آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 55 15,065,690 Rls. 357 $
202 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 73181210 ساير پيچها براي چوب ا ز جنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده از چدن، اهن يا فولاد 98 14,511,524 Rls. 346 $
203 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 72 13,382,407 Rls. 355 $
204 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 25 12,327,840 Rls. 294 $
205 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 34039910 روان كننده سيليكوني 130 11,662,244 Rls. 278 $
206 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 20 11,372,625 Rls. 264 $
207 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 61 11,229,408 Rls. 267 $
208 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 42022100 کيف دستي با سطح خارجي ا ز چرم طبيعي، دوباره ساخته يا ازچرم ورني شده 108 10,016,370 Rls. 238 $
209 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 1 7,759,800 Rls. 185 $
210 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 61 7,444,578 Rls. 200 $
211 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 20 6,720,000 Rls. 160 $
212 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 100 5,650,260 Rls. 135 $
213 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 10 4,916,300 Rls. 116 $
214 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38249990 سایر 51 4,769,862 Rls. 114 $
215 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 50 4,494,525 Rls. 107 $
216 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 14 3,366,400 Rls. 80 $
217 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38249930 مواد آبکاری 67 3,196,505 Rls. 76 $
218 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 95 2,826,341 Rls. 67 $
219 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 22 2,772,000 Rls. 66 $
220 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 4 2,519,084 Rls. 57 $
221 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 12092910 تخم چمن براي كشت 7 2,473,300 Rls. 59 $
222 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20 2,340,400 Rls. 62 $
223 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 15099000 روغن زيتون و اجزاء آن (به استثناي بکر) 3 2,100,000 Rls. 50 $
224 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38089221 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 5 1,858,750 Rls. 50 $
225 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 1 1,521,720 Rls. 36 $
226 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 31051090 سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور 10 1,488,900 Rls. 35 $
227 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 9 1,483,980 Rls. 35 $
228 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 15 1,229,425 Rls. 29 $
229 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 50 1,054,125 Rls. 25 $
230 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 69032030 گلوله سراميکي داراي بيش از50% وزني الومين يا مخلوط يا تركيبي ازالومين وسيليس 25 1,051,152 Rls. 25 $
231 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1 842,657 Rls. 22 $
232 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 20 468,080 Rls. 12 $
233 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 1 151,635 Rls. 4 $
مجموع کل
174,067,887 ريال
مجموع کل
4,206 دلار