آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84423000 ماشين آلات و دستگاه ها و تجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,680 10,260,668,000 Rls. 235,877 $
102 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 6,046 10,126,732,000 Rls. 241,113 $
103 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 76,000 10,044,571,446 Rls. 268,464 $
104 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 480,000 9,916,027,240 Rls. 236,096 $
105 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 27101930 روغن ترانسفور ماتور 116,480 9,641,259,264 Rls. 229,554 $
106 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31022900 املاح مضاعف و مخلوط هاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 62,820 9,215,748,542 Rls. 213,823 $
107 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 9,021,466,560 Rls. 214,797 $
108 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 72,000 8,915,533,200 Rls. 209,482 $
109 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 45,000 8,866,553,400 Rls. 211,108 $
110 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 20,814 8,774,736,524 Rls. 208,922 $
111 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 47,000 8,551,274,538 Rls. 203,602 $
112 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 57,600 8,223,312,384 Rls. 195,793 $
113 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 227,364 8,075,522,353 Rls. 192,274 $
114 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 142,000 7,991,506,423 Rls. 193,441 $
115 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38247800 مخلوط ها حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان يا پروپان حاوي پرفلوئورو كربنها يا هيدروفلوئوروكربنها ليكن فاقد كلرو فلوئوذوكربنها ياهيدروكلروفلوئور و كربنها 23,428 7,741,726,912 Rls. 204,700 $
116 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38249990 سایر 60,040 7,566,864,637 Rls. 180,163 $
117 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 80,250 7,437,547,575 Rls. 173,133 $
118 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 100,000 6,889,493,500 Rls. 164,036 $
119 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37024300 ساير فيلم ها ي بدون سوراخ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر باشد 5,589 6,846,323,428 Rls. 162,698 $
120 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 160,208 6,833,499,153 Rls. 156,185 $
121 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 50,000 6,816,460,000 Rls. 162,297 $
122 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 241,000 6,695,757,420 Rls. 157,801 $
123 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 11071000 مالت بو نداده 247,500 6,501,738,375 Rls. 154,803 $
124 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 4,131 6,490,677,886 Rls. 154,540 $
125 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 29,920 6,488,322,775 Rls. 171,558 $
126 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 34,000 6,422,220,738 Rls. 147,188 $
127 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 240,000 6,382,516,800 Rls. 151,965 $
128 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84159070 فن کويل 7,805 6,362,678,755 Rls. 146,268 $
129 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 10,080 6,343,367,808 Rls. 151,033 $
130 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 14,400 6,315,035,488 Rls. 150,358 $
131 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 63,180 6,308,573,626 Rls. 150,205 $
132 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 20,174 6,265,628,698 Rls. 148,898 $
133 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 131,586 6,230,879,067 Rls. 148,354 $
134 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 49,500 6,185,601,372 Rls. 147,276 $
135 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 34,200 6,073,612,476 Rls. 144,609 $
136 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 35,200 6,017,083,776 Rls. 143,264 $
137 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 78,000 6,013,238,400 Rls. 143,172 $
138 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 12,855 6,004,230,297 Rls. 142,958 $
139 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 57,201 5,941,276,350 Rls. 141,459 $
140 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 42,630 5,864,435,216 Rls. 136,556 $
141 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 5,008 5,855,421,600 Rls. 139,415 $
142 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 25,250 5,783,764,500 Rls. 136,028 $
143 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن 80,000 5,733,148,000 Rls. 136,504 $
144 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 149,825 5,676,061,475 Rls. 135,144 $
145 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 88,750 5,601,173,799 Rls. 149,704 $
146 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 144,000 5,556,888,480 Rls. 132,306 $
147 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 12,960 5,524,868,736 Rls. 131,544 $
148 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37031000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 15,473 5,479,571,706 Rls. 130,466 $
149 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 9,000 5,464,058,250 Rls. 130,097 $
