آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 20,528 15,001,117,300 Rls. 357,169 $
202 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 91,940 14,896,924,250 Rls. 354,689 $
203 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 88,504 14,887,195,090 Rls. 342,234 $
204 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 156,000 14,696,242,704 Rls. 374,081 $
205 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 44,250 14,673,138,198 Rls. 347,993 $
206 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 83,920 14,632,590,967 Rls. 338,510 $
207 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 112,773 14,530,238,617 Rls. 389,561 $
208 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 21,958 14,363,740,992 Rls. 341,994 $
209 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 54,744 14,251,503,600 Rls. 334,976 $
210 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 3,520 14,168,499,000 Rls. 337,345 $
211 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 31043000 سولفات پتاسيم 408,000 14,042,258,160 Rls. 334,339 $
212 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 155,040 14,025,567,418 Rls. 333,942 $
213 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 76,725 14,000,965,000 Rls. 324,848 $
214 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48025800 سايرکاغذ مقوا قشر نزده ا ندود نشده بوزن بيش از 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر 10% ا زا لياف مکانيكي 149,500 13,989,375,020 Rls. 333,081 $
215 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 195,000 13,949,856,960 Rls. 331,012 $
216 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 30,600 13,840,302,432 Rls. 367,243 $
217 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 136,500 13,820,028,066 Rls. 329,048 $
218 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 29,150 13,683,018,600 Rls. 325,786 $
219 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 69099010 گلوله هاي سراميکي که داراي بيش از50%وزني آلومين ويا مخلوط يا ترکيبي از آلومين و سيليس باشد 192,500 13,632,402,155 Rls. 324,581 $
220 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 16,283 13,587,720,192 Rls. 323,517 $
221 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 6,000 13,584,231,000 Rls. 323,434 $
222 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38249990 سایر 124,200 13,579,940,952 Rls. 323,332 $
223 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 76,920 13,550,032,638 Rls. 322,620 $
224 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 71,046 13,504,689,489 Rls. 321,540 $
225 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 150,000 13,465,267,600 Rls. 320,601 $
226 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 45,686 13,421,043,860 Rls. 315,344 $
227 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 29291090 ساير ایزو سیانات ها 94,000 13,299,315,200 Rls. 316,650 $
228 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 95,155 13,167,485,437 Rls. 311,973 $
229 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 29054500 گليسرول 300,000 13,147,244,000 Rls. 313,030 $
230 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 8,623 13,017,805,650 Rls. 309,948 $
231 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 205,260 13,016,137,495 Rls. 309,908 $
232 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 40,500 12,966,345,200 Rls. 308,723 $
233 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 9,960 12,961,697,600 Rls. 297,970 $
234 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 150,000 12,954,683,500 Rls. 300,572 $
235 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 25,100 12,929,886,488 Rls. 297,239 $
236 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 104,147 12,915,684,222 Rls. 307,516 $
237 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 32081040 لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها 84,000 12,858,811,797 Rls. 302,069 $
238 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 28417000 موليبدات ها 5,400 12,761,433,300 Rls. 303,844 $
239 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 39,443 12,591,566,384 Rls. 299,799 $
240 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 29291090 ساير ایزو سیانات ها 94,000 12,568,678,496 Rls. 299,254 $
241 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 150,000 12,515,535,150 Rls. 297,989 $
242 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 43,709 12,494,148,944 Rls. 297,480 $
243 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 90322000 مانوستات 14,944 12,408,893,627 Rls. 295,450 $
244 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 150,000 12,373,872,300 Rls. 294,616 $
245 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 40,310 12,237,372,000 Rls. 291,366 $
246 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48053000 کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف 100,000 12,136,628,000 Rls. 288,967 $
247 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 97,002 12,115,108,511 Rls. 288,233 $
248 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 60,905 12,081,500,000 Rls. 287,655 $
249 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 49,094 12,076,789,306 Rls. 286,417 $
250 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151090 ساير 150,000 11,964,123,950 Rls. 279,305 $
251 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84303190 ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر 64,825 11,962,635,300 Rls. 320,723 $
252 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 100,000 11,940,977,250 Rls. 284,310 $
253 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 29054500 گليسرول 260,000 11,925,598,120 Rls. 273,747 $
254 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 34039910 روان كننده سيليكوني 47,664 11,918,601,425 Rls. 291,245 $
255 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 61,000 11,869,105,500 Rls. 282,598 $
256 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 57,345 11,829,309,369 Rls. 281,650 $
257 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 40,440 11,812,884,255 Rls. 281,259 $
258 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 22,628 11,810,900,978 Rls. 281,212 $
259 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 48,500 11,590,875,000 Rls. 262,891 $
260 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 54,681 11,395,212,079 Rls. 273,912 $
261 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 6,296 11,389,133,398 Rls. 271,170 $
262 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 39,077 11,235,616,514 Rls. 267,515 $
263 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 30,800 11,204,486,832 Rls. 266,773 $
264 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 90,214 11,138,392,876 Rls. 265,049 $
265 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 150,000 11,131,387,225 Rls. 265,033 $
266 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 38231100 اسيد استئاريك 272,000 11,125,307,688 Rls. 264,888 $
267 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84515000 ماشين هاي پيچيدن، بازکردن، تاکردن، برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 8,500 11,115,612,900 Rls. 264,657 $
268 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 90322000 مانوستات 10,497 11,048,864,074 Rls. 263,068 $
269 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 114,000 10,994,191,685 Rls. 258,745 $
270 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 9,466 10,947,924,144 Rls. 260,665 $
271 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 54,480 10,747,037,184 Rls. 255,882 $
272 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 27,000 10,721,151,000 Rls. 255,266 $
273 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 77,396 10,676,769,293 Rls. 253,214 $
274 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 13,195 10,608,162,300 Rls. 252,575 $
275 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 34,740 10,553,796,000 Rls. 244,868 $
276 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 237,096 10,535,896,597 Rls. 250,855 $
277 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 99,400 10,521,879,360 Rls. 294,236 $
278 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 99,698 10,386,203,436 Rls. 247,291 $
279 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 41,440 10,357,627,896 Rls. 236,044 $
280 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 125,000 10,356,943,750 Rls. 246,125 $
281 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 76,320 10,295,609,368 Rls. 235,533 $
282 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 254 10,294,415,000 Rls. 245,105 $
283 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 22,453 10,264,886,593 Rls. 244,402 $
284 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 150,000 10,254,499,750 Rls. 271,140 $
285 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 90322000 مانوستات 10,666 10,212,975,360 Rls. 243,166 $
286 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 21,664 10,120,832,910 Rls. 240,972 $
287 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 92,200 10,089,645,750 Rls. 235,905 $
288 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 62,181 10,049,815,428 Rls. 238,800 $
289 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 235,027 10,046,259,714 Rls. 239,197 $
290 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 41,970 9,995,226,109 Rls. 237,982 $
291 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 87,538 9,990,768,879 Rls. 237,875 $
292 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک) 245,000 9,840,676,910 Rls. 234,302 $
293 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 229,690 9,834,359,960 Rls. 234,151 $
294 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 72,733 9,830,864,806 Rls. 234,068 $
295 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 72,696 9,823,832,172 Rls. 233,900 $
296 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 73,457 9,823,000,455 Rls. 233,881 $
297 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 101,907 9,821,196,387 Rls. 233,838 $
298 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 51,051 9,732,941,372 Rls. 231,737 $
299 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 57,750 9,723,560,000 Rls. 231,513 $
300 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 5,384 9,586,339,092 Rls. 228,246 $
مجموع کل
1,203,822,826,260 ريال
مجموع کل
28,741,972 دلار