آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,172 1,480,784,369 Rls. 35,119 $
102 4 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 6,129 1,416,777,650 Rls. 33,367 $
103 12 1397 قشم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و اجزاء و قطعات آن ها 1,272 1,328,747,533 Rls. 31,637 $
104 8 1397 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 28,780 1,272,388,209 Rls. 30,295 $
105 10 1397 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 29,370 1,267,082,356 Rls. 30,169 $
106 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85061020 قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 6,660 1,124,937,840 Rls. 30,160 $
107 11 1397 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 649 1,088,004,148 Rls. 25,905 $
108 11 1397 قشم امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 2,114 1,045,649,220 Rls. 24,896 $
109 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 2,178 944,011,124 Rls. 22,476 $
110 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي، بجز آن هايي كه توامان شده يا نشده بادستگاه ضبط، پخش ياتوامان شده باساعت 895 873,031,501 Rls. 20,786 $
111 2 1397 قشم امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 4,555 865,571,703 Rls. 23,134 $
112 7 1397 قشم امارات متحده عربي 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 5,684 835,164,125 Rls. 19,885 $
113 12 1397 قشم امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 4,919 817,076,883 Rls. 19,454 $
114 6 1397 قشم امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 4,300 799,183,414 Rls. 19,028 $
115 3 1397 قشم امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 2,333 779,111,314 Rls. 18,550 $
116 8 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 200 768,735,000 Rls. 17,519 $
117 5 1397 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 620 750,909,344 Rls. 17,644 $
118 1 1397 قشم امارات متحده عربي 85109000 اجزاء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 521 687,346,272 Rls. 18,371 $
119 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85103000 دستگاه هاي موزدايي توا م شده با موتور برقي،(غير از ريش ترا ش و ماشين هاي موزني) 121 672,341,200 Rls. 16,008 $
120 10 1397 قشم امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 110 671,664,000 Rls. 15,992 $
121 5 1397 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 130 666,237,000 Rls. 15,183 $
122 8 1397 قشم امارات متحده عربي 84719090 ماشين قرائت مغناطيسي يااپتيکي ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,654 660,650,608 Rls. 15,730 $
123 4 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 360 618,506,301 Rls. 18,322 $
124 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 2,146 614,368,191 Rls. 14,628 $
125 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 626 605,795,016 Rls. 14,424 $
126 3 1397 قشم امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 1,719 546,059,565 Rls. 13,001 $
127 3 1397 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 2,728 493,944,645 Rls. 11,761 $
128 3 1397 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 6,594 483,130,040 Rls. 11,503 $
129 3 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,070 464,970,000 Rls. 11,000 $
130 9 1397 قشم امارات متحده عربي 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 1,420 451,191,936 Rls. 10,743 $
131 6 1397 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 2,318 410,648,210 Rls. 9,715 $
132 8 1397 قشم امارات متحده عربي 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري (jet-ski) 470 405,762,154 Rls. 9,643 $
133 8 1397 قشم امارات متحده عربي 40081190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 4,000 388,488,000 Rls. 9,250 $
134 10 1397 قشم امارات متحده عربي 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 1,629 373,170,970 Rls. 8,885 $
135 8 1397 قشم امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 268 359,856,144 Rls. 8,568 $
136 7 1397 قشم امارات متحده عربي 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 1,915 359,019,297 Rls. 8,548 $
137 2 1397 قشم امارات متحده عربي 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 140 332,430,000 Rls. 7,915 $
138 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 346 308,757,827 Rls. 7,351 $
139 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 757 251,211,418 Rls. 5,981 $
140 1 1397 قشم امارات متحده عربي 85099000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترومکانيکي خانگي 434 229,968,583 Rls. 6,146 $
141 1 1397 قشم امارات متحده عربي 90079100 اجزاء و قطعات و متفرعات براي دوربين 13 213,221,739 Rls. 5,699 $
142 8 1397 قشم امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو، تعبيه شده در محفظه آن 1,305 205,445,683 Rls. 4,892 $
143 1 1397 قشم امارات متحده عربي 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 153 194,510,252 Rls. 5,199 $
144 8 1397 قشم امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 258 189,541,040 Rls. 4,513 $
145 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 48 186,658,702 Rls. 4,444 $
146 4 1397 قشم امارات متحده عربي 60011000 پارچه هاي پرزبلند، کشباف يا قلاب باف. 641 117,729,738 Rls. 2,792 $
147 11 1397 قشم امارات متحده عربي 58079000 برچسب، نشان واشياء همانند از مواد نسجي،نبافته، بصورت توپ، نوار يا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي و قلابدوزي نشده. 1,060 111,293,447 Rls. 2,650 $
148 1 1397 قشم امارات متحده عربي 84159020 اجزاء و قطعات تعرفه 84158100 55 108,602,513 Rls. 2,903 $
149 7 1397 قشم امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 631 104,573,929 Rls. 2,490 $
150 2 1397 قشم امارات متحده عربي 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 682 98,649,183 Rls. 2,637 $
151 2 1397 قشم امارات متحده عربي 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 860 87,245,280 Rls. 2,077 $
152 9 1397 قشم امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 469 85,268,352 Rls. 2,030 $
153 1 1397 قشم امارات متحده عربي 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 79 80,941,416 Rls. 2,163 $
154 8 1397 قشم امارات متحده عربي 92099400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات موسيقي مشمول 9207 138 69,391,296 Rls. 1,652 $
155 12 1397 قشم امارات متحده عربي 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 340 66,278,337 Rls. 1,578 $
156 2 1397 قشم امارات متحده عربي 96159000 سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گيره فردهنده، فرزن مو و همانند، غير از کالاي مشمول شماره 8516 مي شوند و اجزاء و متعلقات 215 49,898,738 Rls. 1,334 $
157 1 1397 قشم امارات متحده عربي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 151 46,565,462 Rls. 1,245 $
158 1 1397 قشم امارات متحده عربي 85229000 قطعات و متفرعات براي بکارگيري دردستگاه هاي مشمول 8519 لغايت 8521، غير ازکارتريجهاي پيک آپ 13 30,642,093 Rls. 819 $
159 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 36 28,560,000 Rls. 680 $
160 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو، تعبيه شده در محفظه آن 93 23,310,000 Rls. 555 $
161 8 1397 قشم امارات متحده عربي 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 92 20,303,873 Rls. 483 $
162 1 1397 قشم امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 4 17,205,757 Rls. 460 $
163 2 1397 قشم امارات متحده عربي 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 271 7,237,222 Rls. 193 $
مجموع کل
30,655,757,162 ريال
مجموع کل
742,180 دلار