آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 27,546,998 1,106,491,847,782 Rls. 26,345,045 $
2 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 8,726,113 787,175,097,300 Rls. 20,990,317 $
3 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 834,102 716,613,151,169 Rls. 17,368,357 $
4 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 21,768,798 710,000,000,000 Rls. 19,568,472 $
5 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 30,000,000 632,454,739,200 Rls. 15,058,446 $
6 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 3,168,517 576,481,263,237 Rls. 14,127,712 $
7 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 183,005 446,705,390,328 Rls. 10,613,209 $
8 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 17,605,000 368,381,529,020 Rls. 8,367,495 $
9 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 21,824,465 344,349,444,495 Rls. 8,235,127 $
10 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 1,632,720 308,000,000,000 Rls. 7,153,701 $
11 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 6,224,938 255,028,000,000 Rls. 6,072,087 $
12 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 846,470 253,274,600,892 Rls. 5,991,394 $
13 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 264,146 208,000,000,000 Rls. 4,948,831 $
14 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 26,000,000 204,591,853,300 Rls. 5,521,463 $
15 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 37,556 162,673,000,000 Rls. 3,858,004 $
16 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,995,560 150,000,000,000 Rls. 3,977,294 $
17 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,565,775 138,046,958,613 Rls. 3,216,306 $
18 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,434,152 124,559,686,580 Rls. 2,926,686 $
19 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 155,527 108,000,000,000 Rls. 2,450,138 $
20 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 ساير ماشينهاي نوردبراي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 13,488 107,358,243,212 Rls. 2,556,149 $
21 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,653,516 106,466,183,653 Rls. 2,534,909 $
22 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 6,850,000 103,535,359,350 Rls. 2,785,080 $
23 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 14,661 79,319,311,452 Rls. 1,888,555 $
24 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 4,950,000 74,817,522,450 Rls. 2,012,576 $
25 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 451,074 68,989,774,000 Rls. 1,849,641 $
26 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 792,000 67,627,646,856 Rls. 1,604,718 $
27 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 4,000,000 60,458,604,000 Rls. 1,626,324 $
28 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,599,780 59,121,049,633 Rls. 1,398,652 $
29 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 50,214,217,500 Rls. 1,358,794 $
30 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 570,000 49,572,757,500 Rls. 1,180,304 $
31 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,386,104 48,280,858,602 Rls. 1,145,046 $
32 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 71,003 47,099,284,137 Rls. 1,121,412 $
33 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,200,000 42,654,420,000 Rls. 967,440 $
34 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 14,868 31,443,582,800 Rls. 738,806 $
35 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 39,520 25,672,418,450 Rls. 590,170 $
36 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72044100 ـ ـ ضایعات تراشکاری، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب‌کردن، خاک اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بسته (Bundles)/قراضه و ضايعات چدن،‌آهن يا فولاد، شمش‌هاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات آهن يا فولاد. 1,404,000 20,638,800,000 Rls. 491,400 $
37 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,144,886 16,863,306,534 Rls. 454,685 $
38 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 200,000 16,123,286,200 Rls. 435,129 $
39 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 400,000 12,851,443,264 Rls. 341,005 $
40 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 55,782 12,181,972,642 Rls. 288,123 $
41 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84029000 اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم 52,211 11,109,731,400 Rls. 263,620 $
42 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 406,250 9,767,113,281 Rls. 262,733 $
43 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 249,956 8,267,691,780 Rls. 187,519 $
44 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181190 ساير مهره پيچ بزرگ حديده شده، از چدن، اهن يا فولاد غير از جنس ا ستنلس ا ستيل 90,474 3,891,963,330 Rls. 91,662 $
45 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 224,000 3,535,584,283 Rls. 84,181 $
46 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 66,100 3,354,076,780 Rls. 81,923 $
47 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 409 2,972,502,806 Rls. 70,774 $
48 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 14,506 2,347,112,867 Rls. 55,884 $
49 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 10,599 1,844,845,285 Rls. 43,925 $
50 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 7,540 1,315,346,496 Rls. 31,318 $
51 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 7,053 1,244,728,134 Rls. 29,246 $
52 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17031000 ملاس های نیشکر 25,635 169,104,671 Rls. 4,486 $
53 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 546 152,151,338 Rls. 3,623 $
مجموع کل
8,752,088,556,602 ريال
مجموع کل
215,369,896 دلار