آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 400 2,688,476,600 Rls. 64,011 $
202 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 10 2,623,187,550 Rls. 62,457 $
203 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 950 2,601,882,000 Rls. 61,950 $
204 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده 2,360 2,575,749,120 Rls. 61,327 $
205 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 203 2,569,514,115 Rls. 61,179 $
206 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 63 2,558,500,800 Rls. 60,917 $
207 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 614 2,500,260,144 Rls. 59,530 $
208 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 13022000 مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها 500 2,491,216,000 Rls. 59,315 $
209 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 484 2,485,117,800 Rls. 59,169 $
210 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 8 2,464,662,955 Rls. 58,682 $
211 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 121 2,450,851,200 Rls. 58,354 $
212 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 800 2,444,133,000 Rls. 58,194 $
213 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 622 2,425,231,033 Rls. 57,743 $
214 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 119 2,416,811,600 Rls. 57,543 $
215 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 305 2,414,824,798 Rls. 57,496 $
216 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 801 2,371,446,000 Rls. 56,463 $
217 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 518 2,368,158,481 Rls. 56,385 $
218 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 478 2,355,815,720 Rls. 56,091 $
219 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 257 2,339,962,513 Rls. 55,713 $
220 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 436 2,308,412,689 Rls. 54,962 $
221 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 90 2,307,678,500 Rls. 54,945 $
222 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 660 2,306,013,020 Rls. 54,905 $
223 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 24 2,303,945,200 Rls. 54,856 $
224 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 380 2,298,050,000 Rls. 54,715 $
225 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 46 2,283,888,000 Rls. 54,378 $
226 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90303900 ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت 28 2,268,561,600 Rls. 54,013 $
227 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90173000 ميکرومتر، ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 9 2,266,016,172 Rls. 53,953 $
228 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 534 2,242,522,344 Rls. 53,393 $
229 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 360 2,219,910,000 Rls. 52,855 $
230 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 15 2,213,538,630 Rls. 52,703 $
231 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 252 2,196,902,322 Rls. 52,307 $
232 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 435 2,195,154,480 Rls. 52,265 $
233 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 700 2,191,815,000 Rls. 52,186 $
234 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 3,024 2,184,000,000 Rls. 52,000 $
235 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 13 2,173,923,680 Rls. 51,760 $
236 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30064050 كامپوزيت 69 2,167,277,430 Rls. 51,602 $
237 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک 1,233 2,147,224,331 Rls. 51,124 $
238 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 155 2,125,284,825 Rls. 50,602 $
239 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 168 2,078,327,845 Rls. 49,484 $
240 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 286 2,031,583,092 Rls. 48,371 $
241 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 45 2,026,169,093 Rls. 48,242 $
242 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 598 2,019,909,680 Rls. 48,093 $
243 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 764 2,012,061,384 Rls. 47,906 $
244 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 60 1,987,170,300 Rls. 47,314 $
245 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 78060010 ساير مصنوعات از سرب 413 1,953,741,713 Rls. 46,518 $
246 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 80 1,946,239,082 Rls. 46,339 $
247 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 225 1,942,360,515 Rls. 46,247 $
248 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 12 1,939,963,500 Rls. 46,189 $
249 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 530 1,926,028,944 Rls. 54,119 $
250 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 622 1,899,446,285 Rls. 45,224 $
251 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 404 1,897,237,894 Rls. 45,172 $
252 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 140 1,878,686,656 Rls. 44,731 $
253 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 198 1,868,734,560 Rls. 44,494 $
254 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 120 1,841,124,600 Rls. 43,836 $
255 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 487 1,831,204,390 Rls. 43,600 $
256 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 301 1,823,645,878 Rls. 43,420 $
257 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,523 1,822,821,417 Rls. 43,400 $
258 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 392 1,812,701,866 Rls. 43,159 $
259 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 200 1,803,526,320 Rls. 42,941 $
260 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189030 دستگاه دياليز 1,165 1,800,085,098 Rls. 42,859 $
261 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 350 1,793,026,395 Rls. 42,691 $
262 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 254 1,759,545,000 Rls. 41,895 $
263 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90191090 سايردستگاه هاي مکانوترا پي، ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج و دستگاه هيدروترا پي 1,184 1,758,322,700 Rls. 41,865 $
264 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 360 1,755,999,600 Rls. 41,810 $
265 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 220 1,732,004,000 Rls. 41,238 $
266 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 173 1,728,408,809 Rls. 41,153 $
267 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 192 1,721,861,743 Rls. 40,998 $
268 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 201 1,719,445,732 Rls. 40,939 $
269 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 340 1,707,667,420 Rls. 40,659 $
270 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 18 1,668,513,000 Rls. 39,726 $
271 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84485900 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,297 1,653,983,575 Rls. 39,381 $
272 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 417 1,625,605,646 Rls. 38,705 $
273 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها, به استثنای کاتالیزورها به شکل نور ( wire cloth ) که درجاي ديگرذکرنشده. 8 1,620,729,000 Rls. 38,589 $
274 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 148 1,618,818,022 Rls. 38,543 $
275 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 162 1,566,784,821 Rls. 37,304 $
276 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 456 1,556,341,387 Rls. 37,056 $
277 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 6 1,534,621,360 Rls. 36,539 $
278 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 600 1,532,219,400 Rls. 36,481 $
279 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 85 1,530,003,136 Rls. 36,429 $
280 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 2 1,528,893,630 Rls. 36,402 $
281 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 140 1,484,977,194 Rls. 35,357 $
282 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 69 1,481,113,360 Rls. 35,265 $
283 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,621 1,471,226,766 Rls. 35,030 $
284 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 210 1,459,323,340 Rls. 34,746 $
285 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 178 1,459,316,625 Rls. 34,746 $
286 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 1,914 1,441,203,840 Rls. 34,314 $
287 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 27 1,436,510,681 Rls. 34,202 $
288 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 133 1,421,406,788 Rls. 33,843 $
289 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 50 1,404,376,640 Rls. 33,438 $
290 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 635 1,391,383,270 Rls. 33,128 $
291 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 30 1,388,844,600 Rls. 33,068 $
292 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 2 1,375,164,000 Rls. 32,742 $
293 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 83 1,374,997,500 Rls. 32,738 $
294 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 37019930 كليشه چاپ 980 1,371,523,502 Rls. 32,655 $
295 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 800 1,364,648,400 Rls. 32,492 $
296 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 11 1,355,839,822 Rls. 32,282 $
297 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 562 1,353,627,103 Rls. 32,229 $
298 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 190 1,344,312,355 Rls. 32,008 $
299 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 390 1,344,200,000 Rls. 32,005 $
300 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 120 1,331,726,128 Rls. 31,708 $
مجموع کل
192,857,206,054 ريال
مجموع کل
4,600,100 دلار