آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 8,258 12,785,040,033 Rls. 304,406 $
202 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,750 12,768,061,950 Rls. 300,001 $
203 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 10,494 12,744,105,742 Rls. 290,431 $
204 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 16,256 12,659,901,016 Rls. 310,608 $
205 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 26,151 12,547,935,072 Rls. 298,594 $
206 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84159070 فن کويل 41,875 12,546,352,531 Rls. 294,458 $
207 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 36,165 12,540,975,185 Rls. 298,595 $
208 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 3,659 12,525,938,100 Rls. 296,332 $
209 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 24,700 12,451,435,530 Rls. 296,463 $
210 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 16,664 12,449,311,012 Rls. 296,413 $
211 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 6,344 12,429,638,918 Rls. 294,943 $
212 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,327 12,423,716,439 Rls. 295,803 $
213 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 7,675 12,378,659,778 Rls. 294,215 $
214 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 5,716 12,375,757,236 Rls. 294,661 $
215 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 3,354 12,364,743,714 Rls. 294,399 $
216 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 6,457 12,364,407,750 Rls. 294,391 $
217 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,500 12,354,515,550 Rls. 288,859 $
218 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 7,265 12,288,291,200 Rls. 292,578 $
219 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 600 12,257,036,586 Rls. 291,834 $
220 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 37019930 كليشه چاپ 10,444 12,209,482,280 Rls. 290,702 $
221 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 35,715 12,167,550,882 Rls. 289,704 $
222 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 20,865 12,120,632,531 Rls. 313,353 $
223 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,172 12,088,410,824 Rls. 284,701 $
224 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099940 اجزاء و قطعات براي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون و کاميونت 4,478 12,072,906,338 Rls. 316,238 $
225 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 10,452 12,022,142,020 Rls. 282,660 $
226 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 87,600 12,010,944,040 Rls. 285,976 $
227 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 14,267 11,977,691,324 Rls. 285,183 $
228 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 5,556 11,941,110,720 Rls. 284,312 $
229 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 87,600 11,849,682,792 Rls. 282,136 $
230 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 19,605 11,728,492,000 Rls. 279,250 $
231 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84212190 ساير 9,155 11,712,561,612 Rls. 278,871 $
232 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 24,700 11,599,624,340 Rls. 266,658 $
233 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 14,442 11,597,243,839 Rls. 275,767 $
234 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,875 11,517,002,490 Rls. 261,216 $
235 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 16,140 11,403,060,688 Rls. 289,347 $
236 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 3,196 11,382,588,000 Rls. 271,014 $
237 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 13,500 11,372,155,875 Rls. 261,429 $
238 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 54,759 11,329,980,895 Rls. 276,317 $
239 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 16,420 11,253,965,500 Rls. 302,729 $
240 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 71,560 11,177,124,404 Rls. 264,994 $
241 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 4,000 10,978,529,597 Rls. 261,394 $
242 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85123090 دستگاه هاي علامت دادن سمعي غير مذکور در جاي ديگر 10,614 10,869,768,000 Rls. 290,519 $
243 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,293 10,860,080,136 Rls. 258,573 $
244 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 39,222 10,849,783,081 Rls. 268,362 $
245 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 20,000 10,833,550,000 Rls. 257,942 $
246 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 6,162 10,793,243,925 Rls. 256,982 $
247 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 10,595 10,762,290,000 Rls. 245,266 $
248 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده 107,840 10,747,936,320 Rls. 266,812 $
249 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 7,500 10,733,490,050 Rls. 255,559 $
250 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 3,350 10,680,046,000 Rls. 254,287 $
251 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 40,668 10,608,439,330 Rls. 252,583 $
252 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 19,091 10,589,946,672 Rls. 252,142 $
253 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 26,056 10,560,584,573 Rls. 246,880 $
254 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 37019930 كليشه چاپ 6,310 10,540,188,468 Rls. 250,957 $
255 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 19,200 10,464,300,000 Rls. 249,150 $
256 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 20,000 10,451,925,000 Rls. 248,855 $
257 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 14,244 10,368,512,298 Rls. 246,869 $
258 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 27101910 روغن موتور 47,164 10,360,654,033 Rls. 246,682 $
259 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 19,664 10,319,658,228 Rls. 234,849 $
260 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 1,201 10,307,952,952 Rls. 245,427 $
261 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 11,316 10,303,783,100 Rls. 245,328 $
262 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 22,246 10,262,724,170 Rls. 244,351 $
263 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 5,745 10,162,380,839 Rls. 272,241 $
264 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 5,667 10,155,651,600 Rls. 241,994 $
265 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 126 10,085,081,319 Rls. 240,121 $
266 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 29061300 ا سترول ها و ا ينوزيتول ها 7,000 10,024,945,560 Rls. 238,689 $
267 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 1,962 9,976,359,642 Rls. 237,533 $
268 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84805000 قالب براي شيشه. 8,264 9,955,022,429 Rls. 237,025 $
269 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90322000 مانوستات 1,526 9,838,335,760 Rls. 234,246 $
270 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 4,500 9,832,581,600 Rls. 234,109 $
271 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 11,775 9,796,959,740 Rls. 228,602 $
272 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 16,368 9,775,009,526 Rls. 232,739 $
273 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 3,385 9,741,400,000 Rls. 231,938 $
274 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 11,727 9,671,339,098 Rls. 232,305 $
275 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,961 9,655,035,479 Rls. 226,807 $
276 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 9,064 9,640,923,400 Rls. 229,109 $
277 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده 86,400 9,418,665,600 Rls. 220,217 $
278 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 2,027 9,413,558,056 Rls. 224,132 $
279 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 320 9,402,029,800 Rls. 223,858 $
280 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 9,485 9,374,295,000 Rls. 223,198 $
281 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 14,581 9,359,387,241 Rls. 222,843 $
282 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39161090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد، ميله، قلم و پروفيله حتي كار شده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 720 9,296,707,929 Rls. 250,896 $
283 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 7,800 9,232,086,450 Rls. 209,541 $
284 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 21069080 مكمل غذايي 2,175 9,226,880,303 Rls. 219,688 $
285 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 1,050 9,225,792,000 Rls. 219,662 $
286 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,379 9,193,884,854 Rls. 229,014 $
287 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 16,046 9,149,316,347 Rls. 217,840 $
288 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 25,889 9,141,076,088 Rls. 217,645 $
289 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده 86,400 9,134,144,000 Rls. 217,480 $
290 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,231 9,069,730,921 Rls. 208,500 $
291 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 2,000 8,995,168,000 Rls. 214,171 $
292 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32071030 جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 19,300 8,978,066,516 Rls. 213,764 $
293 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 31,000 8,976,846,200 Rls. 213,734 $
294 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده 86,240 8,953,271,200 Rls. 213,173 $
295 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 530 8,892,943,306 Rls. 211,737 $
296 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 27,350 8,887,647,145 Rls. 211,611 $
297 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90322000 مانوستات 9,238 8,884,187,788 Rls. 211,528 $
298 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 72,316 8,866,619,659 Rls. 210,528 $
299 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 27,568 8,866,008,753 Rls. 208,004 $
300 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 7,647 8,843,898,423 Rls. 210,569 $
مجموع کل
1,074,130,800,240 ريال
مجموع کل
25,691,101 دلار