آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 982 6,309,594,368 Rls. 150,228 $
102 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 351 6,285,300,812 Rls. 149,649 $
103 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 810 6,201,501,849 Rls. 147,655 $
104 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 613 6,177,779,940 Rls. 147,090 $
105 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 3 6,134,751,567 Rls. 146,066 $
106 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,333 6,018,383,635 Rls. 143,295 $
107 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 489 5,992,419,753 Rls. 142,675 $
108 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,388 5,912,158,017 Rls. 140,767 $
109 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 348 5,816,864,976 Rls. 138,497 $
110 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 610 5,802,410,619 Rls. 138,153 $
111 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 384 5,640,383,327 Rls. 134,295 $
112 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 56 5,504,399,680 Rls. 131,057 $
113 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 901 5,391,587,136 Rls. 128,372 $
114 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 2,974 5,376,243,710 Rls. 126,053 $
115 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 189 5,353,307,177 Rls. 127,460 $
116 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 125 5,301,532,355 Rls. 126,227 $
117 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 237 5,253,133,937 Rls. 125,075 $
118 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 306 5,236,112,777 Rls. 124,669 $
119 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 228 5,228,500,572 Rls. 124,489 $
120 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 21069080 مكمل غذايي 1,583 5,122,656,000 Rls. 121,968 $
121 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 634 5,050,208,151 Rls. 120,243 $
122 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 845 5,000,386,560 Rls. 119,057 $
123 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 65 4,914,257,128 Rls. 117,006 $
124 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372990 ساير 155 4,855,636,900 Rls. 115,610 $
125 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 1,266 4,808,977,513 Rls. 114,499 $
126 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90221410 دستگاه ماموگراف 1,094 4,754,480,850 Rls. 113,202 $
127 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 250 4,711,785,000 Rls. 112,185 $
128 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 86 4,685,152,500 Rls. 111,551 $
129 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 190 4,636,179,152 Rls. 110,385 $
130 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 26 4,503,709,000 Rls. 107,231 $
131 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 2,450 4,450,730,000 Rls. 105,970 $
132 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 635 4,412,335,992 Rls. 100,076 $
133 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 314 4,412,228,559 Rls. 105,053 $
134 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 120 4,410,392,700 Rls. 105,009 $
135 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073090 ساير جلال هاي مايع و فرآورده هاي همانند جزمحلول باحدا قل 7% فلزطلا يا نقره يا پلاتينيم يا پالا ديوم 170 4,288,769,420 Rls. 102,113 $
136 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 385 4,278,703,450 Rls. 101,874 $
137 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 561 4,204,277,616 Rls. 100,102 $
138 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 530 4,202,622,297 Rls. 100,063 $
139 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 164 4,153,180,096 Rls. 98,885 $
140 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 174 4,149,939,280 Rls. 98,809 $
141 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90192020 دستگاه ونتيلاتور 100 4,047,470,800 Rls. 96,368 $
142 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 1,400 3,996,804,000 Rls. 95,162 $
143 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,100 3,948,132,825 Rls. 94,003 $
144 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 94054030 وسايل و چراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند. 1,590 3,932,745,320 Rls. 93,637 $
145 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 100 3,856,481,223 Rls. 91,821 $
146 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 288 3,775,423,570 Rls. 89,890 $
147 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 25 3,763,391,500 Rls. 89,605 $
148 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 119 3,742,697,064 Rls. 89,111 $
149 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,810 3,742,156,704 Rls. 89,099 $
150 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 190 3,730,205,025 Rls. 88,815 $
151 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073090 ساير جلال هاي مايع و فرآورده هاي همانند جزمحلول باحدا قل 7% فلزطلا يا نقره يا پلاتينيم يا پالا ديوم 95 3,710,604,000 Rls. 88,348 $
152 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 21069080 مكمل غذايي 708 3,696,861,300 Rls. 88,021 $
153 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 4 3,678,563,700 Rls. 87,585 $
154 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 435 3,676,824,900 Rls. 87,543 $
155 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 234 3,658,033,288 Rls. 87,096 $
156 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 57 3,618,436,000 Rls. 86,153 $
157 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 45 3,597,065,199 Rls. 85,644 $
158 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 455 3,524,826,060 Rls. 83,924 $
159 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 911 3,498,029,184 Rls. 83,286 $
160 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372990 ساير 40 3,464,696,025 Rls. 82,493 $
161 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29333990 سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 200 3,403,469,150 Rls. 81,035 $
162 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372990 ساير 106 3,376,209,324 Rls. 80,386 $
163 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 306 3,354,616,245 Rls. 79,872 $
164 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 595 3,319,680,000 Rls. 79,040 $
165 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 150 3,246,474,783 Rls. 77,297 $
166 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 96 3,239,825,068 Rls. 77,139 $
167 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 7 3,194,199,676 Rls. 75,908 $
168 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 200 3,187,122,400 Rls. 75,884 $
169 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 664 3,178,601,472 Rls. 75,681 $
170 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90221310 دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,245 3,139,290,000 Rls. 74,745 $
171 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 80 3,131,895,000 Rls. 74,569 $
172 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 176 3,105,032,984 Rls. 73,929 $
173 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 33 3,092,893,493 Rls. 72,843 $
174 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,969 3,081,232,900 Rls. 73,363 $
175 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 153 3,067,770,825 Rls. 73,042 $
176 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85416000 کريستالهاي پيزو ا لکتريک سوا رشده 35 3,037,711,292 Rls. 72,326 $
177 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 280 3,015,616,968 Rls. 71,800 $
178 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 770 2,994,022,430 Rls. 94,294 $
179 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 691 2,978,652,310 Rls. 70,920 $
180 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90192020 دستگاه ونتيلاتور 75 2,967,319,680 Rls. 70,650 $
181 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 589 2,952,360,100 Rls. 70,294 $
182 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 545 2,945,191,694 Rls. 70,124 $
183 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29343000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه فنوتيازين (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد 100 2,937,916,800 Rls. 69,950 $
184 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 269 2,910,988,787 Rls. 69,309 $
185 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 82072090 سايرحديده ها براي کشيدن يا ا کسترودکردن فلزات بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 50 2,905,307,451 Rls. 69,174 $
186 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 200 2,904,106,260 Rls. 69,145 $
187 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84561190 سایر 1,364 2,887,844,400 Rls. 68,758 $
188 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 190 2,857,980,000 Rls. 68,047 $
189 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 500 2,857,857,206 Rls. 68,045 $
190 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29333910 بيزاكوديل 600 2,857,200,000 Rls. 68,029 $
191 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 25 2,852,221,688 Rls. 67,910 $
192 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84805000 قالب براي شيشه. 1,042 2,851,987,530 Rls. 67,904 $
193 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 1,019 2,847,266,072 Rls. 67,793 $
194 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 190 2,845,440,000 Rls. 67,749 $
195 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 470 2,820,998,546 Rls. 67,167 $
196 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 343 2,820,691,968 Rls. 67,159 $
197 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 134 2,809,979,470 Rls. 66,905 $
198 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 162 2,803,915,250 Rls. 66,187 $
199 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 19 2,778,664,000 Rls. 66,159 $
200 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 300 2,703,624,000 Rls. 64,372 $
مجموع کل
399,865,599,280 ريال
مجموع کل
9,535,170 دلار