آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,289 1,068,926,460 Rls. 25,451 $
102 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,651 1,056,742,158 Rls. 25,113 $
103 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 21,946 1,044,850,428 Rls. 24,878 $
104 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62046200 شلوا ر؛ شلوا رسرهم داراي بندوپيش بند؛ نيم شلوار، شلواركوتاه؛ زنانه يا دخترا نه؛ ا زپنبه. 1,521 1,038,791,533 Rls. 24,733 $
105 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62034200 شلوار، شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه ا ز پنبه. 1,203 1,014,110,995 Rls. 24,202 $
106 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,880 984,699,000 Rls. 23,445 $
107 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 649 966,935,178 Rls. 23,022 $
108 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61119000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف ياقلاب، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,224 958,268,810 Rls. 22,816 $
109 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,841 918,194,378 Rls. 21,304 $
110 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 11,000 909,343,600 Rls. 21,651 $
111 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 15,320 899,588,823 Rls. 21,419 $
112 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 21,084 898,890,634 Rls. 21,402 $
113 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 1,400 893,257,816 Rls. 21,268 $
114 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 431 878,155,092 Rls. 20,909 $
115 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 2,675 863,839,489 Rls. 20,568 $
116 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 1,050 840,922,000 Rls. 19,984 $
117 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 7,275 837,450,800 Rls. 19,939 $
118 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 829,532,000 Rls. 19,751 $
119 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 11,037 785,724,704 Rls. 18,707 $
120 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 2,130 765,381,212 Rls. 18,223 $
121 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 10,225 743,414,594 Rls. 17,700 $
122 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85016410 ژنراتور ها با جريان متناوب (الترناتورها) به قدرت بيش از 750 تا 1500 كيلو ولت آمپر 2,117 712,163,119 Rls. 16,956 $
123 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 90041000 عينک آفتابي 369 705,899,820 Rls. 16,807 $
124 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 6,710 699,670,000 Rls. 18,500 $
125 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 50 695,203,120 Rls. 16,552 $
126 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 2,580 693,000,000 Rls. 16,500 $
127 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 1,007 682,092,828 Rls. 16,240 $
128 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,817 678,852,044 Rls. 15,951 $
129 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 11,535 652,198,890 Rls. 17,302 $
130 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 4,787 646,331,490 Rls. 15,186 $
131 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96091000 مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت 2,207 645,591,309 Rls. 15,205 $
132 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 25,000 640,319,500 Rls. 15,246 $
133 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 72221900 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با مقطع غير دا يره. 26,450 637,283,655 Rls. 15,173 $
134 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 880 636,683,116 Rls. 15,159 $
135 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,195 613,760,400 Rls. 14,613 $
136 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 12,536 594,607,552 Rls. 14,157 $
137 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 3,060 582,578,406 Rls. 13,871 $
138 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 2,000 578,534,040 Rls. 13,775 $
139 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 5,912 572,141,088 Rls. 13,623 $
140 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 1,925 568,108,170 Rls. 13,526 $
141 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 1,737 545,151,636 Rls. 12,980 $
142 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 9,192 537,403,545 Rls. 12,795 $
143 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 18,650 519,880,000 Rls. 12,378 $
144 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 9,960 507,729,690 Rls. 12,089 $
145 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 798 495,719,849 Rls. 11,770 $
146 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 653 478,580,266 Rls. 11,394 $
147 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 587 472,051,040 Rls. 11,239 $
148 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 10,855 461,543,909 Rls. 10,989 $
149 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 607 444,459,592 Rls. 10,582 $
150 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 623 441,526,010 Rls. 11,674 $
151 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 4,458 430,874,616 Rls. 10,259 $
152 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 5,632 422,064,295 Rls. 10,049 $
153 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخواب ا زپنبه (به استثناء چاپ شده، کشباف يا قلاب باف). 5,540 418,127,040 Rls. 9,956 $
154 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 818 405,579,370 Rls. 9,657 $
155 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 440 400,921,930 Rls. 9,528 $
156 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 4,725 394,951,944 Rls. 9,302 $
157 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84146090 ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آن ها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 190 380,609,814 Rls. 9,062 $
158 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 456 348,840,115 Rls. 8,306 $
159 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 6,128 342,907,850 Rls. 8,164 $
160 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 1,935 322,242,322 Rls. 7,672 $
161 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,252 315,823,450 Rls. 7,520 $
162 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 4,170 314,376,300 Rls. 8,340 $
163 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 219 294,024,840 Rls. 6,971 $
164 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 362 287,224,868 Rls. 6,838 $
165 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 166 285,394,030 Rls. 6,826 $
166 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 390 277,504,260 Rls. 6,595 $
167 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39206120 فيلم متالايز از پلي كربنات ها 847 271,830,861 Rls. 6,472 $
168 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 63022900 شستنيهاي رختخواب، چاپ شده ا ز ساير مواد نسجي (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 2,023 271,263,624 Rls. 6,459 $
169 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 5,887 270,243,995 Rls. 6,434 $
170 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29321100 تترا هيدروفوران 300 267,116,400 Rls. 6,348 $
171 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 5,480 264,826,480 Rls. 6,305 $
172 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 440 257,767,326 Rls. 6,126 $
173 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 3,379 251,678,586 Rls. 5,992 $
174 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 408 250,830,996 Rls. 5,958 $
175 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 38249990 سایر 2,723 241,906,691 Rls. 6,417 $
176 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 1,400 236,411,355 Rls. 5,629 $
177 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29039900 مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي آروماتيك غير از کلرو بنزن، اورتودي کلرو بنزن وپارادي کلرو بنزن، هگزا کلروبنزن ود.د.ت، 1،1،1 تري کلرو 2،2 Bis (پاراکلروفنيل اتان) 19 231,510,784 Rls. 5,512 $
178 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29147900 ک ک سایر 5 223,413,656 Rls. 5,319 $
179 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 614 216,473,757 Rls. 4,910 $
180 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61061000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يادخترا نه، کشباف ياقلاب باف ا زپنبه. 257 210,551,400 Rls. 5,013 $
181 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 300 206,907,750 Rls. 4,926 $
182 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39206120 فيلم متالايز از پلي كربنات ها 530 197,030,930 Rls. 4,691 $
183 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 1,100 194,598,250 Rls. 4,515 $
184 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 3,448 190,935,411 Rls. 4,546 $
185 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 3,128 181,616,022 Rls. 4,267 $
186 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 2,970 180,528,777 Rls. 4,789 $
187 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 238 180,404,115 Rls. 4,295 $
188 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن) 200 178,077,600 Rls. 4,232 $
189 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 283 173,714,002 Rls. 4,127 $
190 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 1,007 168,562,737 Rls. 4,013 $
191 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 1,250 164,700,800 Rls. 3,921 $
192 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,655 162,012,915 Rls. 3,858 $
193 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 90041000 عينک آفتابي 56 143,629,478 Rls. 3,413 $
194 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29321100 تترا هيدروفوران 140 134,153,600 Rls. 3,194 $
195 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28112200 دي اکسيد سيليسيم 50 123,665,000 Rls. 2,939 $
196 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 2,975 121,970,606 Rls. 2,904 $
197 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 2,208 113,069,273 Rls. 2,692 $
198 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 2,308 112,233,424 Rls. 2,672 $
199 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25051090 ساير شن و ماسه هاي سيليسي و کوارتزي غير مذكور در تعرفه 25051010 11,000 112,216,800 Rls. 2,977 $
200 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28539010 آب مقطر 150 111,298,500 Rls. 2,645 $
مجموع کل
48,594,702,733 ريال
مجموع کل
1,162,272 دلار