آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 53 2,370,778,440 Rls. 53,853 $
102 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 150 2,320,116,260 Rls. 55,054 $
103 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 348 2,309,668,075 Rls. 54,992 $
104 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84879000 ساير اجزاء يا قطعات بجز اجزاء و قطعات كشتي، قايق وپره ها ي آن 203 2,309,091,065 Rls. 61,259 $
105 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 489 2,208,574,028 Rls. 51,851 $
106 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 516 2,193,467,562 Rls. 51,206 $
107 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 55142100 "از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف" 5,722 2,167,730,202 Rls. 49,402 $
108 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 101 2,157,037,825 Rls. 50,848 $
109 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 345 2,105,060,432 Rls. 55,660 $
110 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90214020 سمعک 6 2,084,945,940 Rls. 49,642 $
111 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 98870303 با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر 182 2,061,597,063 Rls. 49,085 $
112 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 55142100 "از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف" 10,511 2,054,748,914 Rls. 51,695 $
113 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 180 1,991,640,000 Rls. 47,420 $
114 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 251 1,989,663,845 Rls. 45,128 $
115 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 5 1,976,238,000 Rls. 47,053 $
116 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 81 1,958,921,065 Rls. 46,136 $
117 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 123 1,958,692,026 Rls. 46,635 $
118 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 7 1,920,870,000 Rls. 44,912 $
119 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 10 1,845,574,000 Rls. 43,942 $
120 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84805000 قالب براي شيشه. 1,850 1,837,105,830 Rls. 43,741 $
121 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب و ساير ادوات براي ورزشهاي آبي (غير از تخته شناور شرا عي) 233 1,820,633,280 Rls. 43,266 $
122 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 32 1,810,117,540 Rls. 41,998 $
123 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 2,340 1,801,543,800 Rls. 42,894 $
124 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 40 1,784,032,000 Rls. 41,012 $
125 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 952 1,709,050,300 Rls. 40,614 $
126 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 6 1,706,894,913 Rls. 45,148 $
127 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 10 1,694,101,488 Rls. 38,608 $
128 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 602 1,679,939,120 Rls. 44,568 $
129 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 151 1,652,052,522 Rls. 39,335 $
130 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 880 1,638,560,000 Rls. 38,500 $
131 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 228 1,608,620,326 Rls. 38,300 $
132 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 373 1,584,640,010 Rls. 37,238 $
133 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 46 1,576,945,500 Rls. 37,546 $
134 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 6 1,563,940,750 Rls. 35,953 $
135 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 9 1,558,179,000 Rls. 37,029 $
136 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 2,400 1,511,955,600 Rls. 41,934 $
137 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 168 1,507,971,010 Rls. 35,836 $
138 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 27 1,443,738,366 Rls. 34,240 $
139 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 45 1,408,066,275 Rls. 32,089 $
140 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 676 1,396,982,268 Rls. 37,060 $
141 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 44 1,387,456,786 Rls. 33,035 $
142 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 83 1,367,940,000 Rls. 36,675 $
143 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 50 1,349,953,650 Rls. 36,081 $
144 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 39 1,338,944,444 Rls. 31,460 $
145 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 742 1,324,396,318 Rls. 31,436 $
146 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 10 1,293,331,860 Rls. 34,200 $
147 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84805000 قالب براي شيشه. 654 1,292,914,800 Rls. 34,200 $
148 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 297 1,268,080,803 Rls. 30,193 $
149 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 18 1,267,574,400 Rls. 30,180 $
150 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 100 1,263,625,000 Rls. 29,318 $
151 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 77 1,233,431,000 Rls. 29,097 $
152 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 982 1,161,189,907 Rls. 26,904 $
153 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 57 1,137,433,890 Rls. 27,082 $
154 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 151 1,124,747,800 Rls. 26,780 $
155 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 21069080 مكمل غذايي 114 1,120,916,400 Rls. 26,399 $
156 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 200 1,108,140,900 Rls. 29,398 $
157 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 86 1,101,918,296 Rls. 26,101 $
158 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 524 1,061,978,029 Rls. 25,011 $
159 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 365 1,046,994,084 Rls. 24,928 $
160 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 67 1,045,995,195 Rls. 24,361 $
161 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 490 1,033,792,900 Rls. 24,290 $
162 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 33 1,009,035,100 Rls. 23,351 $
163 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 7 1,007,144,904 Rls. 23,980 $
164 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 19 984,664,241 Rls. 26,036 $
165 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 70 976,268,244 Rls. 22,829 $
166 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 420 962,215,200 Rls. 22,910 $
167 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 340 961,778,000 Rls. 22,899 $
168 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 36 958,087,806 Rls. 22,666 $
169 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 28042910 هليم مايع جهت دستگاه هاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999% 250 947,657,928 Rls. 27,017 $
170 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 3,400 945,661,720 Rls. 22,516 $
171 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,716 898,993,948 Rls. 21,405 $
172 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85229000 قطعات و متفرعات براي بکارگيري دردستگاه هاي مشمول 8519 لغايت 8521، غير ازکارتريجهاي پيک آپ 905 898,086,000 Rls. 21,383 $
173 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 1,328 896,486,955 Rls. 21,345 $
174 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 5 896,238,000 Rls. 21,339 $
175 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 55 895,838,122 Rls. 21,329 $
176 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 1,110 893,619,900 Rls. 21,031 $
177 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 85 893,421,510 Rls. 20,375 $
178 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 520 880,597,410 Rls. 19,973 $
179 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 260 875,350,600 Rls. 20,760 $
180 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 810 872,527,950 Rls. 20,774 $
181 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 48 853,038,043 Rls. 20,090 $
182 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 388 845,765,425 Rls. 20,137 $
183 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 246 829,600,800 Rls. 19,752 $
184 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 154 826,992,600 Rls. 19,690 $
185 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 4 801,799,050 Rls. 18,969 $
186 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 315 794,918,620 Rls. 18,891 $
187 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 30 792,646,101 Rls. 18,447 $
188 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 45 784,722,708 Rls. 18,684 $
189 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 189 779,402,370 Rls. 20,608 $
190 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90261010 فلومتر 22 760,437,300 Rls. 17,990 $
191 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 8,000 735,846,275 Rls. 16,690 $
192 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 79 730,848,300 Rls. 17,290 $
193 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 27 728,530,662 Rls. 17,346 $
194 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 30 707,175,905 Rls. 16,837 $
195 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 245 702,964,295 Rls. 16,677 $
196 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 250 693,296,100 Rls. 18,530 $
197 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد (بجزسنگ) به قطر بيش از 1.5 mm 3 685,223,742 Rls. 16,315 $
198 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84141090 مدادتراش و تيغه آن 30 682,118,926 Rls. 16,065 $
199 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 350 670,264,300 Rls. 15,928 $
200 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 128 665,511,485 Rls. 15,846 $
مجموع کل
132,335,017,647 ريال
مجموع کل
3,184,511 دلار