آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 259,548 1,230,000,000,000 Rls. 29,252,748 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 170 3,571,500,000 Rls. 85,036 $
3 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 110 2,582,696,680 Rls. 61,493 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 16,000 598,648,950 Rls. 16,050 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 1,380 205,468,200 Rls. 4,828 $
مجموع کل
1,236,958,313,830 ريال
مجموع کل
29,420,155 دلار