آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 146,975 8,937,351,574 Rls. 205,456 $
202 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,023 8,930,650,740 Rls. 203,524 $
203 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 30,500 8,770,862,404 Rls. 208,830 $
204 2 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 181,775 8,770,800,028 Rls. 208,828 $
205 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 92,400 8,756,567,820 Rls. 207,782 $
206 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 78,400 8,725,802,400 Rls. 207,362 $
207 3 1397 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 384,198 8,692,128,461 Rls. 206,253 $
208 5 1397 شهيدرجايي آلمان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 108,000 8,654,654,520 Rls. 203,831 $
209 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84431200 ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه صفحه اي (Sheetfed)، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 21,500 8,639,244,000 Rls. 205,696 $
210 5 1397 شهيدرجايي آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 54,000 8,609,832,000 Rls. 196,213 $
211 4 1397 شهيدرجايي آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 63,500 8,502,328,300 Rls. 201,883 $
212 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 7,040 8,422,056,000 Rls. 200,525 $
213 4 1397 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 20,047 8,351,611,896 Rls. 198,470 $
214 2 1397 شهيدرجايي آلمان 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 1,860 8,324,410,944 Rls. 198,200 $
215 5 1397 شهيدرجايي آلمان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 128,680 8,283,161,422 Rls. 192,539 $
216 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39100010 ـ ـ ـ سیلیکون خمیری HTV 42,000 8,256,427,200 Rls. 196,582 $
217 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشند، املاح ا ين ترکيبات 40,130 8,188,146,000 Rls. 221,571 $
218 5 1397 شهيدرجايي آلمان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 307,125 8,072,289,225 Rls. 187,292 $
219 2 1397 شهيدرجايي آلمان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 62,400 8,013,096,000 Rls. 190,788 $
220 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 47,090 8,009,935,000 Rls. 190,712 $
221 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 18,626 7,931,849,750 Rls. 188,854 $
222 3 1397 شهيدرجايي آلمان 39100090 ـ ـ ـ ساير 42,000 7,913,207,400 Rls. 188,231 $
223 4 1397 شهيدرجايي آلمان 29213090 ـ ـ ـ ساير 29,700 7,905,243,681 Rls. 184,831 $
224 4 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 220,000 7,872,310,600 Rls. 184,970 $
225 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غير ازرديف 84269100 80,000 7,841,272,650 Rls. 185,966 $
226 5 1397 شهيدرجايي آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف 133,765 7,839,224,550 Rls. 184,408 $
227 4 1397 شهيدرجايي آلمان 35029000 آلبومين (غير ازآلبومين تخم پرندگان، البومين شيرولاكتوسرم)، البومينات ها ومشتقات آلبومين 36,300 7,797,829,875 Rls. 180,924 $
228 2 1397 شهيدرجايي آلمان 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 76,890 7,769,868,389 Rls. 184,996 $
229 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 66,000 7,654,567,360 Rls. 177,712 $
230 3 1397 شهيدرجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 62,050 7,532,616,600 Rls. 178,877 $
231 4 1397 شهيدرجايي آلمان 29291090 ساير ایزو سیانات ها 60,000 7,521,096,000 Rls. 174,504 $
232 2 1397 شهيدرجايي آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 19,800 7,518,501,665 Rls. 179,012 $
233 4 1397 شهيدرجايي آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 40,000 7,448,489,000 Rls. 176,372 $
234 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 6,139 7,444,912,656 Rls. 177,261 $
235 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84212190 ـ ـ ـ ساير 6,509 7,431,743,591 Rls. 176,946 $
236 1 1397 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 185,500 7,379,353,000 Rls. 195,670 $
237 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 15,127 7,348,706,400 Rls. 196,411 $
238 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 39,731 7,331,804,840 Rls. 195,959 $
239 4 1397 شهيدرجايي آلمان 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 20,213 7,314,777,188 Rls. 174,161 $
240 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29213090 ـ ـ ـ ساير 28,800 7,299,495,360 Rls. 173,798 $
241 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 40,000 7,269,486,000 Rls. 173,083 $
242 3 1397 شهيدرجايي آلمان 23099010 خوراك آماده آبزيان 126,000 7,235,237,520 Rls. 172,268 $
243 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 288,122 7,103,621,276 Rls. 169,134 $
244 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 5,000 7,101,192,420 Rls. 169,076 $
245 5 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 200,000 7,036,383,200 Rls. 167,533 $
246 5 1397 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 180,660 6,979,169,350 Rls. 160,636 $
247 4 1397 شهيدرجايي آلمان 31043000 سولفات پتاسيم 294,000 6,948,200,000 Rls. 163,257 $
248 3 1397 شهيدرجايي آلمان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 150,253 6,944,667,385 Rls. 192,699 $
249 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 144,052 6,914,284,570 Rls. 172,225 $
250 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند) 11,230 6,884,780,000 Rls. 163,282 $
251 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 140,000 6,854,480,191 Rls. 163,202 $
