آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29122900 ساير آلدئيدهاي حلقوي، بدون عامل اکسيژن دار غير از بنزآلدئيد 7 111,155,840 Rls. 2,646 $
202 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 1,092 105,543,984 Rls. 2,513 $
203 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 284 104,719,300 Rls. 2,461 $
204 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39206120 فيلم متالايز از پلي كربنات ها 318 102,638,422 Rls. 2,444 $
205 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 600 101,978,100 Rls. 2,428 $
206 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 600 100,907,100 Rls. 2,403 $
207 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 177 99,303,725 Rls. 2,364 $
208 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 160 88,720,490 Rls. 2,112 $
209 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 451 84,761,964 Rls. 2,018 $
210 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 1,472 81,253,200 Rls. 1,935 $
211 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,087 78,795,543 Rls. 1,876 $
212 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29072900 ساير پلي فنل ها؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن، هيدروکينون واملاح آن، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 7 77,138,320 Rls. 1,836 $
213 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 175 76,918,710 Rls. 1,831 $
214 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 103 73,773,282 Rls. 1,751 $
215 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 212 73,039,275 Rls. 1,739 $
216 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 414 69,131,459 Rls. 1,646 $
217 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 73 63,517,278 Rls. 1,512 $
218 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 27101920 گريس 25 63,294,131 Rls. 1,480 $
219 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42033090 کمربندحمايل و بندشمشير ازچرم طبيعي ياازچرم دوباره ساخته شده 83 60,385,296 Rls. 1,437 $
220 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 80 59,111,870 Rls. 1,405 $
221 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 90041000 عينک آفتابي 11 57,650,208 Rls. 1,355 $
222 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 160 55,402,860 Rls. 1,315 $
223 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 50 47,594,250 Rls. 1,133 $
224 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58079000 برچسب، نشان واشياء همانند از مواد نسجي،نبافته، بصورت توپ، نوار يا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي و قلابدوزي نشده. 300 46,200,000 Rls. 1,100 $
225 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 53 41,795,140 Rls. 992 $
226 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 500 41,788,550 Rls. 984 $
227 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 46 35,995,247 Rls. 857 $
228 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 58 32,986,200 Rls. 786 $
229 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62121000 پستان بند و سينه بند حتي كشباف وقلاب باف 41 32,035,150 Rls. 763 $
230 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 32 29,552,516 Rls. 704 $
231 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 24 27,792,800 Rls. 653 $
232 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96099000 مداد شمعي، ذغال رسامي، گچ براي نوشتن يا رسامي و گچ خياطي 325 27,162,558 Rls. 640 $
233 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28271000 کلرورآمونيوم 30 26,711,640 Rls. 635 $
234 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 46 26,504,162 Rls. 631 $
235 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 138 22,403,073 Rls. 533 $
236 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 120 20,715,528 Rls. 493 $
237 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62121000 پستان بند و سينه بند حتي كشباف وقلاب باف 19 20,032,740 Rls. 477 $
238 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96151900 شانه، گيره زلف و همانند، غير ازرديف 96151000 148 19,052,354 Rls. 453 $
239 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 65069900 ساير كلاه ها، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 24 17,846,168 Rls. 425 $
240 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42033000 کمربند، حمايل و بند شمشير ازچرم طبيعي يا ازچرم دوباره ساخته شده 21 16,598,399 Rls. 399 $
241 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 18 16,258,550 Rls. 430 $
242 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32121000 ورقه هاي داغ زني 340 16,126,880 Rls. 384 $
243 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 26 15,528,367 Rls. 369 $
244 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 120 14,588,400 Rls. 347 $
245 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42033000 کمربند، حمايل و بند شمشير ازچرم طبيعي يا ازچرم دوباره ساخته شده 19 12,835,757 Rls. 304 $
246 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 9 11,372,166 Rls. 270 $
247 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 33 10,981,452 Rls. 261 $
248 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 44 6,690,953 Rls. 159 $
249 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 10 5,054,296 Rls. 120 $
250 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 6 4,963,000 Rls. 117 $
251 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 6 4,622,940 Rls. 110 $
252 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42033000 کمربند، حمايل و بند شمشير ازچرم طبيعي يا ازچرم دوباره ساخته شده 3 2,099,477 Rls. 50 $
253 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96151900 شانه، گيره زلف و همانند، غير ازرديف 96151000 16 1,756,043 Rls. 42 $
254 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 25 1,215,700 Rls. 29 $
255 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96151900 شانه، گيره زلف و همانند، غير ازرديف 96151000 4 464,530 Rls. 12 $
256 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96151900 شانه، گيره زلف و همانند، غير ازرديف 96151000 2 291,594 Rls. 7 $
مجموع کل
2,446,756,937 ريال
مجموع کل
58,176 دلار