آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 523,348 132,000,000,000 Rls. 3,134,359 $
102 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 365,785 131,606,061,482 Rls. 3,134,585 $
103 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 73,831 131,346,797,539 Rls. 3,127,305 $
104 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 980,000 130,563,160,000 Rls. 3,108,649 $
105 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,036,710 130,255,260,744 Rls. 3,101,315 $
106 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,555,040 127,157,261,924 Rls. 2,950,164 $
107 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 993,600 127,046,009,927 Rls. 3,053,414 $
108 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 3,360,000 125,112,528,000 Rls. 2,978,870 $
109 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 684,060 124,450,942,982 Rls. 2,963,118 $
110 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 3,462,613 123,150,253,692 Rls. 2,932,149 $
111 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,388,100 122,962,492,169 Rls. 2,927,677 $
112 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,833,000 122,677,794,359 Rls. 2,920,899 $
113 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,083,000 121,975,147,520 Rls. 2,904,171 $
114 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 138,743 121,403,267,207 Rls. 2,890,553 $
115 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 1,951,650 120,262,906,921 Rls. 2,863,404 $
116 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,156,685 120,236,314,285 Rls. 2,862,768 $
117 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 1,450 119,513,477,100 Rls. 2,845,558 $
118 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 737,500 118,876,474,500 Rls. 3,177,239 $
119 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 423,000 118,544,456,310 Rls. 2,822,487 $
120 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 2,797,924 117,872,080,144 Rls. 2,806,480 $
121 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 167,097 115,690,955,270 Rls. 2,754,548 $
122 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 1,888,000 114,865,155,022 Rls. 2,734,886 $
123 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 1,930,729 114,624,716,580 Rls. 2,729,160 $
124 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 560,867 113,923,781,364 Rls. 2,712,472 $
125 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 2,568,830 107,535,333,928 Rls. 2,560,365 $
126 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 718,430 106,283,058,330 Rls. 2,530,548 $
127 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 176,369 106,076,871,420 Rls. 2,525,640 $
128 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 1,661,500 105,371,092,130 Rls. 2,508,836 $
129 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,492,000 104,121,522,288 Rls. 2,479,083 $
130 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,579,028 103,927,613,426 Rls. 2,474,467 $
131 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 830,000 101,864,229,808 Rls. 2,697,293 $
132 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 591,896 99,910,944,537 Rls. 2,346,568 $
133 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 401,720 98,160,284,428 Rls. 2,308,340 $
134 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 2,400,000 97,801,680,000 Rls. 2,328,611 $
135 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,719,430 97,736,030,221 Rls. 2,327,047 $
136 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 20,310 97,249,829,600 Rls. 2,315,472 $
137 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 1,819,451 95,116,859,959 Rls. 2,264,688 $
138 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 718,400 95,044,173,185 Rls. 2,262,956 $
139 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 46,300 94,491,580,000 Rls. 2,249,800 $
140 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 155,985 94,267,046,726 Rls. 2,244,453 $
141 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 40,729 92,745,318,111 Rls. 2,208,222 $
142 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها) به قدرت بيش از 1500 kva 312,872 92,451,975,750 Rls. 2,452,632 $
143 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 250,598 91,879,425,294 Rls. 2,187,606 $
144 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 564,010 91,863,484,707 Rls. 2,187,226 $
145 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40118090 سایر 271,912 91,122,646,813 Rls. 2,169,587 $
146 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40118090 سایر 270,522 89,598,356,281 Rls. 2,133,296 $
147 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 437,000 89,572,095,342 Rls. 2,132,670 $
148 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آن ها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن، گلوت اتيميد 900,000 89,289,228,960 Rls. 2,125,935 $
149 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 4,503 88,792,704,000 Rls. 2,114,112 $
150 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 19,954 88,478,247,833 Rls. 2,106,625 $
151 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 1,477,886 87,488,157,543 Rls. 2,083,052 $
152 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,044,960 87,064,543,589 Rls. 2,039,743 $
153 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 360,500 86,370,804,529 Rls. 2,056,448 $
154 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,919,301 85,852,939,738 Rls. 1,999,285 $
155 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 2,012,761 85,738,500,724 Rls. 2,011,108 $
156 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 47,489 84,503,424,510 Rls. 1,951,264 $
157 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 553,958 84,147,510,216 Rls. 2,003,512 $
158 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 1,451,000 83,172,155,956 Rls. 1,980,290 $
159 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 139,729 82,948,594,545 Rls. 1,937,938 $
160 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 150,030 82,832,855,940 Rls. 1,972,211 $
161 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 285,458 82,486,920,000 Rls. 2,181,063 $
162 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 31,170 81,292,561,195 Rls. 1,935,537 $
163 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 132,730 80,977,216,922 Rls. 1,927,369 $
164 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 119,721 80,593,487,210 Rls. 1,918,892 $
165 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 566,775 80,378,820,982 Rls. 1,913,779 $
166 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 1,334,606 80,298,522,151 Rls. 1,911,870 $
167 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,787 80,123,047,625 Rls. 1,855,584 $
168 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,793,000 79,777,330,334 Rls. 1,899,459 $
169 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 416,000 79,566,564,075 Rls. 1,838,673 $
170 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 499,000 78,709,070,300 Rls. 1,871,253 $
171 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,894,386 77,563,132,172 Rls. 1,815,586 $
172 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 346,435 77,430,508,286 Rls. 1,834,956 $
173 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,926,435 76,946,576,558 Rls. 1,832,063 $
174 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,807,000 76,684,232,196 Rls. 1,825,815 $
175 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 336,000 76,450,062,797 Rls. 1,757,909 $
176 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 526,400 76,318,654,800 Rls. 1,762,142 $
177 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,844,750 76,270,362,525 Rls. 1,815,961 $
178 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 1,320,000 76,037,401,907 Rls. 1,749,922 $
179 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 5,290 75,844,889,451 Rls. 1,782,203 $
180 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 95,053 75,353,262,651 Rls. 1,914,389 $
181 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,000,000 74,670,114,340 Rls. 1,777,860 $
182 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 1,149,192 74,613,358,297 Rls. 2,049,218 $
183 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 297 73,954,097,295 Rls. 1,760,812 $
184 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 390,000 73,809,003,170 Rls. 1,757,356 $
185 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,904,818 73,040,686,823 Rls. 1,715,626 $
186 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 172,459 72,078,978,966 Rls. 1,716,165 $
187 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 432,000 71,096,578,000 Rls. 1,692,776 $
188 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 1,078,650 71,066,562,714 Rls. 1,692,061 $
189 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,751,000 70,804,474,686 Rls. 1,683,862 $
190 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 6,116 70,660,621,000 Rls. 1,682,396 $
191 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين، داراي قسمت عامل ا زسرمت ها. 12,031 70,531,018,176 Rls. 1,673,671 $
192 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 965,380 70,506,093,274 Rls. 1,668,471 $
193 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 480,000 70,279,612,000 Rls. 1,651,283 $
194 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 1,380,000 69,622,980,030 Rls. 1,657,691 $
195 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 1,238,328 69,083,209,209 Rls. 1,574,367 $
196 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 125,815 68,735,711,812 Rls. 1,626,255 $
197 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 343,672 68,447,274,273 Rls. 1,815,867 $
198 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,818,981 68,188,986,864 Rls. 1,623,547 $
199 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,431,459 68,105,210,672 Rls. 1,630,000 $
200 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,226,360 67,888,506,376 Rls. 1,616,393 $
مجموع کل
9,293,274,117,522 ريال
مجموع کل
222,123,261 دلار