آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 639,280 67,882,051,051 Rls. 1,616,238 $
202 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 112,318 67,774,346,108 Rls. 1,613,675 $
203 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 582,072 67,474,364,242 Rls. 1,606,533 $
204 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 213,180 66,994,668,135 Rls. 1,594,940 $
205 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 360,000 66,985,095,600 Rls. 1,594,884 $
206 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 360,000 66,963,386,300 Rls. 1,594,367 $
207 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 364,500 66,683,182,600 Rls. 1,587,695 $
208 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 31,348 66,347,874,584 Rls. 1,579,711 $
209 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 55021000 ک ک از استات سلولز 312,350 66,187,635,959 Rls. 1,575,896 $
210 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 1,080,680 65,776,832,263 Rls. 1,566,115 $
211 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,557,758 65,262,619,746 Rls. 1,553,871 $
212 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 288,215 65,078,180,329 Rls. 1,521,483 $
213 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 1,004,290 64,374,464,979 Rls. 1,532,724 $
214 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 519,750 64,143,245,628 Rls. 1,527,219 $
215 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 70,000 63,581,118,300 Rls. 1,513,836 $
216 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,260,000 63,537,579,000 Rls. 1,512,800 $
217 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,376,595 63,394,952,456 Rls. 1,490,307 $
218 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 322,780 63,318,947,700 Rls. 1,507,594 $
219 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 308,200 63,106,525,552 Rls. 1,502,536 $
220 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 1,428,946 62,772,184,280 Rls. 1,494,576 $
221 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 10,269 62,729,639,950 Rls. 1,493,563 $
222 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,521,548 62,240,290,333 Rls. 1,481,911 $
223 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 12,685 61,557,300,000 Rls. 1,650,374 $
224 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,367,055 61,547,909,899 Rls. 1,457,792 $
225 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 265,790 61,247,333,680 Rls. 1,442,361 $
226 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 49,800 60,792,800,360 Rls. 1,447,448 $
227 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 61,137 60,706,504,707 Rls. 1,445,393 $
228 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند 855,700 60,678,679,800 Rls. 1,444,730 $
229 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 402,119 60,347,509,102 Rls. 1,420,106 $
230 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,969 59,892,902,582 Rls. 1,426,022 $
231 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 440,280 59,606,490,776 Rls. 1,419,029 $
232 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 13,367 59,436,945,300 Rls. 1,415,165 $
233 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 1,242,406 59,341,037,778 Rls. 1,412,882 $
234 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 247,252 59,288,436,056 Rls. 1,411,630 $
235 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,381,000 59,086,874,140 Rls. 1,421,591 $
236 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 61,036 59,079,253,125 Rls. 1,406,649 $
237 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 9,570 58,813,974,928 Rls. 1,400,333 $
238 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076910 گرید نساجی 1,180,000 58,764,827,121 Rls. 1,399,162 $
239 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076110 گرید نساجی 1,218,000 58,145,124,713 Rls. 1,384,408 $
240 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 9,410 58,030,303,287 Rls. 1,382,700 $
241 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 61,792 57,931,535,492 Rls. 1,379,322 $
242 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 178,102 57,886,942,140 Rls. 1,378,260 $
243 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 966,546 57,753,422,278 Rls. 1,375,081 $
244 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 917,000 57,654,470,401 Rls. 1,372,725 $
245 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 332,025 57,549,126,000 Rls. 1,370,217 $
246 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,338,000 57,351,679,697 Rls. 1,365,516 $
247 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 548,376 57,313,709,616 Rls. 1,364,613 $
248 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 22,815 57,288,000,000 Rls. 1,364,000 $
249 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 431,200 57,115,003,128 Rls. 1,359,882 $
250 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 699,040 56,949,177,542 Rls. 1,305,750 $
251 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 1,113,000 56,915,880,664 Rls. 1,352,824 $
252 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,479,183 56,895,446,422 Rls. 1,354,653 $
