آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,000 3,401,535,450 Rls. 77,150 $
202 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 13,000 3,277,690,300 Rls. 78,040 $
203 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 42,120 3,207,790,497 Rls. 75,154 $
204 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 69,250 3,180,582,206 Rls. 75,729 $
205 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 65,793 3,165,300,756 Rls. 75,364 $
206 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 37,404 3,162,546,388 Rls. 75,298 $
207 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 16,490 3,128,744,825 Rls. 74,494 $
208 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 61,800 3,124,702,290 Rls. 74,397 $
209 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 16,830 3,123,872,000 Rls. 74,378 $
210 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 50,000 3,100,564,500 Rls. 70,660 $
211 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 24,000 3,092,940,480 Rls. 73,641 $
212 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 50,000 3,068,802,000 Rls. 73,067 $
213 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غير مذكور 8,668 2,991,928,680 Rls. 70,957 $
214 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 10,230 2,944,074,375 Rls. 70,097 $
215 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 46,750 2,924,065,888 Rls. 77,572 $
216 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,000 2,920,282,200 Rls. 68,777 $
217 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68062010 رسهاي منبسط شده 12,000 2,853,167,040 Rls. 67,933 $
218 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آن ها 33,600 2,840,693,856 Rls. 75,111 $
219 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38247800 مخلوط ها حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان يا پروپان حاوي پرفلوئورو كربنها يا هيدروفلوئوروكربنها ليكن فاقد كلرو فلوئوذوكربنها ياهيدروكلروفلوئور و كربنها 10,070 2,836,468,792 Rls. 67,535 $
220 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 23,000 2,802,414,300 Rls. 66,724 $
221 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده) داراي گريد دارويي غير مذكور در جاي ديگر 16,000 2,786,556,800 Rls. 66,347 $
222 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 15,980 2,741,869,339 Rls. 64,107 $
223 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 42,000 2,707,194,378 Rls. 64,457 $
224 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 1,000 2,687,821,200 Rls. 63,996 $
225 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 57041000 ک چهارگوش، که مساحت آن حداکثر 3/0 متر مربع باشد/فرش و ساير كفپوشکها، از نمد يا منگوله بافتهکنشده يا پرزپاشيکنشده، حتي آماده مصرف. 41,184 2,681,672,000 Rls. 63,849 $
226 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,504 2,679,000,476 Rls. 61,053 $
227 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 36,000 2,608,405,920 Rls. 62,105 $
228 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 34,000 2,597,370,000 Rls. 61,842 $
229 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 48,000 2,588,835,978 Rls. 60,529 $
230 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 7,800 2,526,060,436 Rls. 60,030 $
231 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 10,000 2,490,548,400 Rls. 59,299 $
232 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31051090 سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور 6,400 2,485,468,298 Rls. 59,178 $
233 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 15,400 2,448,082,920 Rls. 58,288 $
234 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 30,400 2,432,773,376 Rls. 57,923 $
235 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29369000 ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي 40,000 2,415,504,000 Rls. 64,560 $
236 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,000 2,386,553,600 Rls. 56,823 $
237 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 6,765 2,383,257,000 Rls. 56,744 $
238 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 6,158 2,359,049,015 Rls. 56,168 $
239 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 156,000 2,349,071,680 Rls. 62,318 $
240 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي داراي دوعنصر حاصلخير كننده ازت وفسفرکه در جاي ديگري مذکور نباشد 8,400 2,340,849,324 Rls. 53,347 $
241 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,000 2,325,070,000 Rls. 53,946 $
242 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 102,375 2,312,033,929 Rls. 55,048 $
243 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 8,000 2,283,652,800 Rls. 54,373 $
244 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 8,000 2,278,843,200 Rls. 54,258 $
245 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 42,120 2,268,287,295 Rls. 54,007 $
246 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021900 موادآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك، غيركاتونيك،يونيك) حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 14,080 2,256,340,867 Rls. 60,306 $
247 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 8,000 2,241,111,600 Rls. 53,360 $
248 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر، براي پارچه بافي به عرض بيش از30cm بدون موتور 11,000 2,236,888,000 Rls. 53,259 $
249 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 13,087 1,977,199,877 Rls. 52,454 $
250 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 72,844 1,974,950,170 Rls. 47,022 $
