آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,682,239 819,610,545,410 Rls. 18,758,887 $
2 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,419,106 368,984,901,203 Rls. 8,506,539 $
3 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 769,854 356,092,500,650 Rls. 8,374,632 $
4 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 270,691 355,893,145,500 Rls. 8,066,322 $
5 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
6 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 195,000 258,692,400,000 Rls. 6,159,343 $
7 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,402,042 251,085,902,528 Rls. 5,962,643 $
8 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
9 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 209,921 234,962,384,400 Rls. 5,469,067 $
10 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
11 3 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 476,000 218,468,012,000 Rls. 5,201,619 $
12 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 600,400 217,065,339,520 Rls. 5,168,223 $
13 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
14 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 217,214 183,426,140,740 Rls. 4,356,968 $
15 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84295921 ـنو/بولدوزر، انگلدوزر (Angledozer)،‌گريدر، تسطيح‌كننده، اسكريپر (Scraper)، بيل مكانيكي،‌ماشين گودبرداري، لودر، و لودر بيل‌دار، ماشين كوبيدن و سفت‌كردن زمين و غلتك راه‌سازي،‌ قادر به حركت بدون نيروي محركه خارجي. 384,793 170,445,324,000 Rls. 4,569,702 $
16 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,488,357 157,343,953,982 Rls. 3,690,801 $
17 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
18 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 413,325 151,625,299,202 Rls. 3,564,068 $
19 3 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل 621,018 144,510,771,908 Rls. 3,438,488 $
20 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 135,920 143,852,074,600 Rls. 3,418,537 $
21 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
22 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 154,899 135,000,000,000 Rls. 3,224,060 $
23 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
24 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 266,624 125,700,521,427 Rls. 2,985,740 $
25 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
26 4 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل 1,063,293 115,595,692,500 Rls. 2,701,910 $
27 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي 2,712,530 109,261,370,400 Rls. 2,601,461 $
28 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 360,498 102,619,967,061 Rls. 2,443,333 $
29 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 265,220 99,872,600,368 Rls. 2,669,320 $
30 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 309,283 90,514,468,109 Rls. 2,155,106 $
31 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
32 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 56,701 87,852,822,590 Rls. 2,082,152 $
33 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 102,883 87,776,480,406 Rls. 2,039,113 $
34 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
35 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 60,645 75,601,379,000 Rls. 1,776,348 $
36 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
37 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
38 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
39 5 1397 شهيدرجايي آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 600,000 65,646,600,000 Rls. 1,563,015 $
40 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
41 4 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 664,546 61,820,446,841 Rls. 1,459,906 $
42 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 50,290 60,643,634,940 Rls. 1,417,901 $
43 1 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
44 3 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 53,579,113,962 Rls. 1,275,693 $
45 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 52,691,106,647 Rls. 1,254,550 $
46 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 559,573 52,571,037,328 Rls. 1,205,043 $
47 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ـ‌ ـ ‌ـ ساير 2,431,390 51,516,302,309 Rls. 1,226,579 $
48 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 40,800 51,434,292,000 Rls. 1,216,804 $
49 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ـ ـ‌ ـ ساير 417,713 51,319,772,419 Rls. 1,289,203 $
50 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 735,289 49,809,571,010 Rls. 1,185,062 $
51 5 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 531,214 49,604,704,891 Rls. 1,181,065 $
52 5 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 93,984 49,417,287,498 Rls. 1,136,224 $
53 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 46,610 48,757,410,000 Rls. 1,160,891 $
54 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 389,975 48,132,608,911 Rls. 1,146,015 $
55 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 453,702 47,978,468,717 Rls. 1,127,526 $
56 3 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 94,322 47,460,748,352 Rls. 1,127,004 $
57 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 231,840 46,966,288,145 Rls. 1,246,220 $
58 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 56,270 45,471,393,360 Rls. 1,082,652 $
59 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 462,069 44,925,582,411 Rls. 1,069,656 $
60 5 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ـ ـ‌ ـ ساير 448,607 43,758,248,339 Rls. 997,225 $
61 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ـ‌ ـ ‌ـ ساير 1,302,120 43,323,490,414 Rls. 1,031,511 $
62 3 1397 شهيدرجايي آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 200,000 42,833,167,000 Rls. 1,015,846 $
63 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 488,857 41,951,116,712 Rls. 1,111,308 $
64 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 499,010 41,694,162,576 Rls. 1,106,327 $
65 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 208,480 40,835,931,576 Rls. 1,079,744 $
66 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84573000 ماشين هاي انتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزات 31,000 40,777,733,736 Rls. 970,898 $
67 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 31,278 39,853,999,800 Rls. 948,905 $
68 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 441,978 39,747,933,680 Rls. 945,981 $
69 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 34,300 39,626,557,500 Rls. 1,051,242 $
70 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 5,311 36,851,644,955 Rls. 877,420 $
71 5 1397 شهيدرجايي آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 10,200 35,764,551,936 Rls. 822,174 $
72 2 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,000,000 35,074,142,500 Rls. 835,099 $
73 1 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 553,998 34,089,998,715 Rls. 904,633 $
74 5 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 34,450 33,928,819,893 Rls. 799,077 $
75 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 29,727 31,943,227,502 Rls. 847,413 $
76 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول با پهناي حداكثر 20 سانتيمتر 29,114 31,486,786,714 Rls. 749,685 $
77 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451200 ماشين هاي شانه زني (Combingmachines) 26,655 31,347,773,042 Rls. 746,376 $
78 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول با پهناي حداكثر 20 سانتيمتر 29,114 30,915,935,459 Rls. 736,094 $
79 3 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 129,400 30,886,885,100 Rls. 735,402 $
80 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 299,525 30,831,977,286 Rls. 734,095 $
81 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40118090 ـ ـ ـ سایر 113,232 30,140,348,964 Rls. 717,630 $
82 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول با پهناي حداكثر 20 سانتيمتر 29,115 29,624,075,626 Rls. 785,889 $
83 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 58,897 29,278,341,126 Rls. 673,065 $
84 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 29,166,300,000 Rls. 694,436 $
85 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 123,181 28,990,139,775 Rls. 688,349 $
86 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 23,300 28,817,927,688 Rls. 656,744 $
87 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84821000 بلبرينگ. 51,306 28,734,710,964 Rls. 796,947 $
88 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 37,040 28,619,866,800 Rls. 681,425 $
89 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 269,445 28,352,628,051 Rls. 673,780 $
90 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,632 27,611,798,214 Rls. 657,424 $
91 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 217,500 27,575,908,875 Rls. 627,091 $
92 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند) 25,445 27,539,120,000 Rls. 653,127 $
93 1 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 استابيلايزر 60,000 27,035,064,000 Rls. 722,573 $
94 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 46,200 26,848,390,730 Rls. 630,836 $
95 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 26,710,475,000 Rls. 635,964 $
96 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با مواد نسجي 58,900 26,577,902,943 Rls. 659,539 $
97 2 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 47,822 25,973,208,959 Rls. 618,410 $
98 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 10,727 25,944,358,867 Rls. 617,723 $
99 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 46,158 25,460,397,530 Rls. 605,047 $
100 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 62,470 25,038,167,000 Rls. 662,035 $
مجموع کل
9,439,550,596,973 ريال
مجموع کل
226,156,191 دلار