آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 115,000 11,569,782,000 Rls. 275,471 $
102 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 448,410 11,519,780,800 Rls. 274,281 $
103 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 760,030 11,504,098,958 Rls. 273,907 $
104 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85164010 اتو بخار با مخزن مجزای آب (مولد بخار مجزا) 26,834 11,402,101,800 Rls. 271,479 $
105 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 18,505 11,052,026,305 Rls. 263,143 $
106 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 200,000 11,015,001,500 Rls. 262,262 $
107 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 262 10,941,177,820 Rls. 260,504 $
108 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 94,080 10,898,661,020 Rls. 259,492 $
109 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,500 10,769,561,680 Rls. 256,418 $
110 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 156,631 10,644,526,191 Rls. 253,442 $
111 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 408,000 10,615,466,400 Rls. 252,749 $
112 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 67,200 10,614,861,526 Rls. 252,735 $
113 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 31,047 10,413,108,696 Rls. 247,931 $
114 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 773,399 10,357,251,520 Rls. 246,601 $
115 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,920 10,338,245,430 Rls. 246,149 $
116 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 99,861 10,188,937,663 Rls. 242,594 $
117 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 18,080 10,068,425,375 Rls. 239,724 $
118 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 40,907 9,621,000,199 Rls. 229,071 $
119 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 605,020 9,598,970,644 Rls. 228,546 $
120 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 42,629 9,357,860,840 Rls. 248,252 $
121 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 231,875 9,264,472,875 Rls. 220,583 $
122 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 64,478 8,974,490,000 Rls. 213,678 $
123 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 19,800 8,965,592,460 Rls. 213,466 $
124 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40117090 سایر 67,000 8,939,715,934 Rls. 212,850 $
125 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 384,000 8,934,670,614 Rls. 212,730 $
126 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 144,000 8,892,561,600 Rls. 211,727 $
127 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 61,685 8,889,415,605 Rls. 211,653 $
128 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 25,359 8,821,575,067 Rls. 210,038 $
129 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 219,375 8,740,040,400 Rls. 208,097 $
130 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 13,590 8,652,907,200 Rls. 206,022 $
131 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 44,875 8,559,382,291 Rls. 203,795 $
132 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 58,394 8,188,004,297 Rls. 194,952 $
133 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84158300 ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 29,070 7,977,156,449 Rls. 189,932 $
134 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 112,890 7,787,410,692 Rls. 185,414 $
135 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28100010 اسيد بريک 286,350 7,727,116,320 Rls. 183,979 $
136 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 22,032 7,714,623,976 Rls. 183,682 $
137 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 258,680 7,599,582,150 Rls. 180,942 $
138 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 44,311 7,593,163,463 Rls. 180,791 $
139 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 19,420 7,517,682,699 Rls. 178,992 $
140 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 65,250 7,384,518,022 Rls. 175,822 $
141 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 114,400 7,336,659,755 Rls. 170,169 $
142 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 15,840 7,099,535,250 Rls. 169,037 $
143 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 51,487 7,060,860,344 Rls. 168,116 $
144 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 35,460 6,956,453,412 Rls. 165,630 $
145 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 231,000 6,824,576,220 Rls. 162,490 $
146 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 31,936 6,767,863,229 Rls. 161,140 $
147 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 66,480 6,728,629,050 Rls. 160,205 $
148 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 48,950 6,704,101,064 Rls. 159,621 $
149 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 45,785 6,700,947,060 Rls. 159,546 $
150 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 18,455 6,674,653,245 Rls. 158,920 $
151 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 34012030 صابون چيپس 207,900 6,660,342,702 Rls. 158,580 $
152 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 401,945 6,560,442,452 Rls. 156,201 $
153 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 37019930 كليشه چاپ 3,419 6,489,031,680 Rls. 154,501 $
154 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 48,000 6,443,743,913 Rls. 153,423 $
155 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 43,439 6,435,670,715 Rls. 153,230 $
156 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 12,258 6,425,472,064 Rls. 152,988 $
157 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,650 6,263,572,742 Rls. 149,133 $
158 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28100090 ساير اکسيدهاي بر غير ازرديف 28100010 غير مذكور در جاي ديگر 240,000 6,226,122,000 Rls. 147,590 $
159 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 400 6,198,579,000 Rls. 147,585 $
160 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 32,561 6,176,024,370 Rls. 147,048 $
161 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 42,448 6,169,141,555 Rls. 146,884 $
162 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 23,316 6,165,041,850 Rls. 146,787 $
163 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 11,382 6,141,432,452 Rls. 146,225 $
164 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 23,411 6,124,493,182 Rls. 145,821 $
165 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 48,000 6,055,614,680 Rls. 144,182 $
166 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40117010 دارای تولید داخلی مشابه 48,000 6,016,266,990 Rls. 143,244 $
167 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 10,500 5,882,947,200 Rls. 140,070 $
168 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 200,000 5,697,108,000 Rls. 135,645 $
169 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 66,000 5,671,512,000 Rls. 135,036 $
170 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 19,590 5,668,733,241 Rls. 134,970 $
171 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 37,860 5,613,577,920 Rls. 133,657 $
172 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151130 سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 560,520 5,540,034,811 Rls. 131,905 $
173 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 80,000 5,507,618,722 Rls. 131,134 $
174 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 14,120 5,463,442,600 Rls. 130,082 $
175 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 8,960 5,422,980,000 Rls. 129,119 $
176 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28100090 ساير اکسيدهاي بر غير ازرديف 28100010 غير مذكور در جاي ديگر 124,000 5,411,267,060 Rls. 128,840 $
177 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,732 5,346,658,733 Rls. 127,301 $
178 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 35,762 5,302,114,493 Rls. 126,241 $
179 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,260 5,251,352,072 Rls. 125,032 $
180 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 51,378 5,179,026,480 Rls. 123,310 $
181 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 37,783 5,178,538,585 Rls. 130,050 $
182 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 17,591 5,137,596,221 Rls. 121,586 $
183 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 24,750 5,129,343,080 Rls. 122,127 $
184 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,314 5,102,420,368 Rls. 121,486 $
185 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 3,610 5,068,834,800 Rls. 120,687 $
186 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 30051030 مشمع طبي 39,993 4,990,961,286 Rls. 118,832 $
187 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,885,771,894 Rls. 116,328 $
188 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,877,847,448 Rls. 116,139 $
189 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 35030090 ساير 22,000 4,877,388,400 Rls. 116,128 $
190 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 48,500 4,818,366,072 Rls. 114,724 $
191 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 26,000 4,818,300,000 Rls. 114,721 $
192 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,803,518,153 Rls. 114,369 $
193 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,788,772,666 Rls. 114,018 $
194 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 23,797 4,774,092,204 Rls. 113,669 $
195 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,772,823,465 Rls. 113,639 $
196 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40117090 سایر 92,500 4,761,396,011 Rls. 113,367 $
197 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 6,110 4,757,000,000 Rls. 113,262 $
198 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 16,275 4,713,303,363 Rls. 112,221 $
199 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 35,000 4,592,657,765 Rls. 109,349 $
200 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 13019090 سايرگم لاك، صمغ ها، رزين ها، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 43,200 4,586,162,700 Rls. 109,194 $
مجموع کل
723,413,667,270 ريال
مجموع کل
17,250,430 دلار