آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15151900 روغن تخم کتان (به استثناي خام) و اجزاءآن، تصفيه شده يا نشده ولي از لحاظ شيميائي تغيير نيافته 22,000 938,040,002 Rls. 21,564 $
302 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28391100 متاسيليکات هاي سديم 20,000 905,423,400 Rls. 21,557 $
303 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 41,967 891,371,644 Rls. 21,223 $
304 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 2,649 881,466,240 Rls. 20,987 $
305 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28391100 متاسيليکات هاي سديم 20,000 881,300,700 Rls. 20,983 $
306 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28112200 دي اکسيد سيليسيم 3,600 863,180,977 Rls. 22,899 $
307 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 20,962 858,771,500 Rls. 20,447 $
308 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 20,230 841,200,654 Rls. 22,242 $
309 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 16,000 830,599,056 Rls. 19,776 $
310 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته، که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,800 758,730,785 Rls. 20,062 $
311 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12,000 690,454,397 Rls. 16,439 $
312 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 3,320 679,168,180 Rls. 16,140 $
313 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 10,914 636,567,599 Rls. 14,884 $
314 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,340 630,168,903 Rls. 15,004 $
315 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 24,000 600,683,640 Rls. 14,253 $
316 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 8,856 554,952,965 Rls. 12,975 $
317 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 8,800 554,547,802 Rls. 13,204 $
318 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غير مذكور 1,940 515,679,863 Rls. 13,635 $
319 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 12,208 490,268,406 Rls. 11,673 $
320 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 8,800 461,289,600 Rls. 10,984 $
321 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 2,200 428,441,640 Rls. 9,764 $
322 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 32129000 پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي 500 381,392,550 Rls. 9,081 $
323 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 3,102 373,453,184 Rls. 8,862 $
324 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 27101950 روغن صنعتي 2,685 361,915,781 Rls. 8,588 $
325 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 3,328 325,883,335 Rls. 7,619 $
326 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 22,380 279,224,428 Rls. 6,648 $
327 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38160090 ساير 3,040 250,674,175 Rls. 5,969 $
328 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 5,000 246,021,722 Rls. 5,708 $
329 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,750 219,493,082 Rls. 5,226 $
330 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 894 194,137,472 Rls. 4,622 $
331 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38160020 بتون نسوز 4,000 166,424,082 Rls. 3,962 $
332 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 3,800 166,012,000 Rls. 3,953 $
333 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,912 151,589,339 Rls. 3,609 $
334 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,103 150,227,414 Rls. 3,577 $
335 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 752 143,405,050 Rls. 3,401 $
336 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 780 129,467,520 Rls. 3,083 $
337 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمآن ها در برابر زلزله 563 89,138,550 Rls. 2,122 $
338 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 85153190 ساير ماشينها و دستگاه هاي جوشکاري فلزات باقوس ا لکتريکي تمام يا قسمتي خودکارغير مذکور در جاي ديگر 365 56,122,500 Rls. 1,500 $
339 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 913 53,077,206 Rls. 1,264 $
340 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 800 50,730,392 Rls. 1,341 $
مجموع کل
18,680,697,735 ريال
مجموع کل
450,830 دلار