آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيد باهنر اندونزي 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 29,841,172 658,518,000,000 Rls. 15,278,847 $
مجموع کل
658,518,000,000 ريال
مجموع کل
15,278,847 دلار