آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 غرب تهران ترکيه 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 2,312 9,417,759,180 Rls. 221,282 $
102 11 1397 غرب تهران ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 92,427 8,600,980,380 Rls. 204,785 $
103 8 1397 غرب تهران ترکيه 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 83,830 8,569,144,644 Rls. 204,027 $
104 5 1397 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 37,490 8,506,135,330 Rls. 199,862 $
105 9 1397 غرب تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 120,200 8,411,924,034 Rls. 200,284 $
106 11 1397 غرب تهران ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 71,250 8,206,726,700 Rls. 195,398 $
107 11 1397 غرب تهران ترکيه 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 11,000 8,072,568,000 Rls. 192,204 $
108 2 1397 غرب تهران ترکيه 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 12,785 7,674,143,400 Rls. 205,747 $
109 8 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 42,942 7,655,027,808 Rls. 182,262 $
110 10 1397 غرب تهران ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 88,886 7,563,058,555 Rls. 180,073 $
111 10 1397 غرب تهران ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 284,000 7,456,640,400 Rls. 177,539 $
112 2 1397 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 257,670 7,452,549,423 Rls. 216,749 $
113 9 1397 غرب تهران ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 121,440 7,262,787,840 Rls. 172,924 $
114 6 1397 غرب تهران ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 52,881 7,232,508,901 Rls. 171,445 $
115 12 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 58,000 7,204,968,121 Rls. 171,547 $
116 10 1397 غرب تهران ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 44,430 7,200,617,139 Rls. 171,443 $
117 7 1397 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 48,500 7,185,339,649 Rls. 171,080 $
118 9 1397 غرب تهران ترکيه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 12,515 7,123,337,760 Rls. 169,603 $
119 11 1397 غرب تهران ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 63,840 7,041,160,752 Rls. 167,647 $
120 9 1397 غرب تهران ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 120,000 7,014,600,000 Rls. 167,015 $
121 4 1397 غرب تهران ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 9,060 6,918,930,400 Rls. 171,031 $
122 5 1397 غرب تهران ترکيه 35029000 آلبومين (غير ازآلبومين تخم پرندگان، البومين شيرولاكتوسرم)، البومينات ها ومشتقات آلبومين 120,000 6,914,338,200 Rls. 161,663 $
123 8 1397 غرب تهران ترکيه 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,650 6,902,021,700 Rls. 164,334 $
124 9 1397 غرب تهران ترکيه 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 62,730 6,900,369,954 Rls. 164,295 $
125 9 1397 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 76,950 6,869,685,988 Rls. 163,564 $
126 8 1397 غرب تهران ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 57,997 6,857,983,499 Rls. 163,285 $
127 9 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 34,262 6,649,556,475 Rls. 158,323 $
128 4 1397 غرب تهران ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 55,984 6,647,838,476 Rls. 156,177 $
129 12 1397 غرب تهران ترکيه 76081000 لوله از آلومينيوم غيرممزوج. 57,000 6,618,991,050 Rls. 157,595 $
130 11 1397 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 17,137 6,613,717,932 Rls. 157,470 $
131 10 1397 غرب تهران ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 58,800 6,501,663,000 Rls. 154,802 $
132 8 1397 غرب تهران ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 1,400 6,467,080,976 Rls. 153,978 $
133 9 1397 غرب تهران ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 58,800 6,438,660,920 Rls. 153,302 $
134 10 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 33,795 6,321,508,052 Rls. 150,512 $
135 4 1397 غرب تهران ترکيه 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 40,573 6,306,568,048 Rls. 149,569 $
136 12 1397 غرب تهران ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 57,846 6,247,036,264 Rls. 148,739 $
137 10 1397 غرب تهران ترکيه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 15,750 6,241,388,652 Rls. 148,604 $
138 3 1397 غرب تهران ترکيه 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 1,862 6,241,062,700 Rls. 148,597 $
139 7 1397 غرب تهران ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 120,000 6,192,900,000 Rls. 147,450 $
140 12 1397 غرب تهران ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 72,410 6,097,728,055 Rls. 145,184 $
141 4 1397 غرب تهران ترکيه 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 180,450 5,960,241,846 Rls. 166,673 $
142 12 1397 غرب تهران ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 8,030 5,956,096,608 Rls. 141,812 $
143 5 1397 غرب تهران ترکيه 17021990 ساير 120,000 5,944,900,000 Rls. 137,933 $
144 12 1397 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 21,900 5,890,044,600 Rls. 196,617 $
145 4 1397 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 18,543 5,782,161,952 Rls. 136,152 $
146 9 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 38,727 5,759,285,747 Rls. 131,251 $
147 8 1397 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 38,130 5,742,005,088 Rls. 135,233 $
148 2 1397 غرب تهران ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 32,736 5,729,946,509 Rls. 136,428 $
149 1 1397 غرب تهران ترکيه 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 26,977 5,677,086,963 Rls. 152,712 $