253 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 84,642 56,773,478,769 Rls. 1,347,510 $
254 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,440,000 56,674,740,000 Rls. 1,349,398 $
255 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 840,000 56,560,374,237 Rls. 1,442,255 $
256 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 263,810 56,261,479,302 Rls. 1,406,626 $
257 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84029000 اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم 88,039 56,166,289,334 Rls. 1,337,293 $
258 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 951,170 55,955,437,192 Rls. 1,332,272 $
259 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 587,950 55,889,002,098 Rls. 1,381,235 $
260 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 188,280 55,792,979,856 Rls. 1,328,405 $
261 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40118090 سایر 179,868 55,691,281,709 Rls. 1,279,018 $
262 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آن ها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن، گلوت اتيميد 540,000 55,566,272,561 Rls. 1,323,006 $
263 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,120,000 55,409,941,797 Rls. 1,319,284 $
264 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,156,625 55,318,485,716 Rls. 1,276,301 $
265 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,799 55,043,815,719 Rls. 1,280,588 $
266 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84049000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي کمکي براي استفاده در ديگها 263,928 54,949,640,000 Rls. 1,308,325 $
267 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 10,800 54,928,620,000 Rls. 1,307,824 $
268 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 58,970 54,824,425,000 Rls. 1,305,343 $
269 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 7,946 54,813,445,312 Rls. 1,300,321 $
270 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 810,484 54,737,593,453 Rls. 1,303,276 $
271 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 221,200 54,601,732,248 Rls. 1,529,362 $
272 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 452,516 54,572,726,457 Rls. 1,299,351 $
273 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 29,554 54,391,570,404 Rls. 1,246,766 $
274 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 89,213 54,310,052,194 Rls. 1,288,709 $
275 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات و دستگاه ها براي مايع کردن هوا يا سايرگازها 135,208 54,219,702,388 Rls. 1,290,945 $
276 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 593,783 54,202,970,828 Rls. 1,290,547 $
277 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 359,561 54,150,196,621 Rls. 1,350,139 $
278 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 873,170 54,088,885,763 Rls. 1,285,520 $
279 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 249,975 53,374,590,807 Rls. 1,270,823 $
280 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 225,984 53,230,574,182 Rls. 1,267,394 $
281 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 314,000 52,960,648,000 Rls. 1,260,967 $
282 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 142,835 52,940,921,198 Rls. 1,260,499 $
283 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 787,050 52,925,100,637 Rls. 1,245,524 $
284 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 7,315 52,651,456,000 Rls. 1,404,571 $
285 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,092,000 52,246,884,930 Rls. 1,243,973 $
286 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 596,000 52,211,777,330 Rls. 1,243,137 $
287 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,212,511 52,149,366,013 Rls. 1,239,771 $
288 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,600,245 52,105,279,144 Rls. 1,240,602 $
289 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 492,378 52,025,112,489 Rls. 1,238,693 $
290 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 2,890 51,479,671,500 Rls. 1,225,706 $
291 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 78,374 51,466,737,225 Rls. 1,225,399 $
292 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,427,425 51,448,193,319 Rls. 1,224,957 $
293 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84049000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي کمکي براي استفاده در ديگها 234,123 50,788,992,032 Rls. 1,209,262 $
294 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین خودکار داده­پردازی شماره 8471 2,222 50,690,931,000 Rls. 1,206,926 $
295 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 194,980 50,682,978,202 Rls. 1,191,523 $
296 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 7,422 50,611,268,250 Rls. 1,161,044 $
297 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 268,815 50,414,346,064 Rls. 1,261,161 $
298 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 71,945 50,315,839,711 Rls. 1,150,492 $
299 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,040,000 49,913,827,600 Rls. 1,169,854 $
300 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84049000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي کمکي براي استفاده در ديگها 313,897 49,883,920,400 Rls. 1,187,713 $
مجموع کل
5,769,991,340,820 ريال
مجموع کل
137,832,702 دلار