آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 52,608 294,013,000,000 Rls. 7,000,313 $
2 3 1397 غرب تهران ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 278,845 204,673,644,000 Rls. 5,400,764 $
3 6 1397 غرب تهران ترکيه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 12,320 104,815,516,000 Rls. 2,468,571 $
4 9 1397 غرب تهران ترکيه 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 19,507 90,311,928,330 Rls. 2,150,285 $
5 3 1397 غرب تهران ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 58,886 70,591,857,685 Rls. 1,680,758 $
6 2 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 6,349 67,781,572,066 Rls. 1,613,846 $
7 11 1397 غرب تهران ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 69,400 67,620,009,532 Rls. 1,609,999 $
8 7 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 6,224 66,073,387,500 Rls. 1,573,176 $
9 2 1397 غرب تهران ترکيه 61102000 پيراهن يقه اسکي، پولوور، كارديگان ، جليقه ها و همانند، ... کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه. 104,441 64,668,039,074 Rls. 1,539,716 $
10 8 1397 غرب تهران ترکيه 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 10,152 59,519,020,000 Rls. 1,417,119 $
11 9 1397 غرب تهران ترکيه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 6,950 56,092,811,180 Rls. 1,335,543 $
12 3 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 7,100 51,452,718,382 Rls. 1,225,064 $
13 5 1397 غرب تهران ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 64,315 50,210,017,600 Rls. 1,180,124 $
14 12 1397 غرب تهران ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 1,480,000 48,697,708,960 Rls. 1,159,468 $
15 9 1397 غرب تهران ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 33,180 46,210,955,000 Rls. 1,100,261 $
16 10 1397 غرب تهران ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 47,600 42,978,316,609 Rls. 1,023,293 $
17 2 1397 غرب تهران ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 52,325 42,187,446,000 Rls. 1,004,463 $
18 1 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,050 41,315,522,676 Rls. 1,111,380 $
19 1 1397 غرب تهران ترکيه 61102000 پيراهن يقه اسکي، پولوور، كارديگان ، جليقه ها و همانند، ... کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه. 68,283 39,782,951,100 Rls. 1,024,255 $
20 10 1397 غرب تهران ترکيه 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 7,398 36,972,208,000 Rls. 880,290 $
21 11 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,779 35,271,890,000 Rls. 839,807 $
22 3 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 134,715 35,049,545,784 Rls. 881,216 $
23 8 1397 غرب تهران ترکيه 26171000 ک سنگ آنتیمون و کنسانترهکهای آن/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 69,000 34,733,059,200 Rls. 816,096 $
24 1 1397 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 147,059 33,797,110,525 Rls. 904,955 $
25 7 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 123,488 32,959,704,117 Rls. 780,757 $
26 2 1397 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 263,543 32,130,887,524 Rls. 964,428 $
27 3 1397 غرب تهران ترکيه 61102000 پيراهن يقه اسکي، پولوور، كارديگان ، جليقه ها و همانند، ... کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه. 54,297 32,107,521,437 Rls. 788,283 $
28 6 1397 غرب تهران ترکيه 61102000 پيراهن يقه اسکي، پولوور، كارديگان ، جليقه ها و همانند، ... کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه. 57,136 31,721,870,148 Rls. 755,283 $
29 2 1397 غرب تهران ترکيه 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 15,016 31,391,740,716 Rls. 747,422 $
30 4 1397 غرب تهران ترکيه 61102000 پيراهن يقه اسکي، پولوور، كارديگان ، جليقه ها و همانند، ... کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه. 52,080 30,054,937,308 Rls. 705,427 $
31 9 1397 غرب تهران ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 20,350 29,250,433,752 Rls. 696,439 $
32 2 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 115,504 29,071,253,468 Rls. 769,201 $
33 12 1397 غرب تهران ترکيه 04072110 تخم خوراكي 509,430 28,870,934,641 Rls. 687,403 $
34 12 1397 غرب تهران ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 255,000 28,022,253,925 Rls. 667,197 $
35 8 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 298,240 27,520,089,695 Rls. 647,041 $
36 5 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,945 26,190,675,000 Rls. 612,361 $
37 11 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 150,407 26,032,194,552 Rls. 619,814 $
38 12 1397 غرب تهران ترکيه 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 169,574 24,791,244,235 Rls. 590,268 $
39 2 1397 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت، ژاكت ورزشي زنانه يا دخترا نه، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 22,748 24,684,839,585 Rls. 633,082 $
40 7 1397 غرب تهران ترکيه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 10,800 24,417,571,780 Rls. 574,218 $
41 9 1397 غرب تهران ترکيه 26171000 ک سنگ آنتیمون و کنسانترهکهای آن/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 48,000 24,334,732,800 Rls. 579,398 $
42 6 1397 غرب تهران ترکيه 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 5,699 24,309,322,650 Rls. 578,793 $
43 12 1397 غرب تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 206,600 22,545,143,060 Rls. 536,789 $
44 8 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 81,063 22,190,603,961 Rls. 524,418 $
45 10 1397 غرب تهران ترکيه 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 187,634 21,714,048,812 Rls. 517,001 $
46 4 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 81,486 19,824,148,579 Rls. 476,910 $
47 5 1397 غرب تهران ترکيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 142,650 19,492,220,946 Rls. 464,100 $
48 12 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,243 19,096,000,000 Rls. 454,667 $
