آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 74,400 20,174,643,788 Rls. 545,925 $
202 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 159,000 19,846,221,720 Rls. 484,158 $
203 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 37,247 19,764,358,229 Rls. 470,580 $
204 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 239,360 19,679,537,520 Rls. 468,560 $
205 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 521 19,644,155,726 Rls. 467,718 $
206 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 434 19,607,209,521 Rls. 466,838 $
207 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 619,255 19,602,330,968 Rls. 466,723 $
208 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 131,540 19,528,858,048 Rls. 464,974 $
209 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 35030090 ساير 60,000 19,521,522,000 Rls. 464,798 $
210 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,850 19,509,840,000 Rls. 521,444 $
211 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 18,795 19,281,636,839 Rls. 458,755 $
212 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 16,000 19,270,170,000 Rls. 458,814 $
213 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 18,881 18,893,511,482 Rls. 449,846 $
214 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 3,505 18,484,621,435 Rls. 440,110 $
215 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 3,460 18,393,852,208 Rls. 437,386 $
216 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 21,965 18,340,643,201 Rls. 503,420 $
217 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,665 18,299,414,698 Rls. 435,700 $
218 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90192020 دستگاه ونتيلاتور 1,500 18,258,936,000 Rls. 434,736 $
219 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 22,249 18,251,550,418 Rls. 434,561 $
220 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,995 18,248,118,610 Rls. 416,382 $
221 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 10,600 18,080,369,203 Rls. 430,485 $
222 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,060 17,638,516,260 Rls. 419,965 $
223 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 49,760 17,597,509,388 Rls. 418,989 $
224 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 83026000 دربندهاي خودکار ا زفلز معمولي. 6,704 17,541,830,013 Rls. 417,663 $
225 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 6,648 17,293,008,928 Rls. 411,738 $
226 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 3,869 17,085,960,000 Rls. 406,809 $
227 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 3,429 17,075,520,000 Rls. 406,560 $
228 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 16,000 16,985,255,000 Rls. 455,381 $
229 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39262010 لباس و متفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي از مواد پلاستيكي 125,066 16,978,184,160 Rls. 404,243 $
230 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,125 16,937,606,358 Rls. 449,333 $
231 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 8,499 16,856,435,220 Rls. 399,840 $
232 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 52061300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 120,060 16,805,044,320 Rls. 400,122 $
233 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 2,400 16,740,126,400 Rls. 398,574 $
234 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 33,130 16,720,180,000 Rls. 396,542 $
235 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 96,147 16,626,675,390 Rls. 445,660 $
236 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 3,288 16,622,391,076 Rls. 395,771 $
237 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 25,100 16,619,808,480 Rls. 395,710 $
238 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,438 16,527,208,379 Rls. 393,505 $
239 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 59,419 16,464,549,403 Rls. 392,012 $
240 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 4,567 16,379,549,918 Rls. 389,989 $
241 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90192020 دستگاه ونتيلاتور 1,135 16,347,767,000 Rls. 389,233 $
242 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 5,954 16,347,553,457 Rls. 389,227 $
243 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04049010 پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 72,000 16,326,473,011 Rls. 388,726 $
244 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده 4,007 16,204,413,169 Rls. 384,510 $
245 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,236 16,133,970,000 Rls. 384,142 $
246 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 24,827 16,133,705,874 Rls. 384,137 $
247 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85258090 ساير 1,423 16,095,065,104 Rls. 382,144 $
248 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 103,000 15,962,157,900 Rls. 373,369 $
249 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 26,307 15,949,079,269 Rls. 379,739 $
250 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 27,014 15,847,646,338 Rls. 364,313 $
251 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 70172090 ساير شيشه آلات براي آزمايشگاه بهداشت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غير مذکور در جاي ديگر 138,911 15,793,208,323 Rls. 376,029 $
252 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 9,248 15,616,651,899 Rls. 371,825 $
253 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,165 15,489,415,752 Rls. 368,795 $
254 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 70172090 ساير شيشه آلات براي آزمايشگاه بهداشت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غير مذکور در جاي ديگر 137,865 15,480,532,771 Rls. 368,584 $
255 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39100090 ساير 77,840 15,438,392,589 Rls. 367,579 $
256 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86072100 ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 2,307 15,422,929,404 Rls. 414,874 $
257 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 192,000 15,306,085,528 Rls. 363,004 $
258 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,100 14,931,576,000 Rls. 355,514 $
259 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 15,000 14,911,607,260 Rls. 355,038 $
260 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 1,610 14,789,698,323 Rls. 340,743 $
261 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 34,286 14,612,310,330 Rls. 347,912 $
262 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 86,456 14,562,572,750 Rls. 346,069 $
263 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 6,000 14,513,573,800 Rls. 345,561 $
264 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,023 14,463,672,000 Rls. 383,713 $
265 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 75,096 14,440,108,577 Rls. 347,859 $
266 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 6,132 14,390,051,760 Rls. 340,748 $
267 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگراف 1,920 14,340,772,500 Rls. 341,447 $
268 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 45,898 14,287,754,728 Rls. 340,185 $
269 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 54,106 14,237,620,568 Rls. 377,786 $
270 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 17,636 14,158,783,768 Rls. 337,114 $
271 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 12051010 بذر کلزا 23,159 14,076,443,070 Rls. 335,153 $
272 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84341000 ماشين هاي شيردوش 14,543 14,031,675,000 Rls. 334,088 $
273 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 94054010 چراغ سياليتيک براي عمل جراحي 2,540 13,942,138,900 Rls. 320,509 $
274 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 6,500 13,882,813,600 Rls. 393,950 $
275 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 6,788 13,765,295,700 Rls. 327,207 $
276 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 6,940 13,741,260,480 Rls. 327,173 $
277 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 6,958 13,656,067,128 Rls. 325,144 $
278 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 104,800 13,648,122,074 Rls. 324,955 $
279 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 61,434 13,391,395,357 Rls. 318,843 $
280 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 52061300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 100,050 13,232,220,234 Rls. 315,052 $
281 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 7,619 13,192,227,941 Rls. 314,101 $
282 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 54,866 13,187,083,494 Rls. 313,978 $
283 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 12,600 13,159,535,065 Rls. 344,477 $
284 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 7,575 13,092,139,617 Rls. 311,718 $
285 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 857 12,926,838,260 Rls. 299,927 $
286 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 35030090 ساير 40,000 12,884,100,000 Rls. 306,764 $
287 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29033990 ساير 60,000 12,800,976,600 Rls. 303,751 $
288 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يا نوا قل روي خط را ه آهن (غير ازترمزهاي هوا ي فشرده) و قطعات آن ها 4,722 12,797,963,766 Rls. 304,713 $
289 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 25,527 12,772,785,366 Rls. 313,259 $
290 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 30,907 12,756,404,188 Rls. 303,725 $
291 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 159,136 12,675,482,353 Rls. 301,797 $
292 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 95,400 12,623,849,991 Rls. 299,392 $
293 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 12,591,879,300 Rls. 286,962 $
294 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 189,702 12,586,543,865 Rls. 298,280 $
295 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 2,270 12,550,030,489 Rls. 298,810 $
296 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 118,800 12,424,812,190 Rls. 295,830 $
297 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 275,000 12,366,102,375 Rls. 342,969 $
298 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 10,022 12,350,215,273 Rls. 294,053 $
299 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 60,000 12,235,720,200 Rls. 323,525 $
300 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,358 12,103,407,720 Rls. 288,176 $
مجموع کل
1,572,157,539,655 ريال
مجموع کل
37,998,519 دلار