آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 ساوه ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 148,692 336,000,000,000 Rls. 8,878,413 $
2 2 1397 ساوه ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 84,256 277,882,835,220 Rls. 6,616,258 $
3 2 1397 ساوه ايتاليا 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 74,880 5,217,600,960 Rls. 124,228 $
4 5 1397 ساوه ايتاليا 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 2,394 4,227,153,857 Rls. 99,323 $
5 4 1397 ساوه ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 9,440 3,825,335,160 Rls. 89,440 $
6 1 1397 ساوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 3,087 3,735,974,163 Rls. 88,951 $
7 1 1397 ساوه ايتاليا 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 177 2,876,523,984 Rls. 76,058 $
8 1 1397 ساوه ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 818 2,006,997,468 Rls. 53,243 $
9 8 1397 ساوه ايتاليا 82023100 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بر و گردبر) داراي قسمت عامل ا زفولاد. 796 1,504,429,978 Rls. 35,819 $
10 2 1397 ساوه ايتاليا 84806000 قالب براي مواد معدني. 3,175 1,443,186,880 Rls. 34,362 $
11 8 1397 ساوه ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 803 1,159,499,645 Rls. 27,607 $
12 2 1397 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 11,909 1,119,563,753 Rls. 29,602 $
13 4 1397 ساوه ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 640 813,691,891 Rls. 19,025 $
14 2 1397 ساوه ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 85 796,378,464 Rls. 18,961 $
15 5 1397 ساوه ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 52 793,583,700 Rls. 18,646 $
16 4 1397 ساوه ايتاليا 82078000 ا بزارها براي خراطي کردن. 384 756,398,168 Rls. 17,685 $
17 5 1397 ساوه ايتاليا 84161000 مشعل هاي کوره براي سوخت مايع 861 729,561,000 Rls. 17,142 $
18 4 1397 ساوه ايتاليا 82023100 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بر و گردبر) داراي قسمت عامل ا زفولاد. 228 443,305,859 Rls. 10,365 $
19 5 1397 ساوه ايتاليا 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 2,670 427,815,563 Rls. 10,052 $
20 3 1397 ساوه ايتاليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,600 401,353,920 Rls. 9,556 $
21 3 1397 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 3,862 386,675,722 Rls. 9,189 $
22 5 1397 ساوه ايتاليا 37071000 امولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 163 332,001,555 Rls. 7,632 $
23 2 1397 ساوه ايتاليا 84212110 فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 55 220,873,800 Rls. 5,259 $
24 2 1397 ساوه ايتاليا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 4,100 126,360,360 Rls. 3,009 $
25 4 1397 ساوه ايتاليا 81130000 سرمت ها و مصنوعات ا زسرمت ها (هم چنين قرا ضه و ضايعات). 3 91,782,103 Rls. 2,146 $
26 4 1397 ساوه ايتاليا 82082000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 1 32,630,089 Rls. 763 $
مجموع کل
647,351,513,262 ريال
مجموع کل
16,302,734 دلار