150 4 1397 غرب تهران ترکيه 35030090 ساير 24,000 5,657,186,410 Rls. 133,236 $
151 9 1397 غرب تهران ترکيه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 14,250 5,639,316,781 Rls. 134,269 $
152 4 1397 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 12,996 5,624,340,540 Rls. 131,502 $
153 1 1397 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 26,477 5,577,568,500 Rls. 149,100 $
154 11 1397 غرب تهران ترکيه 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 58,914 5,437,595,028 Rls. 129,467 $
155 2 1397 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 10,510 5,334,435,646 Rls. 127,518 $
156 8 1397 غرب تهران ترکيه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 13,295 5,333,988,801 Rls. 127,000 $
157 9 1397 غرب تهران ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 32,736 5,305,982,074 Rls. 126,333 $
158 2 1397 غرب تهران ترکيه 17021990 ساير 120,000 5,275,177,800 Rls. 125,599 $
159 6 1397 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 34,505 5,264,419,651 Rls. 125,343 $
160 11 1397 غرب تهران ترکيه 84378020 الک فلزی طبقاتی(Roller mill) 17,085 5,236,031,236 Rls. 124,667 $
161 6 1397 غرب تهران ترکيه 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 22,500 5,193,626,080 Rls. 123,658 $
162 6 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,108 5,141,788,584 Rls. 120,959 $
163 6 1397 غرب تهران ترکيه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 12,900 5,012,327,218 Rls. 119,341 $
164 9 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 59,200 4,870,112,276 Rls. 115,955 $
165 6 1397 غرب تهران ترکيه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 50,252 4,813,028,179 Rls. 114,596 $
166 9 1397 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 6,178 4,810,436,136 Rls. 109,627 $
167 12 1397 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 12,773 4,794,019,920 Rls. 114,144 $
168 9 1397 غرب تهران ترکيه 84565000 ک ماشین­های برش با آب با فشار زیاد (واتر جت) 10,000 4,764,070,080 Rls. 113,430 $
169 1 1397 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 49,765 4,651,338,890 Rls. 122,986 $
170 9 1397 غرب تهران ترکيه 35030090 ساير 20,000 4,635,696,000 Rls. 110,374 $
171 5 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 42,000 4,634,335,628 Rls. 106,131 $
172 9 1397 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 11,943 4,608,576,000 Rls. 109,728 $
173 7 1397 غرب تهران ترکيه 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 25,890 4,571,910,000 Rls. 108,855 $
174 3 1397 غرب تهران ترکيه 85177020 آنتن مخابراتي 4,300 4,568,941,987 Rls. 124,053 $
175 4 1397 غرب تهران ترکيه 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 13,911 4,538,462,632 Rls. 107,368 $
176 8 1397 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 18,155 4,535,380,752 Rls. 107,985 $
177 8 1397 غرب تهران ترکيه 35030090 ساير 20,000 4,504,032,750 Rls. 107,239 $
178 3 1397 غرب تهران ترکيه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 45,756 4,502,470,508 Rls. 106,997 $
179 6 1397 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 37,118 4,462,470,508 Rls. 106,249 $
180 7 1397 غرب تهران ترکيه 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 54,618 4,391,116,752 Rls. 104,550 $
181 6 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 25,083 4,380,634,979 Rls. 104,301 $
182 4 1397 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 10,300 4,376,037,753 Rls. 102,316 $
183 9 1397 غرب تهران ترکيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 47,140 4,374,600,000 Rls. 104,157 $
184 2 1397 غرب تهران ترکيه 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 36,489 4,370,758,018 Rls. 111,275 $
185 6 1397 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 16,803 4,352,097,630 Rls. 102,584 $
186 5 1397 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 34,394 4,348,682,745 Rls. 99,169 $
187 10 1397 غرب تهران ترکيه 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 50,536 4,348,153,420 Rls. 103,527 $
188 2 1397 غرب تهران ترکيه 75040000 پودر و فلس نيکل. 3,000 4,331,817,000 Rls. 103,138 $
189 12 1397 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت، ژاكت ورزشي زنانه يا دخترا نه، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 6,850 4,308,851,205 Rls. 102,591 $
190 8 1397 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 110,890 4,290,964,869 Rls. 102,166 $
191 2 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 41,405 4,242,062,028 Rls. 101,383 $
192 2 1397 غرب تهران ترکيه 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 41,035 4,070,969,038 Rls. 96,928 $
193 3 1397 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 47,431 4,070,913,804 Rls. 115,819 $
194 3 1397 غرب تهران ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 39,440 3,989,347,540 Rls. 94,635 $
195 10 1397 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 22,897 3,859,236,180 Rls. 91,887 $
196 12 1397 غرب تهران ترکيه 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 7,400 3,812,524,625 Rls. 90,774 $
197 7 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 23,004 3,807,184,146 Rls. 90,647 $
198 4 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 316 3,785,838,000 Rls. 101,185 $
199 10 1397 غرب تهران ترکيه 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 28,500 3,710,354,830 Rls. 88,342 $
200 9 1397 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 26,022 3,694,484,900 Rls. 86,894 $
مجموع کل
574,458,473,727 ريال
مجموع کل
13,878,178 دلار