آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 45,995 168,002,992,908 Rls. 4,000,073 $
2 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 97,728 75,137,702,713 Rls. 1,788,995 $
3 12 1397 تهران امور واردات اسلووني 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 22,505 69,436,638,980 Rls. 1,653,254 $
4 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 173,088 22,920,267,957 Rls. 545,721 $
5 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,789 14,866,753,298 Rls. 353,970 $
6 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 11,582 10,725,984,522 Rls. 255,381 $
7 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 72085310 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 يا بيشتر به ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر وعرض بيش از1850 ميلي متر 210,253 6,491,427,949 Rls. 152,883 $
8 10 1397 تهران امور واردات اسلووني 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 6,712 6,047,748,782 Rls. 143,994 $
9 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 22,982 5,300,909,484 Rls. 125,406 $
10 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 5,160 4,663,727,130 Rls. 109,580 $
11 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 90212100 دندآن هاي مصنوعي 828 4,629,927,600 Rls. 110,236 $
12 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 39202030 صفحه، ورق ياتيغه از پليمرهاي پروپيلن باضخامت 12 ميكرون و کمتر ويژه صنايع خازن سازي 16,096 4,193,794,789 Rls. 99,214 $
13 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 3,328 3,908,593,500 Rls. 93,062 $
14 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 12,780 3,059,430,480 Rls. 72,844 $
15 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 21,360 3,056,235,403 Rls. 72,768 $
16 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 13,825 2,944,168,997 Rls. 70,099 $
17 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,000 2,831,079,440 Rls. 67,407 $
18 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 3,428 2,828,360,090 Rls. 67,342 $
19 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 26,153 2,582,338,578 Rls. 61,485 $
20 6 1397 تهران امور واردات اسلووني 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 2,368 2,378,500,000 Rls. 56,631 $
21 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 90212100 دندآن هاي مصنوعي 474 2,320,164,000 Rls. 55,242 $
22 12 1397 تهران امور واردات اسلووني 90212100 دندآن هاي مصنوعي 484 2,315,838,600 Rls. 55,139 $
23 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 90212100 دندآن هاي مصنوعي 725 2,283,577,150 Rls. 54,371 $
24 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 29,065 2,264,308,200 Rls. 53,912 $
25 12 1397 تهران امور واردات اسلووني 72085310 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 يا بيشتر به ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر وعرض بيش از1850 ميلي متر 49,755 2,101,424,200 Rls. 50,034 $
26 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 22,500 2,069,327,100 Rls. 49,270 $
27 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 330 2,012,000,200 Rls. 47,274 $
28 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر 7,228 1,919,144,298 Rls. 45,694 $
29 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر 5,418 1,869,855,104 Rls. 44,346 $
30 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 84159070 فن کويل 2,930 1,755,373,869 Rls. 41,042 $
31 9 1397 تهران امور واردات اسلووني 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 160 1,716,001,398 Rls. 40,857 $
32 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 8,750 1,700,144,328 Rls. 40,480 $
33 1 1397 تهران امور واردات اسلووني 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 1,796 1,664,875,520 Rls. 44,021 $
34 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 1,672 1,463,302,944 Rls. 34,704 $
35 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 72085310 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 يا بيشتر به ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر وعرض بيش از1850 ميلي متر 46,348 1,439,784,108 Rls. 34,215 $
36 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 8,000 1,346,949,000 Rls. 31,493 $
37 6 1397 تهران امور واردات اسلووني 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 9,570 1,341,093,600 Rls. 31,931 $
38 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 206 1,221,118,500 Rls. 29,074 $
39 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,160 1,103,156,340 Rls. 26,098 $
40 6 1397 تهران امور واردات اسلووني 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,160 1,075,003,600 Rls. 25,595 $
41 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 26,474 1,041,190,304 Rls. 24,790 $
