آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 60,000 2,526,400,800 Rls. 60,152 $
102 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,950 2,372,137,534 Rls. 56,479 $
103 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 2,360,827,216 Rls. 56,210 $
104 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 82,280 2,352,434,568 Rls. 56,010 $
105 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 603 2,320,109,820 Rls. 55,241 $
106 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,192 2,203,575,030 Rls. 58,895 $
107 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 15,540 2,172,323,835 Rls. 50,126 $
108 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 12,000 2,137,259,639 Rls. 50,887 $
109 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 2,097,271,426 Rls. 49,935 $
110 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 23,174 2,072,845,998 Rls. 49,353 $
111 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 6,600 2,044,227,900 Rls. 48,672 $
112 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 13,880 1,975,143,546 Rls. 45,765 $
113 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,400 1,968,789,000 Rls. 46,876 $
114 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,928,046,375 Rls. 45,906 $
115 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 366 1,912,356,435 Rls. 43,581 $
116 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 18,200 1,899,273,558 Rls. 45,221 $
117 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 14,620 1,786,632,965 Rls. 42,539 $
118 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,750,387,320 Rls. 41,676 $
119 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 16,000 1,713,184,943 Rls. 40,790 $
120 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 25070010 کائولن 132,000 1,640,465,736 Rls. 39,059 $
121 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 3,200 1,556,699,105 Rls. 37,064 $
122 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,563 1,535,978,006 Rls. 36,571 $
123 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 15,500 1,520,892,260 Rls. 36,212 $
124 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 11052000 فلس، دانه هاي ريز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سيب زميني 21,482 1,420,701,941 Rls. 33,218 $
125 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 17,460 1,364,886,693 Rls. 31,655 $
126 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 9,240 1,338,621,174 Rls. 30,889 $
127 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 791 1,268,098,895 Rls. 30,193 $
128 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيها غير ازآب 436 1,177,882,400 Rls. 27,992 $
129 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيها غير ازآب 435 1,175,723,600 Rls. 27,993 $
130 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 8,360 1,149,168,164 Rls. 27,361 $
131 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 1,226 1,136,499,902 Rls. 27,060 $
132 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 10,900 1,068,526,964 Rls. 25,441 $
133 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 595 1,067,445,756 Rls. 24,326 $
134 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 17,920 1,003,287,951 Rls. 23,888 $
135 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 8,000 983,925,110 Rls. 23,427 $
136 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 20,000 934,278,972 Rls. 22,004 $
137 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 10,540 933,603,847 Rls. 21,626 $
138 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,600 927,246,628 Rls. 21,838 $
139 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 2,520 894,259,800 Rls. 20,558 $
140 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 11,340 893,481,597 Rls. 20,617 $
141 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 21,700 890,207,136 Rls. 20,731 $
142 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 11,640 790,229,395 Rls. 18,815 $
143 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 9,195 765,074,606 Rls. 18,019 $
144 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 6,400 697,876,992 Rls. 16,616 $
145 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 7,140 638,760,714 Rls. 14,739 $
146 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 4,440 618,985,950 Rls. 14,230 $
147 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 14,700 493,176,222 Rls. 11,380 $
148 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 5,640 442,911,435 Rls. 10,545 $
149 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 600 437,507,295 Rls. 10,417 $
150 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,640 381,429,180 Rls. 8,768 $
151 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 3,240 254,590,290 Rls. 5,853 $
152 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 800 225,389,230 Rls. 5,366 $
153 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 2,040 181,995,050 Rls. 4,184 $
154 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24013000 آخال توتون و تنباکو 4,341 181,411,470 Rls. 4,273 $
155 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 526 176,602,656 Rls. 4,110 $
156 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,000 167,685,291 Rls. 3,993 $
157 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 4,200 140,526,540 Rls. 3,230 $
158 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 449 131,228,433 Rls. 3,052 $
159 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 149 77,811,130 Rls. 1,852 $
160 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 44 27,932,945 Rls. 642 $
مجموع کل
72,306,234,369 ريال
مجموع کل
1,714,121 دلار