252 4 1397 شهيدرجايي آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 17,280 6,837,525,099 Rls. 160,657 $
253 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آن ها املاح مربوطه غير مذکور در جاي ديگر 12,876 6,834,885,065 Rls. 162,736 $
254 4 1397 شهيدرجايي آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 165,000 6,775,361,175 Rls. 160,687 $
255 1 1397 شهيدرجايي آلمان 25081000 بنتونيت 212,250 6,756,496,379 Rls. 179,746 $
256 2 1397 شهيدرجايي آلمان 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش% ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 1,525 6,754,048,650 Rls. 179,176 $
257 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 20,000 6,745,417,000 Rls. 179,935 $
258 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد 58,390 6,721,785,000 Rls. 160,042 $
259 3 1397 شهيدرجايي آلمان 25070010 کائولن 725,000 6,664,421,120 Rls. 158,542 $
260 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 8,516 6,575,975,000 Rls. 154,511 $
261 3 1397 شهيدرجايي آلمان 21069020 امولسيفاير 100,800 6,512,294,880 Rls. 155,055 $
262 2 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 133,000 6,460,665,156 Rls. 153,825 $
263 4 1397 شهيدرجايي آلمان 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 19,062 6,435,246,931 Rls. 151,560 $
264 3 1397 شهيدرجايي آلمان 28211000 اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن 95,800 6,430,262,072 Rls. 157,209 $
265 2 1397 شهيدرجايي آلمان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 37,600 6,381,214,560 Rls. 151,934 $
266 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 25,801 6,368,915,748 Rls. 150,672 $
267 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 6,966 6,363,036,000 Rls. 151,501 $
268 4 1397 شهيدرجايي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 147,410 6,355,000,500 Rls. 149,729 $
269 4 1397 شهيدرجايي آلمان 25070010 کائولن 686,000 6,321,058,140 Rls. 148,886 $
270 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84418000 ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 67,200 6,242,059,500 Rls. 165,594 $
271 2 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 144,761 6,207,207,800 Rls. 147,791 $
272 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38231100 اسيد استئاريك 160,000 6,202,185,600 Rls. 147,671 $
273 3 1397 شهيدرجايي آلمان 44219990 --- ساير 82,625 6,186,955,624 Rls. 165,360 $
274 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 42,700 6,143,348,720 Rls. 146,270 $
275 4 1397 شهيدرجايي آلمان 38231100 اسيد استئاريك 165,000 6,129,844,875 Rls. 142,224 $
276 4 1397 شهيدرجايي آلمان 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 117,486 6,109,051,000 Rls. 145,177 $
277 4 1397 شهيدرجايي آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 67,170 6,101,250,164 Rls. 143,438 $
278 1 1397 شهيدرجايي آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 57,570 6,100,320,402 Rls. 159,738 $
279 3 1397 شهيدرجايي آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 32,295 6,086,266,065 Rls. 144,587 $
280 1 1397 شهيدرجايي آلمان 35011000 كازئين 20,000 6,057,471,200 Rls. 160,166 $
281 5 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 9,630 5,948,723,000 Rls. 140,102 $
282 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 24,000 5,815,016,005 Rls. 154,788 $
283 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 38,860 5,800,038,750 Rls. 134,572 $
284 3 1397 شهيدرجايي آلمان 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 12,000 5,671,673,280 Rls. 134,178 $
285 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84596100 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي) 57,100 5,662,528,800 Rls. 128,431 $
286 1 1397 شهيدرجايي آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 160,013 5,581,924,407 Rls. 147,592 $
287 4 1397 شهيدرجايي آلمان 48149000 کاغذ ديوا ري و ساير پوشش هاي ديوا ري همانند، کاغذ پشت شيشه، غير مذکور در جاي ديگر 31,740 5,555,419,000 Rls. 130,839 $
288 3 1397 شهيدرجايي آلمان 68052090 ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر 30,677 5,548,460,085 Rls. 132,106 $
289 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 5,359 5,539,520,250 Rls. 131,893 $
290 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 17,600 5,526,792,128 Rls. 146,134 $
291 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 24,600 5,493,089,160 Rls. 130,788 $
292 4 1397 شهيدرجايي آلمان 29232010 لستينها 100,000 5,451,240,600 Rls. 128,962 $
293 3 1397 شهيدرجايي آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 23,000 5,431,403,343 Rls. 128,880 $
294 3 1397 شهيدرجايي آلمان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 24,000 5,413,559,040 Rls. 128,649 $
295 4 1397 شهيدرجايي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 66,208 5,396,155,921 Rls. 128,480 $
296 1 1397 شهيدرجايي آلمان 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 12,000 5,379,536,118 Rls. 142,241 $
297 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84431100 ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed) 12,700 5,332,497,500 Rls. 123,724 $
298 3 1397 شهيدرجايي آلمان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 150,000 5,317,411,537 Rls. 142,120 $
299 3 1397 شهيدرجايي آلمان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 204,750 5,317,288,311 Rls. 126,361 $
300 4 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 30,970 5,285,996,100 Rls. 122,645 $
مجموع کل
695,607,571,161 ريال
مجموع کل
16,776,499 دلار