آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,388 592,290,392 Rls. 13,848 $
102 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,000 395,728,000 Rls. 9,404 $
103 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 660 303,408,144 Rls. 7,224 $
104 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 414 207,338,837 Rls. 4,937 $
105 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 241 100,317,048 Rls. 2,384 $
مجموع کل
1,599,082,421 ريال
مجموع کل
37,797 دلار