42 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 2,949 993,972,658 Rls. 25,407 $
43 1 1397 تهران امور واردات اسلووني 32129000 پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي 2,800 937,664,878 Rls. 24,875 $
44 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,169 886,140,689 Rls. 21,099 $
45 5 1397 تهران امور واردات اسلووني 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,010 800,127,350 Rls. 18,564 $
46 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 74092900 صفحه، ورق و نوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 1,917 706,768,233 Rls. 16,828 $
47 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,028 702,102,891 Rls. 16,717 $
48 12 1397 تهران امور واردات اسلووني 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 5,500 701,238,615 Rls. 16,696 $
49 1 1397 تهران امور واردات اسلووني 28112200 دي اکسيد سيليسيم 1,080 647,210,394 Rls. 17,170 $
50 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 1,713 621,376,364 Rls. 14,794 $
51 10 1397 تهران امور واردات اسلووني 32129000 پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي 1,500 573,698,300 Rls. 13,659 $
52 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 1,500 556,266,255 Rls. 13,244 $
53 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي، کشباف يا قلاب باف. 700 544,853,364 Rls. 12,973 $
54 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور در جاي ديگر 4,916 467,489,176 Rls. 11,131 $
55 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 1,300 454,496,107 Rls. 10,821 $
56 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,797 439,205,196 Rls. 10,416 $
57 9 1397 تهران امور واردات اسلووني 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 308 376,688,832 Rls. 8,969 $
58 5 1397 تهران امور واردات اسلووني 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 380 296,987,955 Rls. 6,768 $
59 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)فولاد 3,742 258,273,400 Rls. 6,149 $
60 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2 249,169,872 Rls. 5,933 $
61 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 100 237,942,844 Rls. 5,665 $
62 10 1397 تهران امور واردات اسلووني 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 300 180,271,350 Rls. 4,292 $
63 10 1397 تهران امور واردات اسلووني 38190010 مايع ترمز آماده 1,000 154,477,980 Rls. 3,678 $
64 9 1397 تهران امور واردات اسلووني 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 21 152,280,660 Rls. 3,626 $
65 12 1397 تهران امور واردات اسلووني 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 542 149,857,158 Rls. 3,568 $
66 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 231 148,886,060 Rls. 3,545 $
67 4 1397 تهران امور واردات اسلووني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 264 108,797,561 Rls. 2,544 $
68 11 1397 تهران امور واردات اسلووني 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 1,795 105,493,416 Rls. 2,512 $
69 1 1397 تهران امور واردات اسلووني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,000 103,464,000 Rls. 2,463 $
70 6 1397 تهران امور واردات اسلووني 84159070 فن کويل 350 100,786,230 Rls. 2,400 $
71 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 235 93,475,020 Rls. 2,226 $
72 5 1397 تهران امور واردات اسلووني 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 350 61,432,000 Rls. 1,400 $
73 3 1397 تهران امور واردات اسلووني 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 286 60,876,209 Rls. 1,443 $
74 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 259 53,840,852 Rls. 1,282 $
75 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 73181410 پيچ خود کار ا زجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 63 42,249,088 Rls. 1,006 $
76 8 1397 تهران امور واردات اسلووني 84159070 فن کويل 87 41,774,661 Rls. 995 $
77 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 122 24,523,103 Rls. 584 $
78 6 1397 تهران امور واردات اسلووني 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 83 19,936,305 Rls. 452 $
79 6 1397 تهران امور واردات اسلووني 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 84 18,854,490 Rls. 428 $
80 7 1397 تهران امور واردات اسلووني 84821000 بلبرينگ. 33 14,912,180 Rls. 355 $
81 1 1397 تهران امور واردات اسلووني 48119090 ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 212 13,935,600 Rls. 372 $
82 12 1397 تهران امور واردات اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 9 9,065,051 Rls. 216 $
83 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 73182300 ميخ پرچ حديد نشده، ازچدن، اهن يافولاد 9 1,150,494 Rls. 27 $
84 2 1397 تهران امور واردات اسلووني 76161010 ميخ پرچ از آلومينيوم 1 145,566 Rls. 3 $
مجموع کل
465,142,373,370 ريال
مجموع کل
11,077,222 دلار