آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 17,502 38,461,837,120 Rls. 915,757 $
102 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,914 37,424,051,740 Rls. 891,049 $
103 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 94,428 37,338,733,885 Rls. 889,017 $
104 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 17,088 37,090,527,000 Rls. 883,108 $
105 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 203,959 36,420,572,440 Rls. 833,803 $
106 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 221,825 36,073,053,240 Rls. 858,882 $
107 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,953 35,741,027,097 Rls. 850,977 $
108 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 34,822 35,483,691,042 Rls. 844,851 $
109 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 62,023 35,379,475,331 Rls. 842,367 $
110 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 478,720 35,026,301,274 Rls. 824,925 $
111 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 27,525 34,710,623,855 Rls. 826,443 $
112 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 17,867 34,315,281,000 Rls. 815,821 $
113 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23,616 34,218,868,590 Rls. 814,735 $
114 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 55,757 34,179,260,841 Rls. 813,792 $
115 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 3,521 33,503,821,560 Rls. 797,710 $
116 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 7,000 33,254,065,210 Rls. 791,764 $
117 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 945 33,151,924,000 Rls. 789,332 $
118 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 47,047 33,100,413,724 Rls. 788,105 $
119 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 57,681 32,361,618,292 Rls. 770,515 $
120 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 16,960 32,141,488,000 Rls. 765,274 $
121 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 108,000 30,950,424,000 Rls. 736,915 $
122 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 224,441 30,893,399,382 Rls. 735,559 $
123 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 3,736 30,814,777,100 Rls. 733,685 $
124 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 7,472 30,356,480,000 Rls. 722,773 $
125 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 187,308 30,231,983,502 Rls. 719,809 $
126 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 54,900 29,903,710,057 Rls. 711,588 $
127 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 36,075 29,850,405,742 Rls. 702,098 $
128 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 17,271 29,707,049,597 Rls. 723,392 $
129 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 760 29,476,780,000 Rls. 701,828 $
130 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,383 29,356,839,270 Rls. 681,133 $
131 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 35030090 ساير 100,000 29,043,495,000 Rls. 687,095 $
132 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 17,000 28,878,780,000 Rls. 687,590 $
133 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 5,209 28,772,216,989 Rls. 685,052 $
134 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 44,060 28,710,675,630 Rls. 658,216 $
135 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 1,906 28,575,576,560 Rls. 648,120 $
136 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 16,928 28,484,392,530 Rls. 756,158 $
137 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 456,960 28,185,812,721 Rls. 671,091 $
138 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 17,050 27,809,543,402 Rls. 662,131 $
139 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 61,474 27,767,875,520 Rls. 661,140 $
140 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 24,510 27,650,489,926 Rls. 658,344 $
141 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 20,869 27,252,662,205 Rls. 626,498 $
142 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 49,747 27,065,885,177 Rls. 644,425 $
143 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 20,335 27,008,436,000 Rls. 641,835 $
144 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 8,306 26,796,968,851 Rls. 636,809 $
145 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 210,000 26,663,028,000 Rls. 634,830 $
146 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 34,097 26,661,404,437 Rls. 634,796 $
147 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 208,200 26,500,008,480 Rls. 630,954 $
148 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39100090 ساير 75,400 26,193,102,380 Rls. 623,645 $
149 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 40,950 26,182,465,669 Rls. 623,391 $
150 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 52061300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 199,560 26,166,791,921 Rls. 623,017 $
151 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 9,007 26,079,459,840 Rls. 620,940 $
152 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 190,675 26,024,875,942 Rls. 619,640 $
153 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 41,259 25,921,910,510 Rls. 617,188 $
154 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 7,497 25,914,167,494 Rls. 617,004 $
155 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 37029710 فیلمکهای مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی/فيلمکهاي عكاسي به صورت رول، حساس شده، عكسبرداري نشده،ک از هر ماده غير از كاغذ، مقوا يا مواد نسجي؛ فيلمکهاي عكاسي با خصوصيت ظهور و چاپ فوري، به صورت رول، حساس شده، عكسبرداري نشده. 8,940 25,901,330,400 Rls. 605,596 $
156 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 2,000 25,767,110,208 Rls. 688,684 $
157 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,400 25,579,480,320 Rls. 588,034 $
158 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 13,000 25,435,516,800 Rls. 735,319 $
159 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 26,340 25,364,747,581 Rls. 603,922 $
160 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 1,800 25,303,667,400 Rls. 602,468 $
161 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 6,043 25,132,328,367 Rls. 598,389 $
162 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يا نوا قل روي خط را ه آهن (غير ازترمزهاي هوا ي فشرده) و قطعات آن ها 9,444 24,958,341,372 Rls. 592,351 $
163 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 90,504 24,796,391,669 Rls. 590,390 $
164 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 3,560 24,490,243,703 Rls. 581,279 $
165 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 5,880 24,383,330,400 Rls. 580,555 $
166 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 181,586 24,173,951,872 Rls. 575,569 $
167 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 999,500 24,151,401,760 Rls. 575,032 $
168 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 30,685 23,839,745,058 Rls. 567,614 $
169 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 37,151 23,787,595,810 Rls. 566,371 $
170 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 478,720 23,672,790,707 Rls. 563,638 $
171 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 13,878 23,671,123,875 Rls. 563,598 $
172 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 100,000 23,463,010,000 Rls. 558,643 $
173 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 68,389 23,394,683,587 Rls. 557,017 $
174 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 349,630 22,949,608,311 Rls. 546,419 $
175 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,559 22,915,089,560 Rls. 545,597 $
176 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 52,833 22,903,844,211 Rls. 545,329 $
177 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,370 22,782,442,139 Rls. 542,439 $
178 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 12051010 بذر کلزا 40,000 22,718,287,400 Rls. 540,912 $
179 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 83,390 22,639,695,297 Rls. 539,041 $
180 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,714 22,589,477,778 Rls. 537,845 $
181 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 18,600 22,576,022,159 Rls. 537,524 $
182 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 43,034 22,518,834,240 Rls. 536,163 $
183 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 51,637 22,441,459,820 Rls. 515,896 $
184 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 69,230 22,027,306,742 Rls. 524,460 $
185 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 45,000 21,993,310,350 Rls. 523,650 $
186 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 25,000 21,719,112,800 Rls. 517,122 $
187 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 3,035 21,451,179,600 Rls. 510,742 $
188 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,850 21,291,900,000 Rls. 489,469 $
189 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 29,950 21,185,029,941 Rls. 504,404 $
190 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 4,650 21,179,097,930 Rls. 504,264 $
191 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 2,000 20,843,594,813 Rls. 496,277 $
192 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 43,200 20,812,836,471 Rls. 495,543 $
193 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 103,627 20,784,855,571 Rls. 492,864 $
194 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 143,950 20,759,920,972 Rls. 550,734 $
195 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 1,040 20,739,536,160 Rls. 493,798 $
196 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 3,718 20,505,402,089 Rls. 488,224 $
197 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 28,134 20,499,546,016 Rls. 488,084 $
198 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,891 20,446,260,000 Rls. 485,234 $
199 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 11,800 20,305,367,292 Rls. 483,461 $
200 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 16,202 20,275,691,009 Rls. 482,755 $
مجموع کل
2,706,350,008,635 ريال
مجموع کل
64,559,635 دلار