آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 2,356 661,860,340 Rls. 16,550 $
202 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 2,800 655,048,800 Rls. 15,596 $
203 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 16 640,268,612 Rls. 15,244 $
204 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 145 625,245,140 Rls. 14,836 $
205 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 80 620,784,000 Rls. 14,781 $
206 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 57 614,466,652 Rls. 14,602 $
207 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 172 611,503,296 Rls. 16,158 $
208 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 450 607,294,082 Rls. 14,432 $
209 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 5 596,091,257 Rls. 14,039 $
210 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 62112000 لباس ا سکي بصورت دست. 1,215 595,980,000 Rls. 14,190 $
211 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 640 586,257,840 Rls. 13,959 $
212 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 6,918 581,112,000 Rls. 13,836 $
213 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 17 559,697,970 Rls. 13,326 $
214 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 800 555,408,000 Rls. 13,050 $
215 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 312 551,415,600 Rls. 14,580 $
216 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 197 524,466,468 Rls. 12,487 $
217 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 30 522,805,500 Rls. 12,448 $
218 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 486 515,250,720 Rls. 12,268 $
219 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 490,183,873 Rls. 11,171 $
220 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 150 486,335,120 Rls. 12,902 $
221 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 10 482,972,700 Rls. 11,499 $
222 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 1,088 469,872,840 Rls. 11,187 $
223 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 90 467,151,800 Rls. 11,123 $
224 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 151 464,930,928 Rls. 10,596 $
225 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 200 454,558,784 Rls. 11,261 $
226 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 41 450,226,224 Rls. 10,720 $
227 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 187 446,371,200 Rls. 10,628 $
228 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 1,200 432,833,910 Rls. 9,950 $
229 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 8 430,176,250 Rls. 10,131 $
230 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 2,568 427,724,154 Rls. 9,750 $
231 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 100 417,931,730 Rls. 9,843 $
232 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 73202000 فنر مارپيچ 2 415,014,000 Rls. 9,881 $
233 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 750 413,519,924 Rls. 9,759 $
234 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 178 411,121,639 Rls. 9,369 $
235 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 608 402,548,800 Rls. 10,679 $
236 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84131900 تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 70 399,528,542 Rls. 10,678 $
237 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 150 398,041,875 Rls. 9,235 $
238 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 180 395,354,475 Rls. 9,244 $
239 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 1,600 395,150,400 Rls. 9,239 $
240 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 10 395,108,800 Rls. 9,407 $
241 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84189940 كندانسور و اپراتوردستگاه هاي شماره 84181000، 84182100،84182900 390 392,758,800 Rls. 10,419 $
242 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7 390,005,220 Rls. 9,049 $
243 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک، واملاح آن ها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ، مشتقات.. آن ها 11 389,196,500 Rls. 9,030 $
244 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 47 384,443,690 Rls. 9,153 $
245 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 160 382,815,575 Rls. 8,683 $
246 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 82090000 صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها 10 376,581,027 Rls. 8,966 $
247 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 323 371,206,616 Rls. 8,831 $
248 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 679 370,580,495 Rls. 8,792 $
249 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 500 369,114,800 Rls. 8,788 $
250 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 60 368,186,478 Rls. 9,735 $
251 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 84 362,091,120 Rls. 8,605 $
252 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 75 360,558,292 Rls. 8,430 $
253 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 135 356,516,339 Rls. 8,489 $
254 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 2,039 337,914,612 Rls. 8,030 $
255 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 1,040 337,179,600 Rls. 8,028 $
256 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 398 337,130,096 Rls. 7,822 $
257 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 340 325,458,000 Rls. 7,749 $
258 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 98870303 با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر 32 318,451,856 Rls. 8,672 $
259 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 179 316,702,928 Rls. 8,402 $
260 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 25 311,838,524 Rls. 8,245 $
261 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 1,100 310,764,300 Rls. 7,399 $
262 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 582 309,658,965 Rls. 7,373 $
263 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 680 308,912,450 Rls. 8,168 $
264 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 615 304,720,920 Rls. 7,255 $
265 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7 303,877,536 Rls. 8,062 $
266 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 49 303,179,307 Rls. 7,220 $
267 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90153000 ترا زها 37 301,944,500 Rls. 7,189 $
268 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 40 297,783,298 Rls. 7,013 $
269 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 574 289,735,488 Rls. 6,898 $
270 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 657 286,035,625 Rls. 6,687 $
271 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6 285,267,873 Rls. 7,543 $
272 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 180 279,276,183 Rls. 6,623 $
273 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 20 273,753,000 Rls. 6,293 $
274 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 52 272,210,275 Rls. 6,414 $
275 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 258 268,897,306 Rls. 6,402 $
276 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 382 266,874,781 Rls. 6,354 $
277 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 255 261,833,000 Rls. 6,050 $
278 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 27 254,510,508 Rls. 6,802 $
279 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84819040 اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 3 253,760,580 Rls. 6,030 $
280 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 400 252,990,000 Rls. 6,000 $
281 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 1,200 252,990,000 Rls. 6,000 $
282 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38249990 سایر 75 251,861,760 Rls. 5,996 $
283 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85318000 دستگاه هاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري، که در جاي ديگر مذکور نباشد 90 242,876,772 Rls. 6,440 $
284 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85041090 ساير متعادل کننده هاي جريان براي لامپ و لوله تخليه بجز ا لقايي و الکترونيکي 620 231,817,500 Rls. 5,258 $
285 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 145 229,493,880 Rls. 5,392 $
286 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد فيلم 1,000 227,707,440 Rls. 5,422 $
287 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 500 222,597,000 Rls. 5,290 $
288 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 375 222,044,100 Rls. 5,104 $
289 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 45 220,123,700 Rls. 5,231 $
290 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترل كننده آفات، بيماريها و علفهاي هرزه) 417 219,404,689 Rls. 5,220 $
291 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 101 218,973,379 Rls. 5,193 $
292 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 80 215,709,152 Rls. 5,765 $
293 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,533 209,842,776 Rls. 4,993 $
294 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 60 206,739,520 Rls. 4,922 $
295 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 150 204,115,800 Rls. 4,843 $
296 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 128 200,212,430 Rls. 5,294 $
297 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 706 200,011,799 Rls. 4,711 $
298 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 220 189,389,655 Rls. 4,316 $
299 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 39 188,317,237 Rls. 4,469 $
300 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 400 185,842,576 Rls. 4,410 $
مجموع کل
37,356,401,873 ريال
مجموع کل
900,596 دلار