آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 44,000,000 777,794,820,000 Rls. 18,518,925 $
2 7 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 21,552,961 719,000,000,000 Rls. 17,119,825 $
3 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 18,000,000 598,008,600,000 Rls. 14,238,300 $
4 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 31042000 كلرور پتاسيم 31,250,398 533,201,506,259 Rls. 12,695,274 $
5 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 22,000,000 392,837,720,000 Rls. 9,353,280 $
6 2 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 25102000 فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 44,000,000 201,327,698,880 Rls. 4,793,517 $
7 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 64,770 88,717,342,560 Rls. 2,112,318 $
8 1 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 26080090 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 7,650,000 53,336,526,750 Rls. 1,415,250 $
9 5 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,464,625 50,342,567,275 Rls. 1,168,041 $
10 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 38160090 ساير 1,240,000 32,184,406,880 Rls. 766,295 $
11 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 38160090 ساير 1,171,000 25,465,401,577 Rls. 599,751 $
12 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,738,669 24,858,492,552 Rls. 581,213 $
13 10 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 48221000 قرقره، ماسوره، دوک تكيه گاه هاي و همانند ازخميرکاغذ، کاغذ يا مقوا، براي پيچيدن نخهاي نسجي 357,210 24,159,726,360 Rls. 575,232 $
14 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 38249990 سایر 33,280 11,357,227,456 Rls. 270,410 $
15 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 38249990 سایر 33,280 11,232,534,456 Rls. 265,733 $
16 2 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 38,651 5,475,110,517 Rls. 130,360 $
17 8 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,173 1,399,042,410 Rls. 33,311 $
18 2 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 344 504,136,198 Rls. 12,003 $
19 2 1397 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 105 101,184,235 Rls. 2,409 $
مجموع کل
3,551,304,044,365 ريال
مجموع کل
84,651,447 دلار