49 5 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 72,104 18,747,074,481 Rls. 445,509 $
50 1 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 102,497 18,401,482,125 Rls. 493,467 $
51 11 1397 غرب تهران ترکيه 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 3,546 18,282,876,000 Rls. 435,307 $
52 11 1397 غرب تهران ترکيه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 4,071 18,232,595,880 Rls. 434,109 $
53 10 1397 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,262 18,014,930,000 Rls. 428,927 $
54 5 1397 غرب تهران ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 458,825 17,752,990,106 Rls. 422,690 $
55 2 1397 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 26,427 17,287,192,987 Rls. 411,599 $
56 4 1397 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت، ژاكت ورزشي زنانه يا دخترا نه، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 19,887 15,856,008,000 Rls. 377,524 $
57 7 1397 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 392,955 15,447,001,213 Rls. 365,637 $
58 6 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 117,668 15,363,764,011 Rls. 355,083 $
59 12 1397 غرب تهران ترکيه 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 392,396 15,271,275,377 Rls. 363,602 $
60 12 1397 غرب تهران ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 136,080 14,970,181,504 Rls. 356,433 $
61 7 1397 غرب تهران ترکيه 90321000 ترموستات 17,500 14,783,884,560 Rls. 351,997 $
62 7 1397 غرب تهران ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 381,665 14,223,824,992 Rls. 334,206 $
63 9 1397 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 60,326 14,181,110,790 Rls. 323,179 $
64 12 1397 غرب تهران ترکيه 38099300 مواد تکميل و حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف در چرم سازي غير از مواد نشاسته اي 38,445 14,132,558,612 Rls. 336,489 $
65 12 1397 غرب تهران ترکيه 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 436,500 14,115,013,200 Rls. 336,072 $
66 5 1397 غرب تهران ترکيه 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 104,036 14,012,454,580 Rls. 328,891 $
67 7 1397 غرب تهران ترکيه 61102000 پيراهن يقه اسکي، پولوور، كارديگان ، جليقه ها و همانند، ... کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه. 23,214 13,615,266,288 Rls. 324,173 $
68 11 1397 غرب تهران ترکيه 35030090 ساير 60,000 13,608,043,200 Rls. 324,001 $
69 2 1397 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 141,411 13,196,454,255 Rls. 353,802 $
70 5 1397 غرب تهران ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 100,549 12,834,291,311 Rls. 300,549 $
71 12 1397 غرب تهران ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 13,600 12,295,597,407 Rls. 292,752 $
72 2 1397 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 31,710 12,248,631,545 Rls. 291,634 $
73 10 1397 غرب تهران ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 19,508 12,103,746,600 Rls. 288,184 $
74 10 1397 غرب تهران ترکيه 90321000 ترموستات 17,844 11,944,409,587 Rls. 284,390 $
75 11 1397 غرب تهران ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 1,050 11,921,335,915 Rls. 283,841 $
76 11 1397 غرب تهران ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 360,000 11,879,216,640 Rls. 282,838 $
77 3 1397 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 77,255 11,622,711,945 Rls. 322,553 $
78 12 1397 غرب تهران ترکيه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 28,670 11,401,168,960 Rls. 271,457 $
79 1 1397 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 23,482 11,098,240,140 Rls. 285,251 $
80 5 1397 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 43,545 10,856,976,735 Rls. 250,361 $
81 6 1397 غرب تهران ترکيه 35030090 ساير 44,000 10,758,052,800 Rls. 251,039 $
82 2 1397 غرب تهران ترکيه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 17,164 10,707,864,384 Rls. 254,949 $
83 2 1397 غرب تهران ترکيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 73,840 10,594,011,490 Rls. 252,238 $
84 5 1397 غرب تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 25,295 10,505,272,800 Rls. 243,742 $
85 9 1397 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 13,714 10,416,871,740 Rls. 237,395 $
86 6 1397 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 45,977 10,395,642,980 Rls. 246,490 $
87 2 1397 غرب تهران ترکيه 84244900 سایر 6,600 10,280,159,108 Rls. 244,766 $
88 8 1397 غرب تهران ترکيه 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 6,093 10,214,796,000 Rls. 243,209 $
89 8 1397 غرب تهران ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,182 10,065,269,760 Rls. 239,649 $
90 10 1397 غرب تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 91,000 10,062,097,500 Rls. 239,574 $
91 10 1397 غرب تهران ترکيه 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 630 10,036,286,100 Rls. 238,959 $
92 9 1397 غرب تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 91,000 9,958,703,300 Rls. 237,111 $
93 10 1397 غرب تهران ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 20,187 9,759,779,786 Rls. 232,376 $
94 5 1397 غرب تهران ترکيه 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 94,768 9,751,565,556 Rls. 224,909 $
95 11 1397 غرب تهران ترکيه 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 19,905 9,684,018,624 Rls. 230,572 $
96 2 1397 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 293,200 9,630,431,725 Rls. 278,624 $
97 3 1397 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 26,433 9,614,008,907 Rls. 233,586 $
98 11 1397 غرب تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 86,800 9,573,508,040 Rls. 227,941 $
99 1 1397 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 38,083 9,515,817,574 Rls. 254,907 $
100 11 1397 غرب تهران ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 323,254 9,464,331,365 Rls. 225,341 $
مجموع کل
2,978,235,406,379 ريال
مجموع کل
72,205,346 دلار