آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 48 489,380,734 Rls. 11,354 $
102 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 4 443,178,560 Rls. 10,283 $
103 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181931 دستگاه ضربان قلب جنين 20 440,374,440 Rls. 10,485 $
104 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 2 439,101,432 Rls. 10,007 $
105 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 30 412,120,000 Rls. 9,347 $
106 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 28 393,336,075 Rls. 8,963 $
107 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 459 390,032,960 Rls. 9,180 $
108 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 30 369,648,384 Rls. 8,801 $
109 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 6 361,426,326 Rls. 8,450 $
110 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 1 337,725,013 Rls. 7,896 $
111 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 300 334,461,600 Rls. 7,963 $
112 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 34 298,163,778 Rls. 7,910 $
113 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 15 275,461,754 Rls. 6,559 $
114 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 81052000 مات کبالت و ساير محصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 100 260,557,500 Rls. 6,122 $
115 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 82 246,565,032 Rls. 5,871 $
116 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90268010 فلومتر ديوا ري توا م شده با مرطوب کننده ا کسيژن براي مصارف پزشکي (تنفس مصنوعي) 70 235,714,500 Rls. 6,300 $
117 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 72 230,845,080 Rls. 5,356 $
118 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 19 219,564,414 Rls. 5,226 $
119 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 13 207,152,992 Rls. 5,153 $
120 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 22 185,548,392 Rls. 4,418 $
121 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 12 161,656,440 Rls. 4,274 $
122 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي، کيوم هوا ي فشرده(شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) براي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 74 157,143,000 Rls. 4,200 $
123 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 135 136,482,500 Rls. 3,207 $
124 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 80 131,217,300 Rls. 3,114 $
125 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 337 125,580,000 Rls. 2,990 $
126 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 3 78,366,211 Rls. 1,866 $
127 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 70 71,332,800 Rls. 1,680 $
128 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15 66,775,800 Rls. 1,590 $
129 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 85044050 کنترل دور موتورInverter 38 54,915,000 Rls. 1,308 $
130 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 9 48,314,230 Rls. 1,148 $
131 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 6 43,375,101 Rls. 1,151 $
132 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 35 36,449,250 Rls. 865 $
133 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 13 34,276,369 Rls. 813 $
134 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 31 33,580,191 Rls. 900 $
135 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 65 30,775,840 Rls. 714 $
136 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 55 25,578,096 Rls. 609 $
137 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 9 16,988,789 Rls. 404 $
138 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 18 15,120,000 Rls. 360 $
139 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10 14,864,960 Rls. 354 $
140 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 10051000 بذر ذرت 8 9,455,000 Rls. 250 $
141 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 12 8,400,000 Rls. 200 $
142 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 0 4,927,554 Rls. 113 $
مجموع کل
7,875,933,397 ريال
مجموع کل
187,754 دلار