251 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 10,000 1,949,830,560 Rls. 46,425 $
252 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 24,000 1,928,344,320 Rls. 45,913 $
253 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 25,000 1,916,320,000 Rls. 45,627 $
254 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 57032090 کف پوش هاي منگوله باف ازنايلون ياازسايرپلي آميدها. 20,140 1,881,743,800 Rls. 44,803 $
255 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 9,979 1,859,135,809 Rls. 49,331 $
256 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 26,000 1,836,466,450 Rls. 43,725 $
257 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 17029090 ساير قندها و شكرها غير مذكور 36,000 1,816,188,526 Rls. 48,191 $
258 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 12,024 1,764,994,303 Rls. 42,024 $
259 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68062010 رسهاي منبسط شده 12,000 1,728,693,800 Rls. 41,159 $
260 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15151900 روغن تخم کتان (به استثناي خام) و اجزاءآن، تصفيه شده يا نشده ولي از لحاظ شيميائي تغيير نيافته 43,980 1,717,071,338 Rls. 45,552 $
261 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 1,890 1,711,192,212 Rls. 40,743 $
262 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 27101950 روغن صنعتي 11,431 1,665,274,419 Rls. 39,649 $
263 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 21069080 مكمل غذايي 2,591 1,625,797,896 Rls. 38,709 $
264 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 12,000 1,576,359,000 Rls. 35,753 $
265 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 1,568,101,248 Rls. 37,336 $
266 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 1,543,579,380 Rls. 36,752 $
267 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37079010 داروهاي آماده جهت ظهور و ثبوت فيلم و کاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيد براي عکاسي (کيت وفله) راديو لوژي، ليتوگرافي و نقشه برداري 18,283 1,511,132,782 Rls. 34,739 $
268 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 14,290 1,507,901,440 Rls. 35,902 $
269 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28112200 دي اکسيد سيليسيم 11,550 1,501,964,849 Rls. 35,761 $
270 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099010 خوراك آماده آبزيان 26,580 1,485,732,728 Rls. 39,416 $
271 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 81,900 1,483,615,398 Rls. 34,859 $
272 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 12,000 1,469,830,320 Rls. 34,996 $
273 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,300 1,461,225,640 Rls. 34,725 $
274 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 1,445,804,304 Rls. 34,424 $
275 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 34,340 1,419,041,281 Rls. 33,787 $
276 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 1,410,374,592 Rls. 33,517 $
277 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 49,680 1,395,799,344 Rls. 33,233 $
278 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28391100 متاسيليکات هاي سديم 40,000 1,376,012,176 Rls. 36,665 $
279 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 20,000 1,361,584,000 Rls. 32,419 $
280 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 21,931 1,348,014,807 Rls. 32,096 $
281 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 6,000 1,342,099,200 Rls. 31,955 $
282 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38160090 ساير 20,000 1,338,661,280 Rls. 31,873 $
283 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 6,800 1,321,549,570 Rls. 30,662 $
284 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 25,616 1,303,184,355 Rls. 31,029 $
285 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 10,000 1,300,955,800 Rls. 30,916 $
286 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 3,291 1,268,172,010 Rls. 30,195 $
287 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 93,940 1,262,401,316 Rls. 30,057 $
288 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021110 سديم لوريل سولفات 12,000 1,257,087,600 Rls. 29,930 $
289 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,000 1,238,528,000 Rls. 29,489 $
290 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 20,547 1,194,524,208 Rls. 28,441 $
291 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 16,672 1,151,849,549 Rls. 27,425 $
292 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29054500 گليسرول 20,000 1,140,305,600 Rls. 27,150 $
293 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 11,736 1,139,584,996 Rls. 30,131 $
294 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 34,500 1,129,959,180 Rls. 26,904 $
295 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 35030090 ساير 12,375 1,067,802,166 Rls. 25,424 $
296 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 1,012,452,000 Rls. 23,789 $
297 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 7,200 997,810,440 Rls. 26,384 $
298 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 54 977,953,320 Rls. 23,285 $
299 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28092020 اسيد فسفريک با درجه خلوص 55درصد و بالاتر 21,760 972,368,230 Rls. 26,070 $
300 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 57032090 کف پوش هاي منگوله باف ازنايلون ياازسايرپلي آميدها. 10,100 938,875,920 Rls. 22,354 $
مجموع کل
205,621,740,163 ريال
مجموع کل
4,944,768 دلار