آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 غرب تهران ترکيه 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 20,053 3,632,990,361 Rls. 82,794 $
202 4 1397 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,275 3,625,240,176 Rls. 85,682 $
203 6 1397 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 8,543 3,522,138,816 Rls. 83,860 $
204 12 1397 غرب تهران ترکيه 19030000 تاپيوكا و بدل هاي آن تهيه شده از فكول، کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه هاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند 81,000 3,468,450,320 Rls. 82,582 $
205 9 1397 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 3,465,571,651 Rls. 82,514 $
206 9 1397 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 26,805 3,465,245,597 Rls. 82,506 $
207 4 1397 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,774 3,461,291,273 Rls. 80,308 $
208 3 1397 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 28,021 3,444,971,792 Rls. 81,703 $
209 8 1397 غرب تهران ترکيه 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 30,931 3,439,140,000 Rls. 81,884 $
210 9 1397 غرب تهران ترکيه 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 24,000 3,358,185,600 Rls. 79,957 $
211 6 1397 غرب تهران ترکيه 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 20,288 3,346,905,700 Rls. 78,996 $
212 3 1397 غرب تهران ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 26,996 3,346,321,270 Rls. 79,599 $
213 2 1397 غرب تهران ترکيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 26,806 3,339,814,748 Rls. 79,519 $
214 5 1397 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,450 3,319,668,988 Rls. 78,278 $
215 6 1397 غرب تهران ترکيه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 179,200 3,287,961,940 Rls. 77,784 $
216 12 1397 غرب تهران ترکيه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 17,172 3,284,686,740 Rls. 78,206 $
217 5 1397 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 20,889 3,270,590,730 Rls. 76,847 $
218 2 1397 غرب تهران ترکيه 48111000 کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده 95,400 3,221,616,534 Rls. 76,706 $
219 7 1397 غرب تهران ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 47,928 3,213,474,000 Rls. 76,511 $
220 5 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 15,402 3,182,474,120 Rls. 74,776 $
221 8 1397 غرب تهران ترکيه 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 41,496 3,174,292,282 Rls. 75,578 $
222 7 1397 غرب تهران ترکيه 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 37,724 3,158,578,458 Rls. 75,204 $
223 3 1397 غرب تهران ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 590 3,082,440,174 Rls. 73,142 $
224 7 1397 غرب تهران ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 21,672 3,074,710,853 Rls. 73,208 $
225 5 1397 غرب تهران ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 24,000 3,072,801,718 Rls. 73,162 $
226 1 1397 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,315 3,011,258,640 Rls. 77,932 $
227 6 1397 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 8,376 2,975,430,601 Rls. 70,843 $
228 6 1397 غرب تهران ترکيه 59049000 ک سایر/لينولئوم، حتي بريده شده به شكل معين؛ كفپوشکهاي متشكل از يك زيره از ماده نساجي با يك اندود يا پوشش، حتي بريده شده به شكل معين. 56,558 2,970,794,606 Rls. 70,733 $
229 6 1397 غرب تهران ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 48,076 2,963,178,240 Rls. 70,552 $
230 12 1397 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 2,540 2,957,959,364 Rls. 70,428 $
231 11 1397 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 32,234 2,923,338,145 Rls. 69,603 $
232 5 1397 غرب تهران ترکيه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 176,517 2,917,281,054 Rls. 69,016 $
233 6 1397 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,370 2,899,360,275 Rls. 69,032 $
234 9 1397 غرب تهران ترکيه 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 38,356 2,895,773,729 Rls. 68,947 $
235 8 1397 غرب تهران ترکيه 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 33,251 2,894,499,520 Rls. 68,917 $
236 11 1397 غرب تهران ترکيه 76130010 قوطی اسپری 8,435 2,886,416,597 Rls. 68,724 $
237 1 1397 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 2,862,975,600 Rls. 75,951 $
238 2 1397 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 21,148 2,837,640,514 Rls. 67,563 $
239 12 1397 غرب تهران ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 43,580 2,825,636,352 Rls. 67,277 $
240 7 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 40,080 2,793,088,628 Rls. 66,502 $
241 2 1397 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 2,784,446,255 Rls. 66,296 $
242 6 1397 غرب تهران ترکيه 48111000 کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده 97,635 2,780,723,716 Rls. 66,208 $
243 2 1397 غرب تهران ترکيه 59049000 ک سایر/لينولئوم، حتي بريده شده به شكل معين؛ كفپوشکهاي متشكل از يك زيره از ماده نساجي با يك اندود يا پوشش، حتي بريده شده به شكل معين. 19,473 2,763,481,554 Rls. 65,798 $
244 4 1397 غرب تهران ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 3,360 2,763,000,000 Rls. 64,920 $
245 8 1397 غرب تهران ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 22,000 2,756,067,600 Rls. 65,621 $
246 1 1397 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 6,687 2,710,618,000 Rls. 72,560 $
247 11 1397 غرب تهران ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,530 2,690,856,000 Rls. 64,068 $
248 9 1397 غرب تهران ترکيه 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 8,045 2,653,592,370 Rls. 63,181 $
249 1 1397 غرب تهران ترکيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 24,875 2,645,033,820 Rls. 62,977 $
