آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 125 3,712,863,500 Rls. 88,056 $
202 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,691 3,679,563,579 Rls. 87,611 $
203 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,716 3,671,236,738 Rls. 90,941 $
204 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 371 3,607,454,441 Rls. 85,891 $
205 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 659 3,606,722,474 Rls. 84,558 $
206 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 341 3,592,508,341 Rls. 84,292 $
207 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90241000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش ا ستحکام، مقاومت، فشارپذيري، كشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي فلزات 170 3,561,805,500 Rls. 81,172 $
208 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 49 3,538,187,800 Rls. 93,533 $
209 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84879000 ساير اجزاء يا قطعات بجز اجزاء و قطعات كشتي، قايق وپره ها ي آن 764 3,453,987,221 Rls. 82,238 $
210 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90214020 سمعک 50 3,408,652,800 Rls. 81,158 $
211 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 234 3,405,116,995 Rls. 81,050 $
212 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90308400 ساير وسايل سنجش همراه با آلات ضبط كننده 17 3,383,151,486 Rls. 77,100 $
213 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 1 3,379,220,000 Rls. 80,458 $
214 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 638 3,365,294,705 Rls. 86,273 $
215 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 551 3,339,811,489 Rls. 79,519 $
216 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 243 3,323,841,254 Rls. 79,138 $
217 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 664 3,308,571,313 Rls. 78,347 $
218 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 40 3,280,442,800 Rls. 78,106 $
219 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 500 3,276,620,400 Rls. 79,527 $
220 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 1,320 3,270,197,260 Rls. 77,714 $
221 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 150 3,267,512,467 Rls. 77,798 $
222 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,264 3,177,792,949 Rls. 73,419 $
223 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 970 3,167,489,649 Rls. 83,410 $
224 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 617 3,166,521,711 Rls. 71,831 $
225 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 18 3,132,714,240 Rls. 74,588 $
226 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90261010 فلومتر 145 3,101,920,655 Rls. 80,001 $
227 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 2,099 3,062,793,919 Rls. 81,057 $
228 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30064050 كامپوزيت 221 3,056,680,687 Rls. 72,570 $
229 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 252 3,044,628,560 Rls. 72,491 $
230 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 100 3,028,486,655 Rls. 72,107 $
231 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 141 3,025,989,896 Rls. 72,047 $
232 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,005 3,010,977,276 Rls. 80,370 $
233 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 397 2,990,461,835 Rls. 71,189 $
234 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 487 2,937,462,766 Rls. 70,354 $
235 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 341 2,931,346,236 Rls. 69,794 $
236 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90261010 فلومتر 137 2,904,917,620 Rls. 68,487 $
237 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 222 2,901,466,832 Rls. 76,764 $
238 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,521 2,868,008,220 Rls. 75,833 $
239 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 40 2,831,151,852 Rls. 65,166 $
240 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 479 2,816,389,752 Rls. 76,211 $
241 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 58 2,809,151,078 Rls. 66,985 $
242 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84485900 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد 58 2,791,576,761 Rls. 66,466 $
243 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 53 2,772,472,083 Rls. 65,980 $
244 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 201 2,762,367,671 Rls. 65,770 $
245 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 109 2,760,258,919 Rls. 65,720 $
246 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 555 2,755,866,473 Rls. 68,349 $
247 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 379 2,754,975,354 Rls. 65,545 $
248 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 103 2,742,904,973 Rls. 63,996 $
249 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 949 2,736,641,604 Rls. 65,158 $
250 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 672 2,692,832,654 Rls. 63,343 $
251 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 322 2,682,948,000 Rls. 63,880 $
252 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 537 2,666,043,900 Rls. 63,072 $
253 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 120 2,662,876,580 Rls. 63,402 $
254 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,500 2,631,935,526 Rls. 62,509 $
255 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 266 2,615,774,958 Rls. 61,159 $
256 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85141090 کوره ها و فرها که با مقاومت ا لکتريکي گرم مي شوند بجز کوره دندا نسازي 567 2,542,525,300 Rls. 69,926 $
257 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 225 2,531,688,500 Rls. 66,940 $
258 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 250 2,530,282,700 Rls. 58,707 $
259 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 363 2,517,373,236 Rls. 67,282 $
260 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 279 2,505,526,454 Rls. 66,471 $
261 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 4 2,483,981,500 Rls. 58,364 $
262 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 77 2,470,897,195 Rls. 58,789 $
263 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 3,710 2,469,522,000 Rls. 77,987 $
264 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 463 2,466,977,984 Rls. 65,288 $
265 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 78 2,465,444,729 Rls. 60,176 $
266 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90041000 عينک آفتابي 560 2,462,164,950 Rls. 58,623 $
267 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 267 2,455,876,744 Rls. 58,219 $
268 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 49119930 بليط، بارنامه برنامه پرواز مورد نياز شرکتهاي هواپيمايي کشورهاي خارجي به تشخيص وموا فقت قبلي ا دا ره کل 19,200 2,454,611,520 Rls. 65,119 $
269 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 505 2,450,466,810 Rls. 56,748 $
270 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده از انواع مورداستفاده در وسايل نقليه هوايي 6,420 2,424,457,720 Rls. 65,430 $
271 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90152000 تئودوليتها (زاويه ياب ها) و تاکي مترها و تاكئو مترها 435 2,399,595,660 Rls. 57,025 $
272 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 211 2,392,500,167 Rls. 54,789 $
273 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 70 2,385,684,951 Rls. 56,580 $
274 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 20 2,371,165,979 Rls. 55,838 $
275 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غير ازشماره هاي 847149يا847149 غير مذکور در جاي ديگر 690 2,363,320,988 Rls. 56,270 $
276 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 20 2,344,668,722 Rls. 55,825 $
277 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 1,700 2,339,817,072 Rls. 55,492 $
278 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,257 2,330,997,844 Rls. 55,500 $
279 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85437010 دستگاه فلزياب 144 2,327,940,000 Rls. 55,427 $
280 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 371 2,326,076,752 Rls. 61,710 $
281 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 246 2,272,343,190 Rls. 53,758 $
282 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 367 2,271,731,515 Rls. 53,877 $
283 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 105 2,270,768,346 Rls. 54,066 $
284 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 122 2,243,650,558 Rls. 52,842 $
285 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 257 2,235,232,511 Rls. 53,147 $
286 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 180 2,215,145,000 Rls. 50,241 $
287 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 409 2,212,490,880 Rls. 51,984 $
288 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 424 2,202,177,336 Rls. 52,374 $
289 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 63 2,200,253,412 Rls. 52,387 $
290 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 13 2,169,720,000 Rls. 51,660 $
291 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 1,073 2,155,724,575 Rls. 51,269 $
292 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 264 2,147,619,446 Rls. 51,023 $
293 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 661 2,146,145,434 Rls. 51,100 $
294 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 796 2,144,026,064 Rls. 50,553 $
295 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 94 2,133,356,855 Rls. 48,694 $
296 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 32 2,120,785,579 Rls. 50,495 $
297 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84485100 پلاتين (platines)، سوزن و سايراشياءئي که درتشکيل چشمه هاي پارچه به کار مي روند 34 2,098,228,000 Rls. 49,958 $
298 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 546 2,072,379,020 Rls. 48,944 $
299 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 421 2,066,754,359 Rls. 49,208 $
300 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 304 2,037,820,432 Rls. 48,520 $
مجموع کل
274,658,508,396 ريال
مجموع کل
6,658,128 دلار