آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 181,440 4,572,756,116 Rls. 108,876 $
202 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 219,000 4,513,469,580 Rls. 107,464 $
203 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 10,340 4,510,129,327 Rls. 107,384 $
204 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 43,940 4,479,805,321 Rls. 106,662 $
205 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 66,000 4,403,339,820 Rls. 104,841 $
206 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 35030090 ساير 20,000 4,373,552,000 Rls. 104,132 $
207 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 69,000 4,361,602,700 Rls. 103,848 $
208 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 30,313 4,343,567,220 Rls. 103,418 $
209 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29163210 پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر 18,900 4,317,383,700 Rls. 102,795 $
210 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 313,076 4,269,548,791 Rls. 101,656 $
211 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 98,999 4,227,906,124 Rls. 100,664 $
212 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 9,342 4,220,892,000 Rls. 100,497 $
213 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 10,554 4,207,711,732 Rls. 100,184 $
214 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 23,070 4,206,735,870 Rls. 100,161 $
215 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 22,125 4,183,152,162 Rls. 97,806 $
216 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151130 سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 463,790 4,163,004,761 Rls. 99,120 $
217 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,090 4,145,246,560 Rls. 98,696 $
218 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,071 4,114,575,554 Rls. 97,966 $
219 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 9,538 4,102,734,099 Rls. 93,301 $
220 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40117090 سایر 28,666 4,084,864,158 Rls. 97,260 $
221 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 138,960 4,028,559,959 Rls. 95,918 $
222 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 86,432 3,947,890,370 Rls. 93,998 $
223 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 55,000 3,946,677,000 Rls. 93,968 $
224 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن، براي کار بر روي فلز 12,605 3,928,784,000 Rls. 93,542 $
225 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 11,016 3,907,684,787 Rls. 93,040 $
226 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151130 سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 358,030 3,898,838,762 Rls. 92,830 $
227 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 6,000 3,884,880,000 Rls. 92,497 $
228 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 3,878,355,600 Rls. 92,342 $
229 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 2,099 3,874,716,040 Rls. 92,255 $
230 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 5,200 3,863,509,174 Rls. 91,988 $
231 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 30,566 3,861,907,761 Rls. 91,950 $
232 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 20,000 3,840,537,400 Rls. 91,441 $
233 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 23,100 3,818,702,888 Rls. 90,921 $
234 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 20,000 3,803,404,800 Rls. 90,557 $
235 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 46,000 3,752,581,560 Rls. 89,347 $
236 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 46,000 3,733,893,600 Rls. 88,902 $
237 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 40,000 3,591,571,560 Rls. 85,514 $
238 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 40,000 3,591,571,560 Rls. 85,514 $
239 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 20,000 3,590,048,000 Rls. 85,477 $
240 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 7,500 3,582,793,350 Rls. 85,305 $
241 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 45,000 3,553,816,680 Rls. 84,615 $
242 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 31,580 3,529,754,734 Rls. 84,042 $
243 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد فيلم 24,000 3,525,381,700 Rls. 83,938 $
244 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28100010 اسيد بريک 100,000 3,497,203,500 Rls. 83,267 $
245 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,291 3,410,284,429 Rls. 81,197 $
246 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 6,549 3,409,476,701 Rls. 81,178 $
247 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 24,000 3,378,984,218 Rls. 80,452 $
248 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,493 3,376,185,696 Rls. 80,385 $
249 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 13,024 3,365,496,319 Rls. 80,131 $
250 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 71069210 نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 1,000 3,357,000,000 Rls. 79,929 $
251 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 24,000 3,354,512,112 Rls. 79,869 $
252 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 24,000 3,344,568,115 Rls. 79,633 $
253 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 5,680 3,332,414,400 Rls. 79,343 $
254 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 1,100 3,329,333,376 Rls. 79,270 $
255 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 17,420 3,328,962,000 Rls. 79,261 $
256 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28100010 اسيد بريک 100,800 3,323,333,664 Rls. 79,127 $
257 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غير مذكور 21,840 3,314,368,512 Rls. 78,914 $
258 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 19,508 3,299,248,717 Rls. 78,554 $
259 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 5,058 3,289,447,182 Rls. 78,321 $
260 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 16,945 3,238,158,000 Rls. 77,099 $
261 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 14,115 3,237,963,936 Rls. 77,094 $
262 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 56,100 3,212,560,000 Rls. 76,490 $
263 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده، به اشکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 48,000 3,190,568,400 Rls. 75,966 $
264 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 113,400 3,183,577,904 Rls. 75,799 $
265 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 52,516 3,168,745,914 Rls. 75,446 $
266 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 71,319 3,166,746,070 Rls. 75,399 $
267 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 50,000 3,129,190,350 Rls. 74,504 $
268 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 11,866 3,079,037,029 Rls. 73,310 $
269 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 50,000 3,074,710,150 Rls. 73,208 $
270 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 14,440 3,060,841,830 Rls. 72,877 $
271 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي، ميله سوزنباني و ساير قطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد. 39,600 3,037,726,800 Rls. 72,327 $
272 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 5,000 2,999,150,835 Rls. 71,409 $
273 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 48,000 2,989,708,800 Rls. 71,184 $
274 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 16,765 2,976,417,070 Rls. 70,867 $
275 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 23,600 2,968,591,880 Rls. 70,681 $
276 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 44,616 2,963,798,499 Rls. 70,567 $
277 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 4,825 2,945,629,760 Rls. 70,134 $
278 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 25,514 2,922,442,361 Rls. 69,582 $
279 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 68,488 2,909,653,276 Rls. 69,278 $
280 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84411000 ماشينهاي برش 10,180 2,857,980,000 Rls. 68,047 $
281 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38249990 سایر 21,600 2,842,376,130 Rls. 67,676 $
282 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 7,703 2,826,759,864 Rls. 76,288 $
283 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 6,150 2,806,066,005 Rls. 66,811 $
284 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 22,704 2,780,883,162 Rls. 66,212 $
285 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 23,520 2,748,230,114 Rls. 65,434 $
286 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 20,000 2,728,204,800 Rls. 64,957 $
287 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 15,000 2,637,484,050 Rls. 62,797 $
288 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 9,950 2,624,760,000 Rls. 62,494 $
289 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 13,470 2,574,096,000 Rls. 61,288 $
290 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 97,500 2,570,659,416 Rls. 61,206 $
291 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد 120,110 2,563,243,488 Rls. 61,030 $
292 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 98,800 2,538,541,512 Rls. 60,441 $
293 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 21,960 2,531,049,514 Rls. 60,263 $
294 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 30051030 مشمع طبي 16,955 2,504,540,770 Rls. 59,632 $
295 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85114020 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 8,667 2,493,958,140 Rls. 59,380 $
296 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40117010 دارای تولید داخلی مشابه 44,376 2,486,088,723 Rls. 59,193 $
297 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 18,660 2,463,915,989 Rls. 58,665 $
298 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 12,009 2,457,664,156 Rls. 58,516 $
299 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 19,360 2,453,925,600 Rls. 58,427 $
300 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 29,610 2,435,668,845 Rls. 57,992 $
مجموع کل
342,829,972,963 ريال
مجموع کل
8,165,433 دلار