آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90151000 مسافت ياب ها 100 9,534,976,500 Rls. 227,023 $
102 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 44 9,283,632,050 Rls. 245,469 $
103 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 2,114 9,249,904,034 Rls. 217,131 $
104 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 729 9,092,526,288 Rls. 206,226 $
105 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 3,425 9,035,594,126 Rls. 212,302 $
106 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 1,360 9,008,014,307 Rls. 211,742 $
107 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 199 8,961,160,862 Rls. 212,637 $
108 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 910 8,930,991,709 Rls. 212,167 $
109 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 440 8,733,724,060 Rls. 207,945 $
110 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 111 8,680,211,552 Rls. 229,888 $
111 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 5,213 8,640,896,916 Rls. 207,102 $
112 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 1,700 8,497,915,000 Rls. 201,341 $
113 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 2,669 8,408,097,368 Rls. 223,103 $
114 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 117 8,355,155,166 Rls. 197,062 $
115 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 999 8,203,400,049 Rls. 195,322 $
116 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 117 8,151,202,101 Rls. 189,123 $
117 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189059 اجزاء و قطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 39 7,958,761,272 Rls. 189,494 $
118 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,280 7,927,702,000 Rls. 188,755 $
119 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85258090 ساير 477 7,591,234,672 Rls. 180,744 $
120 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 437 7,558,028,523 Rls. 187,606 $
121 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 80 7,533,758,905 Rls. 174,774 $
122 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 1,817 7,458,574,007 Rls. 171,913 $
123 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 04071111 تخم نطفه دار بوقلمون براي توليد گوشت 11,360 7,315,758,340 Rls. 203,028 $
124 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 255 7,270,032,510 Rls. 169,980 $
125 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90301000 الات و دستگاه هاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 342 7,241,767,695 Rls. 170,467 $
126 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90301000 الات و دستگاه هاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 400 7,019,493,763 Rls. 166,564 $
127 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 367 6,829,097,162 Rls. 165,029 $
128 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,352 6,781,207,979 Rls. 167,823 $
129 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 820 6,677,910,000 Rls. 158,696 $
130 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 218 6,672,493,158 Rls. 153,786 $
131 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,266 6,610,600,224 Rls. 175,375 $
132 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 443 6,535,008,040 Rls. 172,793 $
133 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 2,250 6,498,966,100 Rls. 166,722 $
134 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 700 6,471,685,038 Rls. 153,104 $
135 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 87091900 ا را به هاي کارگاهي، و تراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غير برقي)، مجهز نشده به تجهيزات بلند کردن و جابه جاکردن 25,000 6,286,350,000 Rls. 178,063 $
136 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 250 6,272,505,000 Rls. 149,345 $
137 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 173 6,267,714,805 Rls. 149,231 $
138 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 650 6,129,957,068 Rls. 145,951 $
139 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85423210 حافظه فرار رايانه (RAM) 260 5,988,488,500 Rls. 142,583 $
140 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84671900 ا بزا ر پنوماتيک (غير ازنوع دوا ر)، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 1,319 5,960,708,750 Rls. 138,226 $
141 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 70 5,919,401,675 Rls. 136,078 $
142 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 172 5,905,609,943 Rls. 140,026 $
143 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 1,000 5,774,766,250 Rls. 133,985 $
144 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90151000 مسافت ياب ها 250 5,764,021,500 Rls. 132,506 $
145 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 1,265 5,727,515,270 Rls. 136,373 $
146 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 310 5,722,444,650 Rls. 139,751 $
147 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 154 5,717,154,400 Rls. 135,949 $
148 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 2,552 5,701,961,791 Rls. 149,453 $
149 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 1,096 5,687,366,947 Rls. 158,278 $
150 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 439 5,673,260,635 Rls. 131,347 $
151 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 2,200 5,617,160,000 Rls. 152,000 $
152 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,212 5,597,586,500 Rls. 148,006 $
153 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 865 5,577,542,350 Rls. 131,360 $
154 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 183 5,450,824,220 Rls. 129,545 $
155 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 357 5,412,551,851 Rls. 128,571 $
156 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189051 دستگاه سنگشكن كليه برون اندامي 843 5,376,744,000 Rls. 128,018 $
157 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 906 5,292,779,665 Rls. 122,558 $
158 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 1,541 5,274,337,580 Rls. 122,324 $
159 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 90 5,273,612,575 Rls. 122,358 $
160 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29371990 ساير 2 5,206,617,320 Rls. 123,967 $
161 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 460 5,139,168,300 Rls. 122,361 $
162 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 126 5,036,306,150 Rls. 114,562 $
163 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 1,713 5,012,994,616 Rls. 118,595 $
164 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 832 4,939,956,695 Rls. 117,529 $
165 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 104 4,919,904,000 Rls. 112,122 $
166 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 78060010 ساير مصنوعات از سرب 2,898 4,895,634,678 Rls. 129,878 $
167 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 404 4,849,910,323 Rls. 115,250 $
168 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 550 4,849,102,500 Rls. 115,455 $
169 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 640 4,829,775,804 Rls. 113,229 $
170 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 287 4,822,732,978 Rls. 113,583 $
171 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 150 4,714,666,292 Rls. 112,041 $
172 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 1,243 4,667,527,494 Rls. 109,131 $
173 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 409 4,655,432,040 Rls. 123,698 $
174 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 56,760 4,569,422,088 Rls. 129,431 $
175 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 125 4,561,259,860 Rls. 108,395 $
176 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 32 4,471,101,250 Rls. 118,220 $
177 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 267 4,449,036,075 Rls. 117,637 $
178 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 517 4,391,803,659 Rls. 99,610 $
179 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 197 4,384,389,362 Rls. 99,918 $
180 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,400 4,347,588,000 Rls. 102,152 $
181 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 391 4,345,260,570 Rls. 103,459 $
182 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 606 4,343,519,166 Rls. 101,569 $
183 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 164 4,337,631,639 Rls. 106,601 $
184 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 900 4,331,977,131 Rls. 103,142 $
185 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 500 4,299,716,000 Rls. 101,190 $
186 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 187 4,216,313,196 Rls. 100,388 $
187 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 773 4,185,664,726 Rls. 99,477 $
188 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,958 4,097,968,321 Rls. 108,500 $
189 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 100 4,081,699,532 Rls. 97,183 $
190 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 144 4,040,679,955 Rls. 92,889 $
191 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 245 4,021,415,822 Rls. 106,458 $
192 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 491 4,012,714,720 Rls. 106,007 $
193 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 918 3,983,195,613 Rls. 105,293 $
194 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 180 3,946,322,326 Rls. 93,780 $
195 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 440 3,881,077,379 Rls. 91,332 $
196 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 900 3,848,496,300 Rls. 89,292 $
197 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 30 3,822,238,937 Rls. 90,697 $
198 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 2,550 3,797,587,798 Rls. 87,301 $
199 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 102 3,748,511,127 Rls. 89,196 $
200 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 205 3,726,737,769 Rls. 88,731 $
مجموع کل
592,874,904,912 ريال
مجموع کل
14,373,370 دلار