250 12 1397 غرب تهران ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 43,202 2,629,921,280 Rls. 62,617 $
251 4 1397 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 21,171 2,628,961,493 Rls. 61,573 $
252 2 1397 غرب تهران ترکيه 85193000 ديسک گردان (دک هاي ضبط) 2,621 2,623,320,000 Rls. 62,460 $
253 12 1397 غرب تهران ترکيه 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 28,496 2,623,100,396 Rls. 62,455 $
254 12 1397 غرب تهران ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 71,256 2,609,797,936 Rls. 62,138 $
255 7 1397 غرب تهران ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,980 2,583,973,020 Rls. 61,523 $
256 5 1397 غرب تهران ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 2,256 2,579,665,140 Rls. 58,509 $
257 2 1397 غرب تهران ترکيه 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 892 2,561,730,155 Rls. 60,994 $
258 4 1397 غرب تهران ترکيه 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 8,305 2,559,083,600 Rls. 58,830 $
259 4 1397 غرب تهران ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 5,000 2,536,999,938 Rls. 59,750 $
260 7 1397 غرب تهران ترکيه 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 6,800 2,531,130,000 Rls. 59,472 $
261 10 1397 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 11,957 2,511,924,200 Rls. 59,807 $
262 3 1397 غرب تهران ترکيه 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 4,800 2,502,848,500 Rls. 59,389 $
263 9 1397 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 11,994 2,492,322,486 Rls. 59,341 $
264 8 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 35,040 2,474,354,029 Rls. 58,914 $
265 7 1397 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,129 2,454,187,059 Rls. 58,433 $
266 5 1397 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,982 2,417,973,600 Rls. 56,813 $
267 3 1397 غرب تهران ترکيه 84189100 مبل هاي طراحي شده براي کارگذا شتن تجهيزات سردکننده يامنجمدکننده 13,146 2,406,159,770 Rls. 57,290 $
268 5 1397 غرب تهران ترکيه 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 36,320 2,392,850,845 Rls. 55,519 $
269 8 1397 غرب تهران ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 10,500 2,365,835,844 Rls. 56,329 $
270 4 1397 غرب تهران ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 23,460 2,344,476,867 Rls. 54,396 $
271 12 1397 غرب تهران ترکيه 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,306 2,317,665,400 Rls. 55,183 $
272 8 1397 غرب تهران ترکيه 38099300 مواد تکميل و حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف در چرم سازي غير از مواد نشاسته اي 7,005 2,304,122,328 Rls. 54,860 $
273 9 1397 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 32,660 2,296,928,888 Rls. 54,689 $
274 8 1397 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 25,080 2,288,597,822 Rls. 54,490 $
275 2 1397 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 3,143 2,276,639,435 Rls. 54,794 $
276 1 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 36,000 2,257,605,360 Rls. 59,693 $
277 6 1397 غرب تهران ترکيه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 3,342 2,254,988,641 Rls. 53,690 $
278 7 1397 غرب تهران ترکيه 25081000 بنتونيت 234,000 2,248,449,975 Rls. 53,533 $
279 3 1397 غرب تهران ترکيه 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 30,601 2,234,323,879 Rls. 53,098 $
280 11 1397 غرب تهران ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,800 2,224,835,883 Rls. 52,973 $
281 1 1397 غرب تهران ترکيه 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,050 2,212,286,660 Rls. 59,510 $
282 3 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 30,881 2,210,353,020 Rls. 62,885 $
283 12 1397 غرب تهران ترکيه 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 20,000 2,183,206,000 Rls. 51,981 $
284 3 1397 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,524 2,182,716,839 Rls. 54,436 $
285 3 1397 غرب تهران ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 17,974 2,173,021,594 Rls. 51,640 $
286 5 1397 غرب تهران ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 20,007 2,169,924,270 Rls. 50,964 $
287 6 1397 غرب تهران ترکيه 32091030 رنگ آستري آنافروز ED الکترودي پوزيشن (Deposition -Electro) بر اساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,000 2,150,167,140 Rls. 51,194 $
288 6 1397 غرب تهران ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,600 2,133,074,790 Rls. 50,788 $
289 7 1397 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 5,771 2,126,985,804 Rls. 50,643 $
290 2 1397 غرب تهران ترکيه 84802000 كف قالب (Mould base) 2,460 2,100,000,000 Rls. 50,000 $
291 6 1397 غرب تهران ترکيه 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 29,120 2,086,296,750 Rls. 49,674 $
292 10 1397 غرب تهران ترکيه 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 22,000 2,076,572,960 Rls. 49,442 $
293 4 1397 غرب تهران ترکيه 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 194,253 2,068,416,000 Rls. 48,600 $
294 4 1397 غرب تهران ترکيه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 21,440 2,058,946,440 Rls. 48,491 $
295 7 1397 غرب تهران ترکيه 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 4,016 2,044,770,642 Rls. 48,684 $
296 5 1397 غرب تهران ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 5,120 2,037,533,440 Rls. 46,840 $
297 6 1397 غرب تهران ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 10,560 2,030,139,036 Rls. 48,337 $
298 7 1397 غرب تهران ترکيه 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 8,474 2,014,148,702 Rls. 47,956 $
299 7 1397 غرب تهران ترکيه 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 576 2,012,768,611 Rls. 47,923 $
300 10 1397 غرب تهران ترکيه 84378010 دستگاه آسیاب غلطکی 6,490 2,005,197,705 Rls. 47,743 $
مجموع کل
269,033,315,193 ريال
مجموع کل
6,426,241 دلار