288,152,350 Rls. 340,194 $
118 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 6,547 14,184,236,995 Rls. 337,078 $
119 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 19,594 13,653,380,000 Rls. 325,080 $
120 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 156,800 13,618,472,000 Rls. 319,983 $
121 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38160090 ساير 500,000 13,541,825,000 Rls. 318,944 $
122 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 600,000 13,475,783,000 Rls. 320,852 $
123 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 32,648 13,298,332,094 Rls. 369,207 $
124 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 58,000 13,224,071,200 Rls. 314,859 $
125 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 220,000 13,167,275,000 Rls. 313,507 $
126 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 110,400 12,642,930,720 Rls. 301,022 $
127 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 312,335 12,505,766,001 Rls. 297,756 $
128 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 133,120 12,292,976,384 Rls. 326,117 $
129 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 60,680 12,288,392,867 Rls. 320,461 $
130 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 8,740 12,165,077,691 Rls. 289,645 $
131 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 35,470 12,081,500,000 Rls. 287,655 $
132 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 198,970 11,983,714,388 Rls. 285,327 $
133 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 7,849 11,976,974,156 Rls. 285,166 $
134 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 13,159 11,594,134,972 Rls. 310,233 $
135 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 741 11,574,755,388 Rls. 275,589 $
136 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 19030000 تاپيوكا و بدل هاي آن تهيه شده از فكول، کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه هاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند 156,000 11,451,213,208 Rls. 272,648 $
137 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 189,492 11,333,058,313 Rls. 258,274 $
138 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 66,864 11,281,644,000 Rls. 261,755 $
139 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 45,419 11,239,110,000 Rls. 267,598 $
140 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 192,000 11,234,962,176 Rls. 267,499 $
141 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 48,348 11,195,754,416 Rls. 266,565 $
142 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 298,080 10,988,548,707 Rls. 254,953 $
143 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 24,000 10,959,390,000 Rls. 260,938 $
144 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 16,680 10,843,640,700 Rls. 256,977 $
145 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 265,956 10,657,198,790 Rls. 250,404 $
146 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 331,800 10,577,212,501 Rls. 251,838 $
147 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28100010 اسيد بريک 330,000 10,457,363,000 Rls. 245,912 $
148 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 65,909 10,402,302,900 Rls. 276,018 $
149 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 26060000 سنگ آلومينيم و کنسانتره هاي آن 300,000 10,387,202,400 Rls. 247,314 $
150 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 100,000 10,360,736,300 Rls. 246,684 $
151 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 5,564 10,348,209,319 Rls. 246,386 $
152 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 237,600 10,347,012,599 Rls. 243,305 $
153 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 40,107 10,257,803,801 Rls. 242,673 $
154 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 102,000 10,054,496,805 Rls. 239,393 $
155 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28100010 اسيد بريک 300,000 10,043,460,000 Rls. 239,130 $
156 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 1,282 9,860,208,374 Rls. 280,526 $
157 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 43,200 9,797,791,104 Rls. 233,280 $
158 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 26060000 سنگ آلومينيم و کنسانتره هاي آن 300,000 9,702,487,800 Rls. 231,012 $
159 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 21,872 9,571,915,244 Rls. 227,903 $
160 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 44,000 9,471,019,961 Rls. 225,501 $
161 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 51,618 9,447,407,865 Rls. 224,938 $
162 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 237,600 9,441,813,920 Rls. 224,805 $
163 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 159,940 9,419,447,182 Rls. 224,272 $
164 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 228,334 9,312,511,975 Rls. 221,726 $
165 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 228,334 9,312,511,975 Rls. 221,726 $
166 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 145,984 9,207,073,386 Rls. 219,216 $
167 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 90,000 8,892,273,600 Rls. 211,721 $
168 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 174,735 8,848,569,916 Rls. 209,335 $
169 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 21,111 8,820,542,278 Rls. 227,731 $
170 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 1,629 8,559,821,900 Rls. 203,806 $
171 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 82,944 8,497,659,307 Rls. 202,325 $
172 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 24,637 8,414,605,585 Rls. 200,348 $
173 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 47,896 8,372,595,814 Rls. 221,380 $
174 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 198,000 8,095,944,973 Rls. 192,760 $
175 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 32,260 8,093,804,400 Rls. 192,710 $
176 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 262,784 7,965,359,138 Rls. 189,651 $
177 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 27,790 7,916,068,776 Rls. 188,478 $
178 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33061000 مواد پاك كننده دندان 131,383 7,867,800,264 Rls. 187,329 $
179 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 41,712 7,801,019,222 Rls. 182,016 $
180 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 178,200 7,703,595,058 Rls. 183,419 $
181 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 1,768 7,659,986,421 Rls. 217,929 $
182 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 66,910 7,650,542,016 Rls. 182,156 $
183 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 17,000 7,641,964,000 Rls. 181,952 $
184 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 1,913 7,597,206,586 Rls. 180,886 $
185 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 42,796 7,587,690,683 Rls. 180,659 $
186 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38237020 لوريل ميرستيل الكل 100,000 7,311,285,887 Rls. 174,078 $
187 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 22,600 7,255,701,000 Rls. 172,755 $
188 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33061000 مواد پاك كننده دندان 121,478 7,028,168,967 Rls. 167,337 $
189 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 6,391 6,894,558,252 Rls. 164,156 $
190 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 9,065 6,879,860,144 Rls. 168,336 $
191 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38237020 لوريل ميرستيل الكل 94,280 6,874,391,608 Rls. 163,676 $
192 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 80,000 6,851,664,000 Rls. 163,135 $
193 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 80,000 6,851,664,000 Rls. 163,135 $
194 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 84,758 6,754,996,477 Rls. 181,708 $
195 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28100010 اسيد بريک 210,000 6,752,109,000 Rls. 160,459 $
196 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 6,699 6,732,005,980 Rls. 160,286 $
197 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 66,200 6,716,253,000 Rls. 159,911 $
198 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 33,665 6,634,835,592 Rls. 157,972 $
199 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84821000 بلبرينگ. 28,098 6,627,475,181 Rls. 157,797 $
200 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 90189019 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكوتر 13,423 6,622,816,000 Rls. 157,686 $
مجموع کل
1,067,128,028,537 ريال
مجموع کل
25,716,400 دلار