150 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 48,915 5,434,666,538 Rls. 129,397 $
151 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 8,475 5,422,445,545 Rls. 129,106 $
152 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37031000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 13,950 5,362,538,076 Rls. 127,679 $
153 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 158,992 5,285,304,204 Rls. 124,477 $
154 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 204,750 5,147,553,206 Rls. 122,561 $
155 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 16,875 5,066,731,960 Rls. 134,417 $
156 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39046190 پلي تترا فلوئورواتيلن به غير ا ز اشكال مايع و پودر 4,000 5,065,379,000 Rls. 120,604 $
157 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 240,000 5,013,793,568 Rls. 119,376 $
158 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 5,005,775,280 Rls. 132,358 $
159 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن 80,000 4,916,288,000 Rls. 116,657 $
160 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 96,000 4,901,574,744 Rls. 116,704 $
161 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 225,225 4,882,230,685 Rls. 113,689 $
162 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39209100 صفحه، ورق،.. ازپلي بوتيرا ل وينيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده باموادديگر 16,904 4,871,536,025 Rls. 111,989 $
163 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 1,166 4,738,313,124 Rls. 112,817 $
164 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 36,000 4,712,638,300 Rls. 112,205 $
165 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 20,000 4,702,536,000 Rls. 111,965 $
166 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39209100 صفحه، ورق،.. ازپلي بوتيرا ل وينيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده باموادديگر 18,067 4,661,225,940 Rls. 124,582 $
167 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 131,380 4,571,330,314 Rls. 108,841 $
168 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 51,000 4,560,526,080 Rls. 121,010 $
169 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 103,974 4,395,118,331 Rls. 106,431 $
170 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 12,640 4,375,235,900 Rls. 108,766 $
171 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 35,500 4,351,057,500 Rls. 103,597 $
172 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 23,517 4,277,144,088 Rls. 101,837 $
173 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 49,100 4,249,771,077 Rls. 99,734 $
174 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 22,000 4,245,021,704 Rls. 101,072 $
175 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 14,688 4,207,230,720 Rls. 100,172 $
176 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 13,560 4,204,604,430 Rls. 99,470 $
177 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 24,000 4,183,769,040 Rls. 99,613 $
178 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39093100 ک ک پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام. MDI پلی­مریک) 40,000 4,125,492,000 Rls. 98,226 $
179 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 24,475 4,111,200,575 Rls. 97,886 $
180 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 105,000 4,064,697,000 Rls. 95,505 $
181 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 42,120 4,061,192,364 Rls. 96,695 $
182 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 29,200 4,045,000,960 Rls. 96,309 $
183 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 22,000 4,031,449,200 Rls. 95,987 $
184 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 168,000 3,956,750,280 Rls. 94,208 $
185 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,100 3,943,809,000 Rls. 93,900 $
186 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 42,660 3,937,544,424 Rls. 93,751 $
187 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 50,000 3,934,160,000 Rls. 93,304 $
188 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 4,378 3,909,781,320 Rls. 93,090 $
189 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 240,000 3,864,197,400 Rls. 92,005 $
190 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 3,822,096,876 Rls. 91,002 $
191 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 21,980 3,671,002,788 Rls. 87,405 $
192 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 122,500 3,658,739,840 Rls. 97,076 $
193 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 3,598,912,512 Rls. 85,688 $
194 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 3,584,643,120 Rls. 85,349 $
195 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 3,572,607,324 Rls. 94,463 $
196 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38249990 سایر 24,000 3,507,823,000 Rls. 81,388 $
197 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشند، املاح ا ين ترکيبات 28,800 3,477,994,848 Rls. 82,809 $
198 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 22,000 3,457,855,080 Rls. 82,330 $
199 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 30,400 3,422,844,080 Rls. 90,679 $
200 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 5,040 3,413,692,800 Rls. 81,278 $
مجموع کل
567,323,485,118 ريال
مجموع کل
13,622,490 دلار